Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer


2020-11-20

Bild: Jönköpings kommun

Under februari till september genomförde kommunen en digital medborgardialog där medborgarna fick lämna synpunkter om vad de tycker är viktigt när Jönköping växer och utvecklas. Denna tidiga medborgardialog är ett underlag i den fortsatta planeringen av Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.

Under medborgardialogen kom 622 svar in. Majoriteten (69 procent) av de som svarat är mellan 20-49 år, där åldersgruppen 30-39 år sticker ut mest. Könsfördelningen på svaren har varit 54 procent män, 44 procent kvinnor och 2 procent annan könstillhörighet.

– Nu i arbetet med förslag till utbyggnadsstrategi för den första etappen kommer vi fortsätta planera utifrån de frågor som lyfts fram: fler bostäder, mer grönska, hållbara resor och att stärka möjligheten till service och mötesplatser. Eftersom trygghetsfrågor lyfts av alla åldersgrupper, och särskilt av de yngre invånarna, så kommer detta också lyftas i den fortsatta planeringsprocessen, säger Stefan Lind, chef för översiktlig planering.


Svaren i korthet
82 procent av de svarande har pekat ut en plats som behöver utvecklas. De som har pekat ut en plats för utveckling har valt att främst ange nya bostäder (20 procent) som en utvecklingsmöjlighet, följt av lättare att nå med cykel och mer service och butiker. Utvecklingsmöjligheterna lättare att nå med bil och nya arbetsplatser har valts minst antal gånger.

Av de som pekat ut en plats som är bra som den är idag har flest valt kvaliteterna grönska (11 procent) och lugn och ro.

I det öppna kommentarsfältet där deltagare fick ge egna synpunkter kring vad som är viktigt att tänka på när Jönköpings kommun växer är det flest som har uttryckt synpunkter kring hållbara resor, grönska och bostäder. Även trygghet och jämlikhet är områden som invånarna tycker är viktiga att jobba med.

– Många har engagerat sig i denna tidiga medborgardialog om Jönköpings och centrumnära tätorters framtida utveckling. Jag tycker det märks att vi har samma syn på att det är samhällen vi ska bygga, inte uppdelade områden, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.

I början på 2021 tas beslut om förslaget till utbyggnadsstrategi 200 000 invånare etapp 1 ska ut på samråd. Då kommer det finnas möjlighet att ge synpunkter på förslaget.

Alla svar och en sammanställning finns att ta del av här.


Källa: Jönköpings kommun


Skriv utBranschprofilerna Thomas Jansson, Robert Davidsson och Jakob Akfidan har en tydlig målbild och en långsiktig plan för tillväxt för HMB Construction Örebro.
Branschprofilerna Thomas Jansson, Robert Davidsson och Jakob Akfidan har en tydlig målbild och en långsiktig plan för tillväxt för HMB Construction Örebro.

Stor byggaktör tar plats i Örebro

HMB Construction, ett av Sveriges stora byggföretag, etablerar sig nu i Örebro – en stad som vuxit starkt de senaste åren och väntas fortsätta växa.

Läs mer
Thomas Ekelind från ROCKWOOL (till vänster) och Mikael Blomquist från MB-Tak (till höger) samarbetar för ökad återvinning.

ROCKWOOL återvinner isolering från Skaraborgs Sjukhus

18 000 kvadratmeter takisolering från ROCKWOOL installeras just nu på nya delarna av...

Läs mer
Visionsbild Kolkajen Norra Djurgårdsstaden.

Peab sanerar mark för framtida utveckling i Norra Djurgårdsstaden

Peab har fått uppdraget att sanera och stabilisera förorenad mark i Norra Djurgå...

Läs mer
Planområde för 8:1 till vänster och 8:15 till höger.

Planbesked för två nya detaljplaner på Backen

Planbesked har lämnats för två nya detaljplaner på Backen. Det gäller...

Läs mer


Rekordökning av kvinnliga sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet

Ny officiell statistik från Skolverket visar att antalet kvinnliga förstahandssö...

Läs mer
Jörgen Staflund, tillträdande fabrikschef Cementa Skövde.

Jörgen Staflund blir Cementas nya fabrikschef i Skövde

Med start den 1 januari 2021 tar Jörgen Staflund över som chef på Cementas fabrik i...

Läs mer
Sjövalla FK Trampolin och Pixbo Gymnastikförening kommer bruka den nya idrottsanläggningen. Det finns höga krav på säkerhet och takhöjd – medlemmarna hoppar nästan 10 meter upp i luften (bilden är en illustration).

Mölnlycke fabriker växer – fler möjligheter för idrottsfantaster

Mölnlycke fabriker är ett område i ständig utveckling. Under de senaste å...

Läs mer


Weland Stål förbereder för en säker morgondag

Som ledande leverantör av produkter inom taksäkerhet gör Weland Stål vardagen...

Läs mer
Visionsillustration för framtida utveckling av området mellan Helsingborg C och Hermes 10 (gamla Tretornfabriken).

Ny utredning visar möjligheter till flera tusen nya bostäder och arbetsplatser vid Helsingborg C

Helsingborgs stad och Wihlborgs har presenterat ett gemensamt förslag om framtida utveckling...

Läs mer
Hebas och Åke Sundvalls principskiss över Skärgårdsskogen.

Heba och Åke Sundvall får en första gemensam markanvisning i Skarpnäck

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat Heba Fastighetsutveckling AB och Åke...

Läs mer
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Safe Construction Training blir obligatoriskt för Byggföretagens medlemmar

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma sä...

Läs mer


Norconsult projekterar återuppbyggnaden av Polarbröd

När Polarbröds fabrik i Älvsbyn drabbades av en kraftig brand i somras totalfö...

Läs mer


Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer

Under februari till september genomförde kommunen en digital medborgardialog där...

Läs mer
Visionsbild för Tomtebo gård, Umeå (bilden är en illustration).

Processen som skapar rätt värden snabbare – så förverkligas Tomtebo gård

Utvecklingen av Tomtebo gård i Umeå är ett bevis på att arbetsmetodiken...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se