Facebook
Instagram

Gothenburg CoValley med byggherredriven detaljplan


2018-06-22

GoCoValley
Bild: Gehl Architects
GoCoValley

Gothenburg CoValley är en gemensam satsning mellan Next Step Group AB och Vectura Fastigheter AB. Projektet syftar till att skapa ett Life Science-centrum med innovativa miljöer och mötesplatser som ska locka forskare och entreprenörer från hela världen. Krook & Tjäder har anlitats som plankonsult för att stötta byggherren i planprocessen.

Arbetet har drivits som en byggherredriven detaljplan. Samverkan har varit avgörande för att få till en effektiv process där kommunens intressen och byggherrens idéer och resurser samsynkats.

– Krook & Tjäder har med sin erfarenhet kring komplexa planprojekt svarat för att driva planarbetet framåt och samordna arbetet mellan berörda aktörer.Framtagande av planhandlingarna skett i nära samarbete med Gehl arkitekter, säger Anna-Maria Fuxén vd på GothenburgCoValley. Stor focus har legat på att skapa en unik miljö där människan är i fokus och där anställda kan leva dygnet runt.

Inom området möjliggörs en exploatering av 100 000 m2 bruttoarea, BTA, fördelat på kontor, centrumändamål, hotell och bostäder.

– Upplägget har inneburit att vi har fungerat som en länk mellan byggherre och kommunen, berättar Carolina Högvall. Fördelen med denna arbetsmodell är att kunna få en tydlig koppling mellan projektidé och detaljplan. Det ger även utrymme för byggherren att forma innehållet utifrån de utredningar och kontakter som sker under planarbetets gång.

Projektet är det första ”Byggherredrivna” planuppdraget inom Mölndals Stad.

– Detta är ett intressant projekt, där vi ansvarat för det formella myndighetsbeslut och andra avgörande knäckfrågor så som trafikutredning med förslag samt MKB, berättar Lisa Östman planchef på Mölndals Stad. Men även för avtalsfrågor kring mark- och exploatering. På så vis har kvalitetssäkring och hantering av avgörande ekonomiska ställningstagande säkerställts.

Detaljplanen går ut på samråd den 21 juni. Samrådet är ett första steg i planarbetet och syftar till att samla in synpunkter från allmänhet och berörda myndigheter.Källa: Krook & Tjäder


Skriv utNaturlig bullerskärm från Byggros på nya förskolan i Västra Ingelstad.
Naturlig bullerskärm från Byggros på nya förskolan i Västra Ingelstad.

Naturlig bullerskärm gynnar innovativ utemiljö på ny skånsk förskola

För att se till att barnen i Västra Ingelstad ska få en utvecklande och stimulerande skolstart har Vellinge kommun i Skåne låtit en ny typ av förskola växa fram....

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Hållbarhet framför konst när svenskarna tycker till:

Sju av tio vill se fler solceller på svenska byggnader

Att leva klimatsmart och hållbart blir allt viktigare för svenska folket. Det visar...

Läs mer


Världens största hamnbad

Nästan 40,000 meter OrganoWood har nu resulterat i världens största hamnbad i...

Läs mer

Mathilda är årets Isabellestipendiat

Isabelle McAllister, grundare av Isabellestipendiet tillsammans med Mathilda Klinger Danielsson.

Plåtslagaren Mathilda Klinger Danielsson har tilldelats Isabellestipendiet för sitt...

Läs mer
Samsungs nya Sverigekontor beräknas vara klart hösten 2019.

Samsung anlitar Studio Stockholm för nytt kontor

Studio Stockholm har fått i uppdrag att utveckla Samsungs nya Sverigekontor på drygt...

Läs mer
BIMTypeCode är en enkel och logisk kodningsstruktur för byggkomponenter baserat på konsultens designkrav, erfarenhet och bästa praxis från komplexa och hanterbara BIM-projekt.

Liljewall en av initiativtagarna bakom BIMTypeCode

Liljewall har tillsammans med sju andra ledande arkitektkontor, genom initiativet BIM Stockholm,...

Läs mer
Ingjutning av tidskapsel markerade starten på bygget.

Tävling:

Nytt hotellprojekt byggs i Mölndal – men vad ska det heta?

Mitt bland Krokslätts Fabriker tar Petter A. Stordalen, grundare Nordic Choice Hotels,...

Läs mer
Så här ser skissbilderna ut för de tre finalistförslagen

Här är de tre finalisterna som tävlar om att få utveckla Skanstorget med bostäder och förskola

I början av veckan avslöjades de tre finalistförslagen över hur...

Läs mer


Sprinklersoldat eller teknisk fastighetsmilitär? Bravida inleder rekryteringssamarbete med Försvarsmakten

Bravida Division Riks undertecknade nyligen en avsiktsförklaring med Försvarsmakten. Det...

Läs mer

Peab utför markförstärkning i Spånga

Peab har fått uppdraget att utföra markförstärkning i kvarteret Tora som ä...

Läs mer


Serneke renoverar på Kungliga Dramatiska Teatern

Statens fastighetsverk har gett Serneke uppdraget att i Dramatens lokaler på Nybroplan i...

Läs mer


Prestigefullt uppdrag i Kulturhus

Norconsults team Akustikon står bakom teknik och akustik i flera av Sveriges stora...

Läs mer
Skydda och Beijer Byggmaterial har en gemensam vision om att minimera arbetsplatsrelaterade skador i byggsektorn, detta genom att tillsammans jobba för att få hantverkare att använda rätt personlig skyddsutrustning.

Skydda och Beijer satsar på skadefria byggarbetsplatser

Varje dag drabbas i snitt 16 hantverkare på svenska byggarbetsplatser av allvarliga...

Läs mer
Uppsala kommun ska anlägga en ny park, uppkallad efter den svenske Nobelpristagaren Manne Siegbahn, i Rosendal.

Uppsala kommun planerar att bygga en ny park i Rosendal

Uppsala kommun har fattat beslut om att anlägga en ny park i Rosendal, Siegbahnsparken. Parken...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se