Anslutningsväg till det nya bostadsområdet på Präst Källa


2021-09-10

Planerad anslutningsväg (blå) till nytt bostadsområdet (rött).
Bild: Säters kommun
Planerad anslutningsväg (blå) till nytt bostadsområdet (rött).

Sommaren 2020 fick allmänheten ta del av den detaljplan som håller på att tas fram för en del av Präst Källa. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerbostadsbebyggelse och tillåter ett maxantal på 40 lägenheter.

– Ansvarig för själva byggandet är Hultqvist fastigheter som planerar bygga efter idealet ”hus i natur”, det vill säga med stor varsamhet så att bebyggelsen och naturomgivningen skapar en bra helhet, säger Emma Sillanpää, planarkitekt Säters kommun.

Under processens gång har en viktig del att utreda varit var en ny anslutningsväg till området kan läggas. Efter en fördjupad trafikutredning väljer nu kommunstyrelsen förorda att anslutningen ska ske via en förlängning av Korsnäbbsvägen.

– Utredningen pekar på att det är det mest lämpliga ur samhällsekonomisk synpunkt. Det är resurseffektivt att använda sig av befintlig väg, säger Emma Sillanpää.

Marken på och runt planområdet har stora höjdskillnader vilket begränsar antalet möjliga sträckningar för en ny anslutningsväg. Flera av de tänkbara vägar som diskuterats i ett tidigare skede har visat sig vara olämpliga.

– Det har funnits flera alternativ i första skedet, men utifrån förutsättningarna är alternativet Korsnäbbsvägen det bästa, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Flera av de alternativa sträckningarna skulle kräva stora stödmurar och enorma mängder fyllningsmassa. Det skulle bli kostsamt och ge en stor påverkan på den omgivande naturmarken, säger Emma Sillanpää.

Nu arbetar kommunen vidare för att ta fram handlingar till det så kallade granskningsskedet, då allmänheten återigen kommer kunna tycka till om förslaget.


Källa: Säters kommun


Skriv utAmir Chizari, CIO på Riksbyggen.
Amir Chizari, CIO på Riksbyggen.

Riksbyggen tar initiativ till nätverk för digitalisering av fastighetsbranschen

Hela bygg- och fastighetsbranschen behöver samverka över gränserna för att öka tempot i digitaliseringsarbetet. Det är utgångspunkten för det nya nätverk...

Läs mer
Hallerna skola i Stenungsund kommer rymma 540 elever (bilden är en illustration).

Peab bygger Hallerna skola i Stenungsund

Peab har fått uppdraget att bygga Hallerna skola i Stenungsund. Beställare är...

Läs mer
Visionsbild över bad- och friskvårdsanläggningen i Snurrom i Kalmar (bilden är en illustration).

Peab bygger nytt badhus i Kalmar

Peab har skrivit kontrakt med Kunskapsporten om att bygga en ny bad- och friskvårdsanlä...

Läs mer
Flygbild över området.

Tävlingen om en unik tomt i Stockholms city är avgjord

Humlegården Fastigheter är vinnare av markanvisningstävlingen gällande den...

Läs mer
Kommunens byggledare Johan Härdne, Erik Nilsson kommunalråd och projektledare Louise Thyberg tar ett första spadtag för Residensparken.

Spadtag för Residensparken – en del av ett levande centrum

Efter ett par år med en tillfällig sandstrand får nu Residensparken en riktig...

Läs mer
Balkong i fastighetsprojektet i Järva Krog (bilden är en illustration).

NCC utvecklar nytt fastighetsprojekt i Järva Krog

NCC startar nu fastighetsutvecklingsprojektet Nova som omfattar cirka 13 000 kvadratmeter...

Läs mer
P-hus Heden är en tillfällig anläggning som rymmer cirka 750 parkeringsplatser, läktare, verksamhetslokaler och löparbana.

Byggstart för P-hus Heden

Läktare, löparbana, mötesplats – och parkering. P-hus Heden möter ett...

Läs mer
Centrala Nacka Stadspark med Discus i bakgrunden (bilden är en illustration).

Nacka kommun bjuder in till Sveriges första naturbana markanvisningstävling

Idag inleds Sveriges första naturbana markanvisningstävling. Nacka kommun söker nu...

Läs mer
Visionsbild över Brf Utsikten i Dalby (bilden är en illustration).

Klart för byggstart av Riksbyggens nya radhusområde i Dalby, Lund

Samtliga 39 bostadsrättsradhus i Brf Utsikten i Dalby, Lund, är nu sålda och inom...

Läs mer
Erik Nilsson (KD) och Niklas Wikström (L) på dagens pressträff för nya Våxnäs torg.

Byggstart för ny mötesplats på Våxnäs

Nu påbörjas arbetet med att bygga en helt ny mötesplats i Våxnäs centrum...

Läs mer
Heba o Åke Sundvalls projekt i Stora Sköndal (bilden är en illustration).

Samråd inlett i nästa etapp av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt

Heba och Åke Sundvall är med och bygger cirka 750 bostäder i den kommande etappen i...

Läs mer


Bergs investerar i ökad kapacitet för tillverkning av högkvalitativa fönster och dörrar

För att möta en stark efterfrågan på fönster och dörrar av trä...

Läs mer


Peab bygger produktionsanläggning i Seinäjoki

Peab har fått uppdraget att bygga en ny produktionsanläggning till livsmedelsfö...

Läs mer
Visionsbild över Ljungs-Hälle förskola, den nya förskolan i Ljungskile (bilden är en illustration).

Miljön i fokus vid bygget av Ljungskiles nya förskola

Peab har fått uppdraget att bygga Ljungs-Hälle förskola i Ljungskile. Uddevalla...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se