Akademiska Hus och NCC vinner pris för säker arbetsmiljö


2020-04-02

Översiktsbild tillbyggnad Ångströmlaboratoriet, Uppsala.
Bild: Tema
Översiktsbild tillbyggnad Ångströmlaboratoriet, Uppsala.

Organisationen Håll Nollans arbetsmiljöpris uppmärksammar arbetsteam som har gjort skillnad gällande den absolut viktigaste frågan för bygg- och fastighetsbranschen – att alla ska komma hem friska och oskadda efter en arbetsdag. Idag står det klart att Akademiska Hus tillsammans med NCC kammar hem vinsten för sitt omfattande säkerhetsarbete vid utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Håll Nollans arbetsmiljöpris delas ut för andra året i rad och ska inspirera, uppmärksamma och driva på utvecklingen av ett arbetsmiljöarbete som främjar säkerheten inom bygg- och fastighetsbranschen. I år nominerades 17 olika team som representerar hela kedjan i ett byggprojekt: byggherrar, entreprenörer och leverantörer. Priset för 2020 går till teamet i Nya Ångström etapp 4, ett byggprojekt som uppförs åt Uppsala universitet och omfattar två tillbyggnader om 30 000 kvadratmeter. Bakom det lyckade säkerhetsarbetet står byggherren Akademiska Hus tillsammans med entreprenören NCC.

– Förutom en säker arbetsmiljö bidrar ett fokuserat arbetsmiljöarbete också till mer ordning och reda på bygget och effektivare processer. Det känns extra roligt att få ta emot detta pris som ett kvitto på att vårt arbete har nått goda resultat som kan inspirera andra i branschen, säger Hayar Gohary, projektdirektör för Akademiska Hus. 


Viktig del av hela byggprocessen
För att alla som är involverade i bygget av Nya Ångström ska känna ansvar för arbetsmiljöarbetet har stor vikt lagts på att skapa en positiv dialog kring arbetsmiljöfrågor, där den psykosociala arbetsmiljön har stått i fokus. Arbetsplatsen har kännetecknats av hög närvaro och god trivsel och på så vis har arbetsmiljöarbetet kunnat utökats från att tidigare främst vara kopplat till det fysiska utförandet till att bli en del i hela byggprocessen. Teamet från Akademiska Hus och NCC har också med hjälp av exempelvis säkerhetsronder, arbetsmiljö-workshops och övningar med närliggande verksamheter, bidragit till att underleverantörer och medarbetare vid Uppsala universitet har involverats och fått ökad medvetenhet om projektets arbetsmiljöarbete.

– Vi har upprättat processkartor som beskriver vårt arbetssätt genom hela byggprocessen; från projektering och inköp till produktion och överlämnande. Det har bidragit till att vi lättare kan se arbetsmiljöarbetet i ett större sammanhang, säger Henrik Roos, platschef på NCC.

Under projektet har AI-teknik testats för att öka säkerheten. Detta genom ett samarbete med bland annat Microsoft. Med hjälp av kameror i tornkranarna och avancerad mjukvara kan människor och fordon som befinner sig i högriskområde upptäckas och på sätt kan ökad säkerhet skapas vid tunga lyft.


Löpande utvärdering av resultatet
Akademiska Hus och NCC utvärderar och analyserar löpande arbetsmiljöarbetet genom så kallade Prifloatmätningar. Vid den senaste mätningen skickades en enkät ut till cirka 100 representanter hos beställare, hyresgäst/brukare, projektörer, huvudentreprenör och underentreprenörer. 

– Mätningarna visar att vi nu är uppe på nivåer i absolut högsta klass. Särskilt glädjande är att resultatet blir bättre ju komplexare och mer omfattande skede som projektet är i.Vi hoppas framöver kunna dela med oss av vårt arbetsmiljöarbete genom att hålla studiebesök och föreläsningar, säger Ove Eriksson, projektchef på Akademiska Hus.


Juryns motivering lyder:
"Genom att visualisera hur varje agerande gör skillnad för allas säkerhet hela vägen från projekteringen i kombination med ett öppet klimat, så har Ångström lyckats skapa en säker produktion. Ett arbete som har gett synliga resultat, inte bara när det gäller att förebygga olyckor, utan också när det gäller trivsel, rimlig arbetsbelastning och att skapa en arbetsplats att vara stolt över.Källa: Akademiska Hus


Skriv utFlygvy från öster över förslag till utbyggnad i kvarteret Sala. Illustration Wåhlin arkitekter (observera att bilden är ett fotomontage och att slutresultatet kan komma att se annorlunda ut).
Flygvy från öster över förslag till utbyggnad i kvarteret Sala. Illustration Wåhlin arkitekter (observera att bilden är ett fotomontage och att slutresultatet kan komma att se annorlunda ut).

Ny detaljplan för affärer, kontor och stadsliv

En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i...

Läs mer
S:t Eriks inomhuspark är ett konkret förslag på hur Utopia Arkitekter vill skapa en icke-kommersiell publik miljö i Stockholm. Projektet är tänkt att vara startskottet på en bredare diskussion om hur vi kan och bör hantera våra befintliga och inte minst framtida publika miljöer (bilden är en illustration).

(O)moderna byggregler utan fokus på hållbarhet och digitalisering

I december 2019 överlämnade Kommittén för modernare byggregler sitt...

Läs mer
Mikael Gustavsson hos Beijer Byggmaterial.

PEAB och Beijer Byggmaterial tecknar nytt stort flerårigt avtal

PEAB har valt Beijer Byggmaterial som fortsatt leverantör av byggmaterial i ett rikstä...

Läs mer

Brukspecialisten startar upp egen produktion av återbrukat svenskt tegel


Återbruksproduktionen kommer vara lokaliserad i Västsverige och blir därmed...

Läs mer
Andreas Finnström, Abetongs projektledare för leveransen till Kvarteret Lugnet.

Byggföretagen sparar tid med Abetong Online

Med sin nya molntjänst hjälper Abetong kunderna att spara hundratals timmar i stora...

Läs mer
Det är området som ligger öster om järnvägen och ”Bahnhof” och som idag främst används som parkeringsyta, som pekas ut av samhällsbyggnadsnämnden. Det är den södra delen av det markerade området som är tänkt som plats för nya stadshuset.

Här kan Ängelholms nya stadshus byggas

Endast 50 meter från Ängelholms station kan det nya stadshuset komma att ligga....

Läs mer


Nya e-tjänster för att söka bygglov ska ge snabbare besked

Det ska gå snabbare att få besked för den som söker bygglov. Genom de nya...

Läs mer
Visionsbild över Sundsvalls kommande logistikpark.

Peab bygger Sundsvalls nya logistikpark

Peab har fått uppdraget att bygga Sundsvalls nya logistikpark i anslutning till...

Läs mer
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads kommenterar LAS-utredningen: Lös frågan branschvis

I dagarna presenteras resultatet av den utredning som ska se över hur Lagen om anstä...

Läs mer
Industriell tillverkning av prefabricerade byggelement och byggmoduler i kl-trä.

Arkemi får stipendium till FoU-projekt om KL-trä, med avsikt att reducera byggbranschens klimatpåverkan

Arkemi har erhållit stipendium av Stockholms Byggnadsförening till ett projekt som...

Läs mer
Ramavtalet på byggavfall mellan Ragn-Sells och Pead är ett viktigt speg för att göra byggbranschen mer cirkulär.

Nytt ramavtal mellan Ragn-Sells och Peab

Ragn-Sells och Peab har tecknat nytt nationellt ramavtal på byggavfall. Avtalet är ett...

Läs mer

Botkyrkabyggen skärper rutinerna för bättre byggarbetsplatser

Botkyrkabyggen startar ett samarbete med Fair Play Bygg. Syftet är att skapa sundare och...

Läs mer
Kartbilaga 1– Plangräns för planprogram Östra Ramlösa och plangräns för detaljplan etapp 1 Östra Ramlösa.

Avsiktsförklaring gällande Östra Ramlösa mellan Helsingborgs stad och OBOS Mark AB

Helsingborgs stad har genom mark- och exploateringsenheten tagit fram förslag på...

Läs mer


Undvikande av plastiska krympsprickor i betong

Linotol deltar i ett SBUF-projekt (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) tillsammans med...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se