Göteborg först ut med tuffare krav på bygg- och anläggningsplatser


2020-11-17

Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser kommer bli en vanligare syn i Göteborg.
Bild: Business Region Göteborg

Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser kommer bli en vanligare syn i Göteborg.För ett år sedan startade arbetet med att ta fram upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Nu finns rekommendationerna på plats. 
– Både leverantörer och beställare upplever nu att de vågar ta steget och ställa krav på utsläppsfria entreprenader, säger Anastazia Kronberg på Business Region Göteborg.

Arbetsmaskiner står i dag för cirka 20 procent av transportsektorns utsläpp av växthusgaser och enligt prognos kommer andelen öka till 50 procent till 2050 om inga åtgärder vidtas. Därför har projektet Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser, där stadens samtliga byggande aktörer ingår, nu landat i rekommendationer för upphandlingskrav tillsammans med marknaden.


Första pilotprojektet sjösätts

Flera av deltagarna i initiativet kommer nu att testa och utveckla kraven i sina egna upphandlingar. Först ut är Göteborgs Hamn som ska testa kraven skarpt.
Dirk Wallem är upphandlare och har också varit med och tagit fram kraven

– Att vara pilot i detta projekt rimmar helt och hållet med att vi ska vara den mest konkurrenskraftiga hamnen i världen, och då måste vi gå i bräschen på vissa områden. Det känns väldigt roligt att testa kraven och göra en sådan här upphandling, även om det såklart tar mer resurser både från oss på inköp och från projektledningen. Men vi är loket på många områden i staden och det vill vi fortsätta att vara, säger Dirk Wallem.

– Jag tror att göteborgarna kommer kunna se de första tysta och utsläppsfria arbetsmaskinerna i staden redan under 2021, säger Anastazia Kronberg, verksamhetsledare för Gothenburg Climate Partnership, på Business Region Göteborg.


Ett moment 22

I början av projektet utfördes en nulägesanalys samt en marknadsdialog där beställarorganisationer, politiker, tillverkare och entreprenadföretag deltog. Det identifierades snabbt att utvecklingen riskerade att stagnera på grund av ett upplevt moment 22.

– Marknaden såg inte att utsläppsfria arbetsmaskiner, det vill säga maskiner som drivs av el eller vätgas, efterfrågades av beställarna. Och omvänt såg beställarna inget utbud av den här typen av maskiner, säger Anastazia Kronberg.

Däremot upplevde man att både leverantörer och beställare var angelägna om att komma igång, och alla var överens om att både nytta i form av lönsamhet för marknaden, klimatvinster och en bättre närmiljö för boende och besökare skymtas i horisonten om man lyckas med omställningen.


Krav som underlättar omställningen

I projektet, som finansieras av Energimyndigheten, har man tagit fram fem krav som var och ett för sig kan passa olika projekt och som kan anpassas allt eftersom marknaden mognar. Kraven innebär till exempel att man kan kräva att en viss andel maskiner, arbetsmoment eller energiförbrukning ska vara utsläppsfria. En annan möjlighet är att utforma utvärderingsmodellen så att anbudsgivaren får beskriva hur man planerar arbetet för att få ner utsläppsnivån i den specifika entreprenaden, vilket då kan ge ett mervärde som viktas i utvärderingen.

Under projektets gång har marknaden fått tycka till om vilka förutsättningar som behövs. Bland annat har det framförts önskemål om att beställaren säkerställer och ansvarar för el och laddinfrastruktur till byggarbetsplatsen, att det är längre ledtider mellan kontraktsskrivning och projektstart samt att kraven följs upp.

– Projektet har ökat vår kunskap som beställare av utsläppsfria arbetsmaskiner, vilket gör att vi nu har förutsättningar för att gå ut och ställa högre krav. Det är också viktigt att vi i vår roll fortsätter att ta en aktiv del i processen för att driva utvecklingen framåt och angripa frågeställningarna ur ett beställarperspektiv, säger Malin Östblom, miljöstrateg på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

– Projektet har också stärkt stadens förutsättningar att bidra ytterligare till att minska koldioxidutsläpp, luftföroreningar och bullerstörningar från stadens entreprenader, säger Malin Östblom.


Källa: Business Region Göteborg


Skriv utBranschprofilerna Thomas Jansson, Robert Davidsson och Jakob Akfidan har en tydlig målbild och en långsiktig plan för tillväxt för HMB Construction Örebro.
Branschprofilerna Thomas Jansson, Robert Davidsson och Jakob Akfidan har en tydlig målbild och en långsiktig plan för tillväxt för HMB Construction Örebro.

Stor byggaktör tar plats i Örebro

HMB Construction, ett av Sveriges stora byggföretag, etablerar sig nu i Örebro – en stad som vuxit starkt de senaste åren och väntas fortsätta växa.

Läs mer
Thomas Ekelind från ROCKWOOL (till vänster) och Mikael Blomquist från MB-Tak (till höger) samarbetar för ökad återvinning.

ROCKWOOL återvinner isolering från Skaraborgs Sjukhus

18 000 kvadratmeter takisolering från ROCKWOOL installeras just nu på nya delarna av...

Läs mer
Visionsbild Kolkajen Norra Djurgårdsstaden.

Peab sanerar mark för framtida utveckling i Norra Djurgårdsstaden

Peab har fått uppdraget att sanera och stabilisera förorenad mark i Norra Djurgå...

Läs mer
Planområde för 8:1 till vänster och 8:15 till höger.

Planbesked för två nya detaljplaner på Backen

Planbesked har lämnats för två nya detaljplaner på Backen. Det gäller...

Läs mer


Rekordökning av kvinnliga sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet

Ny officiell statistik från Skolverket visar att antalet kvinnliga förstahandssö...

Läs mer
Jörgen Staflund, tillträdande fabrikschef Cementa Skövde.

Jörgen Staflund blir Cementas nya fabrikschef i Skövde

Med start den 1 januari 2021 tar Jörgen Staflund över som chef på Cementas fabrik i...

Läs mer
Sjövalla FK Trampolin och Pixbo Gymnastikförening kommer bruka den nya idrottsanläggningen. Det finns höga krav på säkerhet och takhöjd – medlemmarna hoppar nästan 10 meter upp i luften (bilden är en illustration).

Mölnlycke fabriker växer – fler möjligheter för idrottsfantaster

Mölnlycke fabriker är ett område i ständig utveckling. Under de senaste å...

Läs mer


Weland Stål förbereder för en säker morgondag

Som ledande leverantör av produkter inom taksäkerhet gör Weland Stål vardagen...

Läs mer
Visionsillustration för framtida utveckling av området mellan Helsingborg C och Hermes 10 (gamla Tretornfabriken).

Ny utredning visar möjligheter till flera tusen nya bostäder och arbetsplatser vid Helsingborg C

Helsingborgs stad och Wihlborgs har presenterat ett gemensamt förslag om framtida utveckling...

Läs mer
Hebas och Åke Sundvalls principskiss över Skärgårdsskogen.

Heba och Åke Sundvall får en första gemensam markanvisning i Skarpnäck

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat Heba Fastighetsutveckling AB och Åke...

Läs mer
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Safe Construction Training blir obligatoriskt för Byggföretagens medlemmar

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma sä...

Läs mer


Norconsult projekterar återuppbyggnaden av Polarbröd

När Polarbröds fabrik i Älvsbyn drabbades av en kraftig brand i somras totalfö...

Läs mer


Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer

Under februari till september genomförde kommunen en digital medborgardialog där...

Läs mer
Visionsbild för Tomtebo gård, Umeå (bilden är en illustration).

Processen som skapar rätt värden snabbare – så förverkligas Tomtebo gård

Utvecklingen av Tomtebo gård i Umeå är ett bevis på att arbetsmetodiken...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se