Avesta kommun

Facebook
Instagram

Gothenburg CoValley med byggherredriven detaljplan


2018-06-22

GoCoValley
Bild: Gehl Architects
GoCoValley

Gothenburg CoValley är en gemensam satsning mellan Next Step Group AB och Vectura Fastigheter AB. Projektet syftar till att skapa ett Life Science-centrum med innovativa miljöer och mötesplatser som ska locka forskare och entreprenörer från hela världen. Krook & Tjäder har anlitats som plankonsult för att stötta byggherren i planprocessen.

Arbetet har drivits som en byggherredriven detaljplan. Samverkan har varit avgörande för att få till en effektiv process där kommunens intressen och byggherrens idéer och resurser samsynkats.

– Krook & Tjäder har med sin erfarenhet kring komplexa planprojekt svarat för att driva planarbetet framåt och samordna arbetet mellan berörda aktörer.Framtagande av planhandlingarna skett i nära samarbete med Gehl arkitekter, säger Anna-Maria Fuxén vd på GothenburgCoValley. Stor focus har legat på att skapa en unik miljö där människan är i fokus och där anställda kan leva dygnet runt.

Inom området möjliggörs en exploatering av 100 000 m2 bruttoarea, BTA, fördelat på kontor, centrumändamål, hotell och bostäder.

– Upplägget har inneburit att vi har fungerat som en länk mellan byggherre och kommunen, berättar Carolina Högvall. Fördelen med denna arbetsmodell är att kunna få en tydlig koppling mellan projektidé och detaljplan. Det ger även utrymme för byggherren att forma innehållet utifrån de utredningar och kontakter som sker under planarbetets gång.

Projektet är det första ”Byggherredrivna” planuppdraget inom Mölndals Stad.

– Detta är ett intressant projekt, där vi ansvarat för det formella myndighetsbeslut och andra avgörande knäckfrågor så som trafikutredning med förslag samt MKB, berättar Lisa Östman planchef på Mölndals Stad. Men även för avtalsfrågor kring mark- och exploatering. På så vis har kvalitetssäkring och hantering av avgörande ekonomiska ställningstagande säkerställts.

Detaljplanen går ut på samråd den 21 juni. Samrådet är ett första steg i planarbetet och syftar till att samla in synpunkter från allmänhet och berörda myndigheter.Källa: Krook & Tjäder


Skriv utRenovering ska rädda masugnen i Ulfshyttan

Masugnen i Ulfshyttan har ett akut behov av renoveringen. Stenar har börjat falla ned från väggarna och fastighetsägaren har därför tvingats spärra av anläggningen.

Ulfshyttan är ett viktigt besöksmål i kulturleden Silverringen. I centrum för bruksmiljön står brukets masugn, en byggnad som idag är avspärrad för...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Kulturkvartert sett från ån.

NCC bygger Kulturkvarteret i Örebro

NCC ska bygga ett kulturkvarter i Örebro som bland annat ska inrymma ett stadsbibliotek och en...

Läs mer
Kulturhusets entré sedd söderifrån.

SBB i Norden AB köper kulturhus och hotell i Skellefteå

SBB i Norden AB skrev idag en avsiktsförklaring om att investera över 1 miljard kr i...

Läs mer
Trelleborg.

Serneke och Midroc utvecklar ny stadsdel tillsammans med Trelleborgs kommun

Serneke och Midroc har tecknat en avsiktsförklaring med Trelleborgs kommun rörande...

Läs mer


Medborgarhuset under ytan

Norconsult har fått i uppdrag av Stockholms stad att utföra systemhandlingsprojektering...

Läs mer

Comfort skriver nytt riksavtal

Comfort-kedjan har sedan tidigare ett flertal riksavtal. Nu har kedjan ingått ett riksavtal...

Läs mer

Nya internationella affärscentrumet Flemingsberg – Stockholm South Business District

Huddinge kommun och ett konsortium av flera fastighetsaktörer har idag ingått en...

Läs mer
Sorteringsmaskinen sorterar ut avfall från högarna.

Från avfallsupplag till byggtomt på två månader

Konkursen för en tidigare kunds verksamhet blev startskottet till uppdraget från...

Läs mer

HEBA lanserar ett certifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 Mkr

HEBA har för avsikt att under hösten lansera ett företagscertifikatprogram med...

Läs mer
Masthamnen

Masthamnen - en ny levande stadsdel med 5500 bostäder och skyskrapor i trä

För ett decennium sedan togs förslag fram på hur Masthamnen kan bli en ny stadsdel...

Läs mer


Sifo-undersökning avslöjar:

Så kommer svenskarna bo om 30 år

Framtidens boendeformer har blivit ett hett ämne de senaste åren då bomarknaden...

Läs mer

Telge Bostäder i innovationslabb mot segregation

Med stöd från Vinnova, den statliga innovationsmyndigheten startar allmännyttan...

Läs mer


Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation framtaget

Byggsektorn står för cirka en tredjedel av det avfall som uppkommer i Sverige. Det finns...

Läs mer

Ny vägledning för små- och medelstora byggföretag gör det lättare att hållbarhetsredovisa

Birgitta Govén, energiexpert.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har finansierat en vägledning för hå...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se