Avesta kommun

Facebook
Instagram

COWI och Lunds universitet bidrar till att klimatanpassa Malmö


2018-05-15

Bild: COWI

I ett unikt samarbete med Lunds universitet bidrar COWI till att klimatanpassa Malmö. Arbetet ingår i ett EU-projekt och uppmärksammades nyligen i ett seminarium där miljöminister Karolina Skog medverkade.

Området Sofielund i södra Malmö är hårt drabbat av översvämningar på grund av kraftig nederbörd. Forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds universitet har tittat närmare på lösningar som tar hand om den ökade mängden regn genom att härma naturliga system, så kallade blågröna lösningar. COWI har bidragit genom att skapa bilder och visioner för hur området skulle kunna se ut.

– De här forskarna är väldigt innovativa i sitt sätt att använda bilder som redskap inom den akademiska världen, vilket öppnar för nya möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen med tätare samverkan mellan praktik och akademi. Vi är mycket glada över samarbetet som även varit utvecklande för oss på COWI, säger Bodil Elmqvist, tidigare forskare vid Lunds universitet och i dag hållbarhetsstrateg på COWI och uppdragsledare i projektet.

Projektet har identifierat lösningar som efterfrågas av lokala aktörer för att nå olika typer av mål, till exempel minskad översvämningsrisk och ökad trivsel i området. I förlängningen kan resultaten användas när beslut tas om att implementera de blågröna lösningarna i stadsdelen. Exempel på blågröna lösningar är dagvattendammar, gröna tak och väggar samt regnträdgårdar.

Uppdraget har bland annat finansierats av EUs klimat- och innovationsfond, Climate-KIC. I slutet på april uppmärksammades rapporten vid seminariet "Klimatanpassning i den gröna staden" som anordnades av Lunds universitet. Isa Hilldetun, landskapsarkitekten på COWI, var en av dem som designade bilderna och hon ser stora möjligheter framöver.

– Seminariet visar på engagemanget och kunskapsbredden som finns i dessa frågor. COWIs inspirerande illustrationer över kreativa sätt att arbeta med blågröna lösningar bidrar till att ta steget vidare och verkligen använda sig av den kunskap vi redan har in i praktiska dagvattenprojekt både på privat och offentlig mark, säger Isa Hilldetun.

Miljöminister Karolina Skog medverkade på seminariet och uttryckte på scen att det är dags att det händer mer på området:

– Det finns mycket kunskap kring naturliga blågröna ekosystem, det är nu dags att implementera den kunskapen in i verkligheten. Det är dags att gå från konferens till action.

Länk till rapporten Blågröna lösningar i Sofielund

Källa: COWI


Skriv utRenovering ska rädda masugnen i Ulfshyttan

Masugnen i Ulfshyttan har ett akut behov av renoveringen. Stenar har börjat falla ned från väggarna och fastighetsägaren har därför tvingats spärra av anläggningen.

Ulfshyttan är ett viktigt besöksmål i kulturleden Silverringen. I centrum för bruksmiljön står brukets masugn, en byggnad som idag är avspärrad för...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Kulturkvartert sett från ån.

NCC bygger Kulturkvarteret i Örebro

NCC ska bygga ett kulturkvarter i Örebro som bland annat ska inrymma ett stadsbibliotek och en...

Läs mer
Kulturhusets entré sedd söderifrån.

SBB i Norden AB köper kulturhus och hotell i Skellefteå

SBB i Norden AB skrev idag en avsiktsförklaring om att investera över 1 miljard kr i...

Läs mer
Trelleborg.

Serneke och Midroc utvecklar ny stadsdel tillsammans med Trelleborgs kommun

Serneke och Midroc har tecknat en avsiktsförklaring med Trelleborgs kommun rörande...

Läs mer


Medborgarhuset under ytan

Norconsult har fått i uppdrag av Stockholms stad att utföra systemhandlingsprojektering...

Läs mer

Comfort skriver nytt riksavtal

Comfort-kedjan har sedan tidigare ett flertal riksavtal. Nu har kedjan ingått ett riksavtal...

Läs mer

Nya internationella affärscentrumet Flemingsberg – Stockholm South Business District

Huddinge kommun och ett konsortium av flera fastighetsaktörer har idag ingått en...

Läs mer
Sorteringsmaskinen sorterar ut avfall från högarna.

Från avfallsupplag till byggtomt på två månader

Konkursen för en tidigare kunds verksamhet blev startskottet till uppdraget från...

Läs mer

HEBA lanserar ett certifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 Mkr

HEBA har för avsikt att under hösten lansera ett företagscertifikatprogram med...

Läs mer
Masthamnen

Masthamnen - en ny levande stadsdel med 5500 bostäder och skyskrapor i trä

För ett decennium sedan togs förslag fram på hur Masthamnen kan bli en ny stadsdel...

Läs mer


Sifo-undersökning avslöjar:

Så kommer svenskarna bo om 30 år

Framtidens boendeformer har blivit ett hett ämne de senaste åren då bomarknaden...

Läs mer

Telge Bostäder i innovationslabb mot segregation

Med stöd från Vinnova, den statliga innovationsmyndigheten startar allmännyttan...

Läs mer


Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation framtaget

Byggsektorn står för cirka en tredjedel av det avfall som uppkommer i Sverige. Det finns...

Läs mer

Ny vägledning för små- och medelstora byggföretag gör det lättare att hållbarhetsredovisa

Birgitta Govén, energiexpert.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har finansierat en vägledning för hå...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se