56 miljoner för att sanera förorenad mark inför bostadsbyggande i Trelleborg


2019-06-24

I det gamla gasverket finns Ungdomens hus. Byggnaden ska demonteras, marken saneras sedan ska byggnaden återuppbyggas.
Bild: Karin Persson, Länsstyrelsen Skåne
I det gamla gasverket finns Ungdomens hus. Byggnaden ska demonteras, marken saneras sedan ska byggnaden återuppbyggas.

Länsstyrelsen beslutar om 56 miljoner kronor i bidrag för sanering av det förorenade gamla gasverksområdet i Trelleborgs kommun. Pengarna kommer från Naturvårdsverkets anslag för att sanera och återställa av förorenad mark på områden där det ska byggas bostäder.

–­­ Det är andra gången vi i Skåne kan använda det här anslaget för att sanera förorenad mark inför bostadsbyggande, säger miljöhandläggare Karin Persson på Länsstyrelsen Skåne.
– Det är mycket positivt att vi med hjälp av statliga bidrag kan bli av med ett allvarligt förorenat område samtidigt som det ger fler bostäder i Trelleborgs kommun. Vi hoppas att fler skånska kommuner använder den här möjligheten.

Det rör sig om fastigheterna Signalen 19 och 20 i där det har varit kolgasverk från 1912 till 1971. Idag ligger Ungdomens hus på fastigheten. De föroreningar man har upptäckt i mark och grundvatten, bland annat PAH och tungmetaller, är typiska för gamla gasverk.

Länsstyrelsen har bedömt att området är allvarligt förorenat och för att man ska kunna bygga bostäder behöver förorenade massor grävas bort och ersättas med rena. Eftersom kommunen tidigare drev gasverket kommer en del av saneringen (ca 20 procent av den totala kostnaden) att bekostas av Trelleborgs kommun och resten med statliga bidrag. I år kommer byggnader att rivas och demonteras och ytterligare undersökningar att göras.

Själva saneringen genomförs 2020-2021 och därefter kan bostäderna byggas och en av de gamla gasverksbyggnaderna återuppföras.

– Vi välkomnar Naturvårdsverkets beslut, det ger oss en möjlighet att äntligen städa bort en miljöskuld och därefter bygga fler bostäder. Vi har i många år fört diskussioner med Länsstyrelsen om åtgärder men velat avvakta beslutet om framtida markanvändning innan vi startade, säger Hans Lilja, projektchef på tekniska förvaltningen, Trelleborgs kommun

– Det har varit ett mycket lyckat arbete där kommunen har arbetat intensivt och under en längre tid för att uppnå alla krav som krävs för att få detta bidrag, säger Sandra Gustafsson, t.f samhällsbyggnadschef, Trelleborgs kommun.
– Saneringsarbetet bidrar tyvärr till att vi måste riva en bevarande värd byggnad, parkkontoret. Gasverket (Ungdomens hus) kommer att demonteras. Bevarandevärda delar sparas och huset återuppbyggs för bostadsändamål. Detta är tvunget om vi ska lyckas sanera marken fullständigt och till den nivå som krävs för att kunna använda marken till bostäder.Källa: Länsstyrelsen Skåne


Skriv utRiksbyggen förlänger stödet till Läxhjälpen

Henrik Szabo, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen, Alexander Rosenberg, insamlingschef Läxhjälpen, Christian Bengtzelius, föreningschef Riksbyggen och Leif Linde, vd Riksbyggen.

Genom Riksbyggens stöd får 85 elever varje år hjälp med att nå godkända slutbetyg i årskurs 9 och kvalificera sig för gymnasiet. Under 2019 har Lä...

Läs mer


Byggbranschen inleder det nya året med stark jobbprognos

Arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen förväntar sig en ökad...

Läs mer
Tomas Kullberg, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland.

Årets sämsta bygge 2019

Tidningen Byggnadsarbetaren har utnämnt byggherren Brabos byggarbetsplatsen ”Six...

Läs mer


Nytt rådgivande forum ska stärka byggstandardiseringen

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka...

Läs mer
Gustav Essebro, vd på TK Botnia, talade om 3D-modelleringens fördelar på ett seminarium om ingenjörsmässigt byggande i trä. Evenemanget hölls i Stockholm den 14 november av branschorganisationen Svenskt trä.

3D-modellering med hög byggbarhet och stor flexibilitet lämpar sig utmärkt för träkonstruktion

Att digitaliseringen är framtiden i byggbranschen är det nog ingen som ifrågasä...

Läs mer


Unikt centrum för idrott och kultur invigs i Knivsta

En mötesplats där Knivstaborna kan samlas i gemensamma och olika intressen, en anlä...

Läs mer

Peab bygger två brandstationer i Uleåborg i Finland

Peab har fått uppdraget att bygga två brandstationer för...

Läs mer
Visionsbild över hur Magasin 211 kommer se ut efter renoveringen och transformationen.

Wingårdhs Arkitekter flyttar till Varvsstaden

Varvsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt mitt i Malmö som samägs av Peab AB och...

Läs mer


Serneke tecknar samverkansavtal kring nytt reningsverk i Kalmar

Serneke Anläggning har tecknat ett samverkansavtal med Kalmar Vatten AB om att utveckla ett...

Läs mer


NCC skriver kontrakt på första fasen av Nordsjällands nya supersjukhus

NCC har nu undertecknat kontrakt med Region Hovedstaden för första fasen av Nordsjä...

Läs mer
Erik Pelling (S), ordförande mark-och exploateringsutskottet och Hans Wallenstam, VD Wallenstam, tar tillsammans första spadtaget.

Rosendals tredje etapp drar igång

Den 6 december hölls spadtagsceremoni för Wallenstams hyresbostäder längs...

Läs mer

Upphandling av simhall i Örnsköldsvik avbryts

Den planerade tillbyggnaden med ny simhall i anslutning till Paradisets upplevelsebad stoppas tills...

Läs mer


Samråd för ny idrottsplats i norra Järvastaden

Norra Järvastaden får en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner och ny entré till...

Läs mer
Vittnesmål från heltseriöst.se

Byggnads vill städa byggbranschen – ny kampanj inför avtalsrörelsen

Inför den kommande avtalsrörelsen har Byggnads lanserat kampanjen ”Helt seriö...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se