Avesta kommun

Facebook
Instagram

COWI och Lunds universitet bidrar till att klimatanpassa Malmö


2018-05-15

Bild: COWI

I ett unikt samarbete med Lunds universitet bidrar COWI till att klimatanpassa Malmö. Arbetet ingår i ett EU-projekt och uppmärksammades nyligen i ett seminarium där miljöminister Karolina Skog medverkade.

Området Sofielund i södra Malmö är hårt drabbat av översvämningar på grund av kraftig nederbörd. Forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds universitet har tittat närmare på lösningar som tar hand om den ökade mängden regn genom att härma naturliga system, så kallade blågröna lösningar. COWI har bidragit genom att skapa bilder och visioner för hur området skulle kunna se ut.

– De här forskarna är väldigt innovativa i sitt sätt att använda bilder som redskap inom den akademiska världen, vilket öppnar för nya möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen med tätare samverkan mellan praktik och akademi. Vi är mycket glada över samarbetet som även varit utvecklande för oss på COWI, säger Bodil Elmqvist, tidigare forskare vid Lunds universitet och i dag hållbarhetsstrateg på COWI och uppdragsledare i projektet.

Projektet har identifierat lösningar som efterfrågas av lokala aktörer för att nå olika typer av mål, till exempel minskad översvämningsrisk och ökad trivsel i området. I förlängningen kan resultaten användas när beslut tas om att implementera de blågröna lösningarna i stadsdelen. Exempel på blågröna lösningar är dagvattendammar, gröna tak och väggar samt regnträdgårdar.

Uppdraget har bland annat finansierats av EUs klimat- och innovationsfond, Climate-KIC. I slutet på april uppmärksammades rapporten vid seminariet "Klimatanpassning i den gröna staden" som anordnades av Lunds universitet. Isa Hilldetun, landskapsarkitekten på COWI, var en av dem som designade bilderna och hon ser stora möjligheter framöver.

– Seminariet visar på engagemanget och kunskapsbredden som finns i dessa frågor. COWIs inspirerande illustrationer över kreativa sätt att arbeta med blågröna lösningar bidrar till att ta steget vidare och verkligen använda sig av den kunskap vi redan har in i praktiska dagvattenprojekt både på privat och offentlig mark, säger Isa Hilldetun.

Miljöminister Karolina Skog medverkade på seminariet och uttryckte på scen att det är dags att det händer mer på området:

– Det finns mycket kunskap kring naturliga blågröna ekosystem, det är nu dags att implementera den kunskapen in i verkligheten. Det är dags att gå från konferens till action.

Länk till rapporten Blågröna lösningar i Sofielund

Källa: COWI


Skriv utNCC bygger skola och idrottshall i Katrineholm

NCC har tecknat ett samverkansavtal med Katrineholms Fastighets AB, KFAB, för att bygga nya Järvenskolan, en idrottshall samt bygga om befintliga Tallåsskolan i Katrineholm. Uppdraget...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Illustration över nya idrottshallen i Svenstavik.

Bergs Hyreshus AB och Trångsviken Bygg AB har träffat en överenskommelse om praktik

Socialt ansvarstagande är viktigt i alla delar av näringslivet och speciellt viktigt...

Läs mer

Ny teknik räddar Nordichallens tak

Snötyngd och takskottning har slitit hårt på Nordichallens tak. Nu har Sundsvalls...

Läs mer

Branschen kräver bättre information om byggprodukters påverkan på hälsa och miljö

Anders Nordstrand, vd för SABO.

Europakommissionen bör kräva mer information om byggprodukters kemiska innehåll och...

Läs mer

Nytt samarbetsavtal med Rikshem ger hyresgäster ökat inflytande

Hyresgästföreningen och Rikshem har träffat ett avtal som ger hyresgästerna...

Läs mer
Magnus Pettersson som är projektledare på Höganäs AB.

Världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin byggs nu i Höganäs

I Höganäs bygger nu Höganäs AB och Cortus Energy världens första...

Läs mer


De regionala skillnaderna i byggandet ökar 2018

Med hänsyn till den starka tillväxten för de påbörjade...

Läs mer
Illustration över planområdet.

Pildammsvägen omvandlas till stadsgata

Som en del i utvecklingen kring Triangelstationen byggs ett åtta våningar högt...

Läs mer


Holmens nya impregeringsanläggning
styrs med mobilen

På Bravikens sågverk strax utanför Norrköping invigdes i tisdags Holmens...

Läs mer
Illustration över Lisebergs nya Vattenpark.

NCC bygger Lisebergs nya vattenpark och hotell

NCC ska i samverkan med Liseberg bygga ut Nordens största nöjespark. Uppdraget omfattar...

Läs mer


COWI och Lunds universitet bidrar till att klimatanpassa Malmö

I ett unikt samarbete med Lunds universitet bidrar COWI till att klimatanpassa Malmö. Arbetet...

Läs mer
Midroc utvecklar ett nytt bostadsområde, Bulltofta Friluftsstad. Centralt i området uppförs ett parkeringshus.

Midroc bygger ett nytt parkeringshus i Bulltofta Friluftsstad, Malmö

I stadsdelen Husie i Malmö utvecklar Midroc det nya området Bulltofta Friluftsstad....

Läs mer
Illustration över enrén till det nya badhuset och idrottshallen i Köping.

Peab bygger badhus och idrottshall i Köping

Peab har fått uppdraget att bygga ett badhus och en idrottshall i Köping. Bestä...

Läs mer


Riksbyggen utökar satsning på nya mobilitetslösningar

Planeten behöver smartare mobilitetslösningar! Genom att samla ett antal leverantö...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se