Gottsundas stadsutveckling fram till 2035 har klubbats


2019-12-12

Visionsbild över Gottsunda torg och centrala delarna av Gottsundaområdet
Bild: Uppsala kommun
Visionsbild över Gottsunda torg och centrala delarna av Gottsundaområdet

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna ett projektdirektiv för Gottsunda/Valsätra som behandlar stadsutvecklingen i området fram till år 2035. Projektdirektivet anger målen, åtgärderna och formerna för den fortsatta utvecklingen av området.

Direktivet innebär att arbetet med att genomföra de förändringar som beslutats i Planprogram för Gottsundaområdet, officiellt kan starta. Sedan tidigare planläggs det redan för den nya Gottsundaskolan där detaljplanen är på samråd och en rad andra åtgärder har sedan länge pågått för att stärka området. Planprogrammet bygger på kommunens översiktsplan från 2016. Projektdirektivet avgränsas i tid till 2035 och omfattar utbyggnad av ungefär hälften av de nya bostäder som planeras i området som helhet.

Projektdirektivet föreslår att planläggning och utbyggnad fram till 2035 koncentreras till centrumområdet i Gottsunda och att ett särskilt fokus läggs på området kring Bandstolsvägen och Linrepevägen.

- Med en kombination av fysiska och sociala åtgärder och samverkan mellan många aktörer ska området bli en levande, trygg och trivsam stadsnod. Ambitionerna är högt satta och på sikt ska Gottsunda utvecklas till hjärtat i södra staden, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Gottsundaområdet ska utvecklas som en del av stadsnoden Gottsunda-Ultuna med 5000–7000 nya bostäder samt nya arbetsplatser. Delar av den utveckling som anges i planprogrammet ingår också i Uppsalapaketet, det vill säga det avtal mellan Uppsala kommun, staten och regionen angående samordnad strategisk planering och utbyggnad av bostäder och övergripande infrastruktur för kollektivtrafik.Källa: Uppsala kommun

Skriv ut

Verktyg för konstruktionsberäkning på Open Source Wood

Trä är ett förnybart och starkt byggmaterial som lagrar kol. Trots detta används det bara i en bråkdel av allt byggande globalt sett. Open Source Wood är en...

Läs mer
Långbrodalsskolan, med tak och fasad av plåt.

Ny och unik data visar på bred och stor efterfrågan av byggplåt

Svensk Byggplåt samlar Sveriges flesta och största aktörer inom byggplåt. Ny...

Läs mer

Ny gratis e-utbildning inom byggetik ska nå fler

Maria Hernroth, Peabs hållbarhetschef och representant för Byggföretagen inom Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd lanserar ny kostnadsfri e-utbildning som syftar till...

Läs mer

Swerock unik med sin andra våtsikt som återvinner schaktmassor

Våtsikten i Sundsvall.

Genom en elektrifierad effektiv materialåtervinningsprocess kan Swerock, som första...

Läs mer


Urbangreen bygger gröna stadsmiljöer i Järva krog – för cirka 4,4 miljoner kronor

Urbangreen har fått fortsatt förtroende att bygga gröna lösningar för...

Läs mer
Med AddMobiles passagelösningar slipper Sjövalla Byggservice AB nyckelhantering och får tryggare arbetsplatser.

Nyckelfria lösningar underlättar arbetsdagarna för Sjövalla Byggservice AB

Sjövalla Byggservice AB använder flera av AddMobiles passagelösningar; dö...

Läs mer
Kvarteret Gråalen växer fram i Norrtälje. Kvarteret består av åtta byggnader, varav fyra med stomme i KL-trä.

Nytt område växer fram i Norrtälje hamn

Gråalen, ett nytt bostadskvarter med fokus på hållbarhet och användning av...

Läs mer


Wästbygg bygger ut Flüggers anläggning i Bollebygd

Flügger, som är en av de ledande leverantörerna till måleribranschen, har...

Läs mer
Bara två procent av cheferna anser att det är vanligare att man förstärker önskade säkra beteenden än avvikelser.

Samhällsbyggnad på tvärs mot vetenskapen i kampen mot döden på jobbet

Trots decennier av systematiskt säkerhetsarbete är samhällsbyggnad den mest drabbade...

Läs mer

Skanska tecknar tilläggskontrakt för att bygga ut sjukhus i Arlington, USA

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med Virginia Hospital Center för utbyggnad av...

Läs mer


Stor satsning på centrum för cirkulärt byggande

Byggsektorn påverkar klimatet kraftigt och slukar stora mängder material. Ett nationellt...

Läs mer
Det nya badhuset byggs i två våningar om totalt 10 500 kvadratmeter och ersätter Kirunas befintliga simhall.

Peab bygger toppmodernt badhus i Kiruna

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt badhus i Nya Kiruna Centrum. Beställare ä...

Läs mer


Byggmaterialbranschen tar ställning:

För gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata

Byggmaterialindustrierna verkar för ett gemensamt system och en plattform med ett gemensamt...

Läs mer
Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året.

Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året

NAVET Analytics presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för byggmarknaden i de nordiska...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se