Deras samarbete ska skapa Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt


2020-09-24

Bild: Christopher Maund

I stadsdelen Hedensbyn skapas förutsättningar för att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Skellefteå. Skellefteå Site East är en partnering mellan Skanska och Skellefteå kommun och Tyréns har fått i uppdrag att utföra projekteringen åt Skanska.

Det blivande industriområdet ligger på Hedensbyn, norr om området där Northvolts nya batterifabrik byggs. Området är 45 hektar stort och består av ett skogklätt moränlandskap med två större höjdryggar och ett lösmarksområde med totalt cirka 25 meter höjdskillnad.

Projektet följer Skellefteå kommuns riktlinjer för hållbart byggande vilket innebär att hela byggprocessen präglas av ett miljö- och kvalitetstänk. Bland annat kommer Skanska återanvända samtliga massor som finns inom området och inget fyllnadsmaterial ska köpas in.

Innovativa lösningar ger massbalans
Bär- och förstärkningslager produceras från den bergschakt som utförts inom området. Den morän som påträffats vid de geotekniska undersökningarna tillhör generellt en sämre materialtyp än den som vanligtvis används vid uppfyllnad under byggnader. Sammantaget har detta ställt stora krav på geotekniker och projektörer att hitta innovativa lösningar för att optimera massanvändning och nå massbalans.

– Massbalansen är en av utmaningarna i projektet. Vi har använt oss av tillgänglig teknik i form av såväl traditionella undersökningsmetoder som georadar för att skapa en mark- och bergmodell som vi utgått från i projekteringen. Som alla modeller innehåller den vissa osäkerheter som är svåra att kvantifiera, säger Åsa Burman, uppdragsansvarig och avdelningschef på infradesign 2 på Tyréns.

I takt med att produktionen fortskrider i högt tempo lär vi oss mer om de verkliga förhållandena vilket har lett till ett behov av att göra vissa förändringar gentemot den ursprungliga projekteringen för att fortsatt upprätthålla massbalansen.

– Det har varit utmanande och lärorikt att arbeta på ett sätt som vi inte är vana vid sedan tidigare. Vi har fått göra anpassningar under arbetets gång för att kunna nyttja de massor som finns inom området, i enighet med projektets uppsatta miljömål, säger Katarina Sandahl, geotekniker på Tyréns.

Alla delar i projektet har klimatberäknats och en klimatkalkyl för olika alternativ har legat till grund för val av alternativ för att belysa skillnaderna. Vi har bland annat med hjälp av livscykelanalys (LCA), jobbat med att belysa klimatpåverkan av olika val för att både minska projektets klimatpåverkan och höja kunskapsnivån om hur olika val påverkar projektets klimatavtryck.

– Att snabbt få servera våra projektörer och beställare med beräknad klimatpåverkan för olika alternativa lösningar är något man vill bidra med i alla projekt. Klimatpåverkan har funnits med som beslutsunderlag och kunskapsnivån angående klimatpåverkan samt olika åtgärder har ökat inom alla teknikområden, säger Anna Pantze, miljöspecialist på Tyréns.

Projektering med VDC
Tyréns projektering har bedrivits som en variant av Virtual Design and Construction (VDC), med veckovisa projekteringsmöten tillsammans med Skanska och Skellefteå kommun samt täta arbetsmöten i mindre grupper.

– Att jobba tätt tillsammans med beställaren har varit en styrka och bidragit till en bättre slutprodukt och ett lärande för alla inblandade, med ökad förståelse för de olika aktörernas perspektiv och behov i såväl projekterings- som produktions- och driftfas, avslutar Åsa Burman.

Projekteringsuppdraget startades i september 2019 och har dellevererats under våren 2020 med planerad sista leverans i september 2020. Tyréns har bidragit med kompetenser inom geoteknik, dagvatten, VA, mark- och vägprojektering, arbetsmiljö samt LCA-analys.Källa: Tyréns


Skriv utEdgar Edmund, innovatör och entreprenör.
Edgar Edmund, innovatör och entreprenör.

Edgar Edmunds prisade projekt ställde om i coronakrisen

Edgar startade Green Venture Recycles som 17 åring, och företaget arbetar vanligtvis med att omvandla plastavfall till byggmaterial. I samband med Coronas framfart har man ställt om...

Läs mer
Serneke kommer att bygga Hälsans hus och Studio Ekberg är arkitekt, förhoppningen är att huset ska stå färdigt i början av 2023. I anslutning planeras även nya bostäder och en Hälsans park, med fokus på fysisk aktivitet (bilden är en illustration).

Grönt ljus för Hälsans hus i Södra Ryd

I Södra Ryd i Skövde planeras ett Hälsans hus där Folktandvården, Nä...

Läs mer
All lekplatsutrustning består av naturmaterial.

Platsutveckling med fokus på hållbarhet, biologisk mångfald och återbruk i Sätra

Hyresvärd och hyresgäster i samverkan: Ny lekplats, fler sitt- och grillplatser, mer...

Läs mer


Sweco vinnare i Bentley Awards för Digitalisering med BIM

Sweco har vunnit i kategorin ”Advancements in Project Delivery” i årets Bentley...

Läs mer
Framtagen bild från TyrEngine som visar ombyggnationer med vy över Sveavägen, projekt Sergelgatan.

Vasakronan visualiserar ombyggnationer med spelteknik

Tyréns har sedan 2015 bland annat jobbat med BIM-strategi och samordning i stadsutvecklingen...

Läs mer
Det första spadtaget togs av Magnus Björkander, vd på Wästbygg Projektutveckling, Claes Malmkvist, vd på Lansa Fastigheter och Fredrik Ljunghill (M), kommunalråd med samordningsansvar för plan- och byggfrågor.

Spaden i marken för Brunnshögs andra etapp

Resan mot ett färdigt Brunnshög har tagit ett kliv framåt. Nu har nä...

Läs mer
Det nya bostadsområdet på Telegrafberget får egen småbåtshamn.

Unik lösning vid gjutning av småbåtshamn till Telegrafberget

När Telegrafberget står klart ska där finnas omkring 350 bostäder, ett antal...

Läs mer
Klimatsmart byggande.

Ny satsning ska hjälpa fler att bygga klimatsmart

Idag står bygg- och fastighetssektorn för cirka en femtedel av alla utsläpp av...

Läs mer
Innan arbetet med schaktning och grävning kunde påbörjas var Torbjörn Öberg, mätningsingenjör på Samhällsbyggnad, på plats för att märka ut platser och nivåer för arbetet. Här ses han gå igenom planen med Daniel Gustavsson från Eggvena schakt.

Askeslätt etapp 2B Östra är officiellt startad

Bostadsområdet Askeslätt, fyra kilometer nordväst om stadskärnan,...

Läs mer


Stort samverkansprojekt ska öka återanvändningen av ljusslingor från byggarbetsplatser

JASONLED®PRO ljusslinga är originalet, utvecklad av Lightab tillsammans med byggbolag och...

Läs mer
Marmorlinjen i Gamlegården i Kristianstad av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén.

Konstnärer och forskare tar sig an offentliga rum och livsmiljöer i tio nya forskningsprojekt

Nu står det klart att tio projekt får finansiering i Formas och Statens konstråds...

Läs mer

"Byggmarknaden knakar i fogarna"

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Sysselsättningen inom bygg- och anläggningsindustrin minskar med 8 000 personer mellan...

Läs mer
Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggen först i Sverige att teckna Kommuninvests Lån för social hållbarhet

Ett nytt lån lanseras för de aktörer i landets kommuner och regioner som arbetar...

Läs mer


Swerock satsar på eldrivna transporter

Bilarna är framtagna för att möta ett växande krav på mindre buller och...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa

Stream bim

Pretec


Hyrex

Finnfoam

nils malmgren ab

Robota
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se