Gothenburg CoValley med byggherredriven detaljplan


2018-06-22

GoCoValley
Bild: Gehl Architects
GoCoValley

Gothenburg CoValley är en gemensam satsning mellan Next Step Group AB och Vectura Fastigheter AB. Projektet syftar till att skapa ett Life Science-centrum med innovativa miljöer och mötesplatser som ska locka forskare och entreprenörer från hela världen. Krook & Tjäder har anlitats som plankonsult för att stötta byggherren i planprocessen.

Arbetet har drivits som en byggherredriven detaljplan. Samverkan har varit avgörande för att få till en effektiv process där kommunens intressen och byggherrens idéer och resurser samsynkats.

– Krook & Tjäder har med sin erfarenhet kring komplexa planprojekt svarat för att driva planarbetet framåt och samordna arbetet mellan berörda aktörer.Framtagande av planhandlingarna skett i nära samarbete med Gehl arkitekter, säger Anna-Maria Fuxén vd på GothenburgCoValley. Stor focus har legat på att skapa en unik miljö där människan är i fokus och där anställda kan leva dygnet runt.

Inom området möjliggörs en exploatering av 100 000 m2 bruttoarea, BTA, fördelat på kontor, centrumändamål, hotell och bostäder.

– Upplägget har inneburit att vi har fungerat som en länk mellan byggherre och kommunen, berättar Carolina Högvall. Fördelen med denna arbetsmodell är att kunna få en tydlig koppling mellan projektidé och detaljplan. Det ger även utrymme för byggherren att forma innehållet utifrån de utredningar och kontakter som sker under planarbetets gång.

Projektet är det första ”Byggherredrivna” planuppdraget inom Mölndals Stad.

– Detta är ett intressant projekt, där vi ansvarat för det formella myndighetsbeslut och andra avgörande knäckfrågor så som trafikutredning med förslag samt MKB, berättar Lisa Östman planchef på Mölndals Stad. Men även för avtalsfrågor kring mark- och exploatering. På så vis har kvalitetssäkring och hantering av avgörande ekonomiska ställningstagande säkerställts.

Detaljplanen går ut på samråd den 21 juni. Samrådet är ett första steg i planarbetet och syftar till att samla in synpunkter från allmänhet och berörda myndigheter.Källa: Krook & Tjäder


Skriv utChefer i samhällsbyggnadssektorn kan få 60 000 kronor

Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, och Lars Tengvall, vice ordförande i Byggcheferna.

Branschföreningen Byggcheferna delar för första gången ut ett stipendium på 60 000 kr till den eller de som genomfört eller planerar genomföra åtgärder...

Läs mer

Det här bygger vi helst i vinter

Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Staket och plank, Bygglov och anmälan, Skruv- och spikguide, Altan och Bra att veta om...

Läs mer


Stöd till byggnadsvårdsmässa i Mariestad 2019

Byggnadskonventet i Mariestad är en mötesplats för byggnadsvården i Sverige...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Fastighetsbyrån tecknar nytt uppdrag med Peab

Peab har valt att teckna uppdragsavtal med Fastighetsbyrån för sitt nyproduktionsprojekt...

Läs mer

Han blir ny vd på Bygma

Peter Lindström, tillträdande vd Bygma Sverige AB.

Bygmas styrelse har rekryterat Peter Lindström till tjänsten som vd för Bygma i...

Läs mer

Landmärke på Riksbyggens Brf Kronhöjden i Partille

Skulptur monteras på taket på Brf Kronhöjden i Partille.

En 70 meter hög kran har placerat en drygt 10 meter hög skulptur på taket till...

Läs mer

Veidekke bygger bilfria hyresrätter åt Rikshem i Upplands Väsby


Veidekke Bygg Bostäder Stockholm har fått i uppdrag av LaTERRE att bygga ca 70...

Läs mer

Första steget in på arbetsmarknaden


Under sommarhalvåret utökas Bostadsbolagets personalgrupp med nästan 130 personer....

Läs mer
Nybyggnation av just hyresrätter är Systemhus stora drivkraft under parollen #allaskabo.

Systemhus återupptar projektutvecklingen #allaskabo

Bostadsbranschen behöver tänka nytt, bli mer innovativ och släppa in fler...

Läs mer

”Damen” vinner tävling för ny byggnad med kontor och parkering i Norrköping

\

Belatchew Arkitekter och Castellum har korats till vinnare av Norrköpings kommun för en...

Läs mer
Från hästsportanläggning till ny stadsdel: MKB bildar bolag med Skanska och Tornet för att bygga en helt ny stadsdel i Malmö.

Treenighet bildas när ny stadsdel skapas i Malmö

MKB Fastighets AB har bildat ett gemensamägt bolag med Skanska Sverige AB och Tornet...

Läs mer


Här växer Sveriges smartaste by fram

De senaste åren har diskussionen om smarta städer blivit allt mer intensiv, och på...

Läs mer


Här växer Sveriges smartaste by fram

De senaste åren har diskussionen om smarta städer blivit allt mer intensiv, och på...

Läs mer

Ny kunskapshub för klimatsmart byggande

Nordskiffers Annie Bojing slår upp portarna till skifferakademin i mars.

Skifferakademin som öppnar i Stockholm i vår, är ett intiativ av...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se