Facebook
Instagram

Gothenburg CoValley med byggherredriven detaljplan


2018-06-22

GoCoValley
Bild: Gehl Architects
GoCoValley

Gothenburg CoValley är en gemensam satsning mellan Next Step Group AB och Vectura Fastigheter AB. Projektet syftar till att skapa ett Life Science-centrum med innovativa miljöer och mötesplatser som ska locka forskare och entreprenörer från hela världen. Krook & Tjäder har anlitats som plankonsult för att stötta byggherren i planprocessen.

Arbetet har drivits som en byggherredriven detaljplan. Samverkan har varit avgörande för att få till en effektiv process där kommunens intressen och byggherrens idéer och resurser samsynkats.

– Krook & Tjäder har med sin erfarenhet kring komplexa planprojekt svarat för att driva planarbetet framåt och samordna arbetet mellan berörda aktörer.Framtagande av planhandlingarna skett i nära samarbete med Gehl arkitekter, säger Anna-Maria Fuxén vd på GothenburgCoValley. Stor focus har legat på att skapa en unik miljö där människan är i fokus och där anställda kan leva dygnet runt.

Inom området möjliggörs en exploatering av 100 000 m2 bruttoarea, BTA, fördelat på kontor, centrumändamål, hotell och bostäder.

– Upplägget har inneburit att vi har fungerat som en länk mellan byggherre och kommunen, berättar Carolina Högvall. Fördelen med denna arbetsmodell är att kunna få en tydlig koppling mellan projektidé och detaljplan. Det ger även utrymme för byggherren att forma innehållet utifrån de utredningar och kontakter som sker under planarbetets gång.

Projektet är det första ”Byggherredrivna” planuppdraget inom Mölndals Stad.

– Detta är ett intressant projekt, där vi ansvarat för det formella myndighetsbeslut och andra avgörande knäckfrågor så som trafikutredning med förslag samt MKB, berättar Lisa Östman planchef på Mölndals Stad. Men även för avtalsfrågor kring mark- och exploatering. På så vis har kvalitetssäkring och hantering av avgörande ekonomiska ställningstagande säkerställts.

Detaljplanen går ut på samråd den 21 juni. Samrådet är ett första steg i planarbetet och syftar till att samla in synpunkter från allmänhet och berörda myndigheter.Källa: Krook & Tjäder


Skriv ut

NCC får kontrakt på simhall i Norge värt 330 miljoner kronor

NCC, NUNO Arkitektur och Bærums kommun har idag undertecknat ett avtal om att bygga Ruds simhall. Ordern är värd cirka 330 MSEK och simhallen öppnas för allmänheten...

Läs mer
Verksamhetsplatsen


Open Source Wood-vinnare:

ClipHut – system för byggnadskonstruktion

ClipHut är ett parametergenererat system för byggnadskonstruktion som kan anpassas efter...

Läs mer

NCC byggstartar bad- och simanläggning i Varberg

Exempelbild badhus Munktellbadet.

NCC startar nu bygget av Varbergs nya bad- och simanläggning. NCC och Varberg Fastighets AB...

Läs mer


Derome fördjupar samarbetet med Erlandsson Bygg – nu med fokus på integration

Derome har ett flerårigt samarbete med Erlandsson Bygg, nu även i integrationsprojektet...

Läs mer

Peab ingår ramavtal med statliga Specialfastigheter

Peab Byggservice har, tillsammans med en handfull entreprenörer, tecknat ett rikstäckande...

Läs mer


Norconsult vinner uppdrag för en av Nordens största vattenparker

Liseberg kommer inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021–2023, att bygga en...

Läs mer


Tio miljoner till uppväxling av projekt i Smart Built Environment

Den sjätte utlysningen i Smart Built Environment möjliggör fortsättningsprojekt...

Läs mer
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Canada, har valt vägglösningen Altro Whiterock i kombination med stegsäkra Altro Aquarius för att optimera hygienen.

Kan infektionsrisker byggas bort?

Även om god handhygien är helt avgörande för att förhindra spridningen av...

Läs mer
Ledningscentral, exteriört.

Intea bygger ny ledningscentral i Örebro

I förra veckan blev det klart att Intea kommer att uppföra och äga den nya samhä...

Läs mer


Kristianstadsbyggen skapar interaktiv och jämställd aktivtetsplats utifrån hyresgästernas idéer

Med utgångspunkt ur idéer från hyresgästerna på Gamlegården i...

Läs mer

Skanska tecknar 13-årigt förvaltningsavtal med brittiska försvaret värt 2,3 miljarder kronor

Skanska UK har tecknat avtal med Eastbury Park Limited om att tillhandahålla fö...

Läs mer

Skanska förbereder för nybyggnation på Hall

Skanska har tecknat samarbetsavtal med Specialfastigheter om att förbereda för...

Läs mer


HSB Göteborg höjer nivån i sitt hållbarhetsarbete

Nu höjs hållbarhetsambitionerna ytterligare för all nyproduktion. Med hjälp av...

Läs mer
Byggprojekt ses ofta som en tillfällig störning, men i själva verket byggs det ständigt i städerna.

Störningsfritt bygge i städer

Forskningsprojektet Störningsfri stad ska utveckla ett visuellt beslutsstöd som kan...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se