Hållbarhet i centrum när ny stad planeras i Jinan


2018-12-21

Hållbara lösningar och klimatanpassning står i centrum när Sweco är med och planerar en helt ny stad i Kina.
Bild: Sweco
Hållbara lösningar och klimatanpassning står i centrum när Sweco är med och planerar en helt ny stad i Kina.

Jinan är huvudstad i Shandongprovinsen i Kina, och har cirka sju miljoner invånare. Nu ska staden växa, och North Jinan planeras på andra sidan Gula floden. Hållbara lösningar och klimatanpassning står i centrum när Sweco är med och planerar en helt ny stad från grunden.


Sweco bidrar med expertis inom bland annat stadsplanering, arkitektur, trafik, energi, avfall, vatten och ekologi när nya North Jinan växer fram. Målet är att utveckla en stad som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar och Swecos roll är, förutom rent designarbete, att stötta Jinan stad med att leda workshops och utveckla de lokala konsulternas kunskap i att skapa nya hållbara system och lösningar.

– Det kunden särskilt efterfrågar är vår kompetens inom hållbar stadsutveckling och erfarenhet av ett mer integrerat arbetssätt mellan olika discipliner och aktörer, säger Anna Hessle, uppdragsledare och Kinaansvarig hos Swecos arkitekter.

Projektet är utpekat som nationellt pilotprojekt för transformation av det kinesiska samhället bort från monofunktionell stad med smutsig industri till attraktiva blandade stadsmiljöer som skapar innovation och ekonomisk utveckling på en hållbar grund.

– När man planerar en stad från början, som i North Jinan, går det att optimera förutsättningarna för exempelvis energiförsörjning, vattenhushållning och avfallshantering på ett helt annat sätt. Det känns också spännande att området är av nationellt intresse, och att våra hållbara lösningar kan få stort genomslag även i andra delar av Kina, säger Anna Hessle.

Arbetet med byggnationen av förbindelser över floden, nya gator, markanvisningar och försäljningar är nu i full gång och inom några årtionden beräknas den nya stadsdelen kunna inhysa en till två miljoner invånare. Sweco har redan arbetat med projektet under flera år och närvaron i Jinan beräknas bli ännu större under första delen av 2019.
Källa: Sweco


Skriv utSkanska bygger förvaringsanläggning i Olkiluoto, Finland för cirka 472 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Posiva om att bygga en förvaringsanläggning för kärnavfall i Olkiluoto, Finland. Kontraktet är värt 45 miljoner euro, cirka 472 miljoner...

Läs mer


Serneke bygger nya simhallen i Linköping

Serneke Bygg har tecknat avtal med Lejonfastigheter om att bygga ny simhall i Linköping....

Läs mer
Vy över det nya området i Barkarby där Skanska Sverige utvecklar och bygger tre kvarter med bostäder, kontorslokaler, kommersiella ytor, hotell, vårdboende och parkeringshus. Parkeringshusen blir fundament för Veddestabron som går genom området och blir en länk till den nya kollektivtrafiknoden i Barkarby med tunnelbana, pendeltåg, ny bussterminal och regionaltågstation.

Järfälla och Skanska Sverige tecknar avtal för tre kvarter och parkeringshus i Barkarby

Järfälla kommun tecknar köpe- och exploateringsavtal med Skanska Sverige för...

Läs mer
Bild: <span>Galaxen Bygg</span>

Galaxen Bygg deltar i arbetet med den nya säkerhetsparken

I närheten av Arlanda flygplats byggs nu en säkerhetspark där de som arbetar i...

Läs mer

Svenska Aerogel vinnare i innovationstävling – Quartzene, isolering med nanoteknologi


Svenska Aerogel tog hem segern i innovationstävlingen”The Insulation Challenge” i...

Läs mer


Malmös färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor presenteras i Almedalen

I Malmö har aktörer från hela byggkedjan gått samman och skapat Sveriges...

Läs mer
Rättvist byggande.

Fler fastighetsbolag går samman mot fusk i byggbranschen

Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Sisab tar ytterligare ett steg...

Läs mer


Ljudmiljöer för framtidens teknikkompetens

Norconsults akustiker har fått i uppdrag att säkerställa ljudkrav i nybyggnation av...

Läs mer

Träindustrin satsar långsiktigt på Trä & Teknik

Ett långsiktigt partneravtal har tecknats mellan Trä & Teknik och...

Läs mer

Detaljplan antagen för tunnelbanestation, 15 nya kvarter och härligt stadsliv i Barkarbystaden

Vy mot det stora torget där Barkarbystadens västra tunnelbaneuppgång kommer att ligga. Här blir stadslivet som mest intensivt med kontor, handel, restauranger och annan service.

Detaljplanen utgör den fjärde etappen i Barkarbystaden och är den mest centrala...

Läs mer


Uppsala kommun satsar på forskning inom hållbar stadsutveckling

Uppsala kommun och Uppsala universitet har inlett ett samarbete där två postdoktorer och...

Läs mer
Marcus Johansson och Emil Eriksson, Bygmastipendiater.

Två elever vid Rekarnegymnasiet belönade med Bygmastipendiet

Sistaårseleverna Marcus Johansson och Emil Eriksson på Bygg- och anlä...

Läs mer
Visionsbild över framtidens Stenungstorg.

Så ska Stenungstorg växa – Citycons plan för 180 nya bostäder kommer upp på samråd

Citycon har i nära samarbete med Stenungsunds kommun tagit fram ett förslag till ny...

Läs mer


1 000 sommarjobbare hos Rikshem

Varje år får ungdomar i Rikshems orter möjlighet att komma ut på...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se