Avsiktsförklaring gällande Östra Ramlösa mellan Helsingborgs stad och OBOS Mark AB


2020-05-20

Kartbilaga 1– Plangräns för planprogram Östra Ramlösa och plangräns för detaljplan etapp 1 Östra Ramlösa.
Bild: Helsingborgs stad
Kartbilaga 1– Plangräns för planprogram Östra Ramlösa och plangräns för detaljplan etapp 1 Östra Ramlösa.

Helsingborgs stad har genom mark- och exploateringsenheten tagit fram förslag på avsiktsförklaring om Östra Ramlösa med företaget OBOS Mark AB. OBOS äger fastigheterna Helsingborg Husensjö 8:1, 8:2 samt Långeberga 3:5. Fastigheterna ingår i det område som pekas ut som utredningsområde i Stadsplan 2017.

Avsiktsförklaringen berör huvudsakligen två delar. Dels ett strategiskt markköp där staden förvärvar ett område där staden tillsammans med OBOS och andra fastighetsägare på längre sikt kan utveckla ett nytt område och dels en kommande markanvisning om ca 300 bostäder inom Östra Ramlösa till OBOS Bostadsutveckling, som ska vara i framkant avseende hållbarhet och innovation. Möjlighet finns också att samarbetet utvecklas på sikt i kommande etapper av Östra Ramlösa.

– I den första etappen i Östra Ramlösa planerar vi för cirka 1 500 bostäder i ett område med bostäder, centrum, skola, förskola, idrottshall och naturstråk. Överlåtelse av fastigheterna Helsingborg Husensjö 8:2 och Långeberga 3:5 från OBOS till staden sker samtidigt som markanvisningsavtal för byggrätterna i detaljplanen etapp 1 i Östra Ramlösa tecknas. Omfattningen är ca 300 bostäder inom första etappen, säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör i Helsingborgs stad.

– Vår ursprungsidé kring innovation och förädling av mark inom projektet Östra Ramlösa är i huvudsak inriktat mot smarta och områdesgemensamma energilösningar såsom solceller med batterilagring. Vi vill pröva möjligheterna att driva en stadsdel med egen energiförsörjning. Som företag arbetar vi aktivt med social hållbarhet inom ramen för projektet och att arbeta med livet mellan husen. Vår tanke är att arbeta innovativt med augmented reality och virtual reality för att i ett tidigt skede åskådliggöra dels de egna projekten och dels området som helhet. Dessutom vill vi genomföra trähusbebyggelse med stomme i trä för att minska klimatavtrycket, säger Anders Borgqvist, regionchef på OBOS.


Fakta
Avsiktsförklaringen reglerar förutsättningar för överlåtelse av fastigheterna Helsingborg Husensjö 8:2, Långeberga 3:5 samt på sikt eventuellt del av Husensjö 8:1 till Helsingborgs stad och markanvisning av byggrätter i Östra Ramlösa till OBOS. Genom undertecknande av avsiktsförklaringen utreder parterna möjligheterna för överlåtelse av fastigheterna och markanvisning i Östra Ramlösa.

Från det att avsiktsförklaringen är beslutad och beslutet vunnit laga kraft är avsiktsförklaringen giltig till och med 5 år efter detaljplanen etapp 1 i Östra Ramlösa har vunnit laga kraft men som längst till och med den 31 december 2030.Källa: Helsingborgs stad


Skriv utFlygbild Vinterviken.
Flygbild Vinterviken.

Vinterviken sanerad till sommarsäsongen

I ett år har Stockholms stad under ledning av exploateringskontoret sanerat strandområdet i Vinterviken från föroreningar. Nu är arbetet snart klart och området redo...

Läs mer
Logistic Center Wärtsilä.

YIT bygger ett modernt logistikcenter åt Wärtsilä i Vasklot i Vasa, Finland

YIT och teknologibolaget Wärtsilä har avtalat om byggande av ett logistikcenter för...

Läs mer
Årets Bygmastipendiater i Umeå Ted Persson (t.v.) och Hampus Gunnarsson omgivna av rektor Mats Spolander och Bygmas Mikael Häggström.

Årets Bygmastipendiater i Umeå utsedda

Trots osäkerhet in i det sista om ceremonin skulle kunna bli av, kunde Bygmastipendiet till...

Läs mer


Kunskapsprojekt på tvären ska minska klimatbelastningen i Sveriges största bostadsprojekt i trä

Byggbranschen står för en fjärdedel av Sveriges klimatavtryck, den största...

Läs mer
Detaljplaner med 1300 bostäder har redan godkänts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Stadsbyggnadsnämnden har redan överträffat målet för antal detaljplaner

Årets första uppföljning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet visar att ett av...

Läs mer
Visionsbild över The Dockworks, Värtahamnen, Hangövägen 25, Stockholm (bilden är en illustration).

Niam presenterar The Dockworks i Värtahamnen

Tisdag den 2 juni, lanserade Niam ett av Stockholms största kommande kontorsprojekt: The...

Läs mer
<span><span>På bilden, fr v: Michael Sjöberg, Bygma; Tim Rohlin och biträdande rektor Stefan Backe. Saknas på bilden gör Mohammad Husseini.</span></span>

Coronaanpassad ceremoni när Bygmastipendiet delades ut på Järfälla gymnasium

Trots osäkerhet kring corona och om ceremonin skulle bli av, kunde Bygmastipendiet delas ut...

Läs mer
Lindbäcks koncepthus för Sveriges Allmännytta, Tetris punkthus och lamellhus (bilden är en illustration).

Lindbäcks tecknar 6-årigt ramavtal med Sveriges Allmännytta

Lindbäcks är en av tre vinnare i Sveriges Allmännyttas upphandling av ett 6-å...

Läs mer
Kvarteret 1:80 i Saltsjö-Boo, Hantverkarnas co-working arena färdigställs 2021 (bilden är en illustration).

Mensätra Fastighets AB skapar ny co-working arena för hantverkare i Nacka

Mensätra Fastighets AB tar ytterligare ett steg in i fastighetsbranschen och bygger nya...

Läs mer
Stadsutveckling sker i Hallonbergen.

Serneke bygger infrastruktur i Hallonbergen

Serneke har nu satt i gång arbetena för att utveckla infrastruktur i Hallonbergens...

Läs mer
Visionsbild över Rogaland i Husby (bilden är en illustration).

Vinst för Krook & Tjäder i Husby

Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med Sveaviken Bostad tilldelats markanvisning...

Läs mer


Kreativt förslag fick Terrester AB att välja Kynningsrud Prefab

När Terrester AB sökte samarbetspartner till uppförandet av ett parkeringshus fö...

Läs mer
Brf Korseberg strand kommer att bestå av 40 nya bostadsrätter, på två till fyra rum och kök med antingen balkong eller uteplats. Inflyttning hösten 2020.

Nytt cirkularitetsverktyg visar vägen mot mer hållbart byggande

Att bygga och riva skapar 10 miljoner ton avfall i Sverige varje år – dubbelt så...

Läs mer
Flygvy från öster över förslag till utbyggnad i kvarteret Sala. Illustration Wåhlin arkitekter (observera att bilden är ett fotomontage och att slutresultatet kan komma att se annorlunda ut).

Ny detaljplan för affärer, kontor och stadsliv

En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se