Först ut av Sveriges befintliga campusområden – Campus Örebro ska certifieras enligt Citylab


2020-04-03

Campus Örebro
Bild: Bergslagsbild
Campus Örebro

Genom ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus, Örebro universitet, Örebrobostäder och Örebroporten registreras Campus Örebro nu för certifiering enligt Citylab. Området ska därmed bli det första befintliga campus i landet som uppnår den ambitiösa hållbarhetscertifieringen och de hårda krav som den ställer.

Sedan hösten 2018 arbetar Akademiska Hus och Örebro universitet för att universitetet ska bli landets mest digitaliserade och hållbara lärosäte. Satsningen, med namnet Örebro Campus Lab, innebär att en rad konkreta åtgärder genomförs som alla bidrar till att skapa framtidens innovativa utbildnings- och forskningsmiljö. Som ett led i det arbetet registreras nu Campus Örebro till certifiering enligt Citylab, som till skillnad från andra hållbarhetscertifieringar inte enbart gäller en enskild byggnad utan omfattar en hel stadsdel.

– Det kommer att bli mycket intressant att följa certifieringsprocessen. Den kommer att ge en god bild av hur långt vi har kommit i våra högt ställda ambitioner inom hållbarhet och digitalisering. Certifieringsprocessen kan också ge oss viktiga verktyg i det fortsatta arbetet, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.


15 indikatorer

För att en certifiering ska kunna genomföras måste även andra delar än själva universitetsområdet räknas in, till exempel närliggande studentbostäder, service och handel. Akademiska Hus och Örebro universitet samverkar därför även med Örebrobostäder och Örebroporten för att tillsammans uppnå de 15 indikatorer som Citylab kräver för att ett redan befintligt område eller stadsdel ska kunna certifieras.

De 15 indikatorerna är: trygghet, tillit till grannskapet, mötesplatser, serviceutbud, blandning av bostäder, ljudmiljö, luftkvalitet, inomhusmiljö, hushållsavfall, resvanor, byggnaders energianvändning, klimatpåverkan, biologisk mångfald, dagvattenrening och översvämningsrisker.


Många positiva effekter
Arbetet med att certifiera Campus Örebro enligt Citylab innebär att campusområdet fåren än tydligare och konsekvent hållbarhetsstrategi och där bland annat den inre och yttre fysiska miljön ses över med målet att skapa mervärde för de som vistas där. Certifieringsprocessen innebär även att Akademiska Hus får en genomlysning av sina fastigheter, vilket ger en möjlighet att tidigt hitta eventuella fel och brister samtidigt som goda förutsättningar skapas för att i framtiden ha en än mer hållbar förvaltning och campusutveckling.

– Citylabs certifieringssystem ger oss en bekräftelse på att de visioner, mål och arbetssätt som vi använder faktiskt leder till ett campus med hållbarhet som ledstjärna. Det lär oss också hur vi i framtiden ska bli än bättre på att ha med hållbarhetsperspektivet i alla led, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.
Källa: Akademiska Hus


Skriv utFlygvy från öster över förslag till utbyggnad i kvarteret Sala. Illustration Wåhlin arkitekter (observera att bilden är ett fotomontage och att slutresultatet kan komma att se annorlunda ut).
Flygvy från öster över förslag till utbyggnad i kvarteret Sala. Illustration Wåhlin arkitekter (observera att bilden är ett fotomontage och att slutresultatet kan komma att se annorlunda ut).

Ny detaljplan för affärer, kontor och stadsliv

En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i...

Läs mer
S:t Eriks inomhuspark är ett konkret förslag på hur Utopia Arkitekter vill skapa en icke-kommersiell publik miljö i Stockholm. Projektet är tänkt att vara startskottet på en bredare diskussion om hur vi kan och bör hantera våra befintliga och inte minst framtida publika miljöer (bilden är en illustration).

(O)moderna byggregler utan fokus på hållbarhet och digitalisering

I december 2019 överlämnade Kommittén för modernare byggregler sitt...

Läs mer
Mikael Gustavsson hos Beijer Byggmaterial.

PEAB och Beijer Byggmaterial tecknar nytt stort flerårigt avtal

PEAB har valt Beijer Byggmaterial som fortsatt leverantör av byggmaterial i ett rikstä...

Läs mer

Brukspecialisten startar upp egen produktion av återbrukat svenskt tegel


Återbruksproduktionen kommer vara lokaliserad i Västsverige och blir därmed...

Läs mer
Andreas Finnström, Abetongs projektledare för leveransen till Kvarteret Lugnet.

Byggföretagen sparar tid med Abetong Online

Med sin nya molntjänst hjälper Abetong kunderna att spara hundratals timmar i stora...

Läs mer
Det är området som ligger öster om järnvägen och ”Bahnhof” och som idag främst används som parkeringsyta, som pekas ut av samhällsbyggnadsnämnden. Det är den södra delen av det markerade området som är tänkt som plats för nya stadshuset.

Här kan Ängelholms nya stadshus byggas

Endast 50 meter från Ängelholms station kan det nya stadshuset komma att ligga....

Läs mer


Nya e-tjänster för att söka bygglov ska ge snabbare besked

Det ska gå snabbare att få besked för den som söker bygglov. Genom de nya...

Läs mer
Visionsbild över Sundsvalls kommande logistikpark.

Peab bygger Sundsvalls nya logistikpark

Peab har fått uppdraget att bygga Sundsvalls nya logistikpark i anslutning till...

Läs mer
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads kommenterar LAS-utredningen: Lös frågan branschvis

I dagarna presenteras resultatet av den utredning som ska se över hur Lagen om anstä...

Läs mer
Industriell tillverkning av prefabricerade byggelement och byggmoduler i kl-trä.

Arkemi får stipendium till FoU-projekt om KL-trä, med avsikt att reducera byggbranschens klimatpåverkan

Arkemi har erhållit stipendium av Stockholms Byggnadsförening till ett projekt som...

Läs mer
Ramavtalet på byggavfall mellan Ragn-Sells och Pead är ett viktigt speg för att göra byggbranschen mer cirkulär.

Nytt ramavtal mellan Ragn-Sells och Peab

Ragn-Sells och Peab har tecknat nytt nationellt ramavtal på byggavfall. Avtalet är ett...

Läs mer

Botkyrkabyggen skärper rutinerna för bättre byggarbetsplatser

Botkyrkabyggen startar ett samarbete med Fair Play Bygg. Syftet är att skapa sundare och...

Läs mer
Kartbilaga 1– Plangräns för planprogram Östra Ramlösa och plangräns för detaljplan etapp 1 Östra Ramlösa.

Avsiktsförklaring gällande Östra Ramlösa mellan Helsingborgs stad och OBOS Mark AB

Helsingborgs stad har genom mark- och exploateringsenheten tagit fram förslag på...

Läs mer


Undvikande av plastiska krympsprickor i betong

Linotol deltar i ett SBUF-projekt (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) tillsammans med...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se