Här kan Ängelholms nya stadshus byggas


2020-05-28

Det är området som ligger öster om järnvägen och ”Bahnhof” och som idag främst används som parkeringsyta, som pekas ut av samhällsbyggnadsnämnden. Det är den södra delen av det markerade området som är tänkt som plats för nya stadshuset.
Bild: Ängelholms kommun
Det är området som ligger öster om järnvägen och ”Bahnhof” och som idag främst används som parkeringsyta, som pekas ut av samhällsbyggnadsnämnden. Det är den södra delen av det markerade området som är tänkt som plats för nya stadshuset.

En av skisserna som har tagits fram för att ge en uppfattning om volym på byggnaden i förhållande till platsen.
Bild: Ängelholms kommun

En av skisserna som har tagits fram för att ge en uppfattning om volym på byggnaden i förhållande till platsen.En av skisserna som har tagits fram för att ge en uppfattning om volym på byggnaden i förhållande till platsen.
Bild: Ängelholms kommun

En av skisserna som har tagits fram för att ge en uppfattning om volym på byggnaden i förhållande till platsen.En av skisserna som har tagits fram för att ge en uppfattning om volym på byggnaden i förhållande till platsen.
Bild: Ängelholms kommun

En av skisserna som har tagits fram för att ge en uppfattning om volym på byggnaden i förhållande till platsen.Endast 50 meter från Ängelholms station kan det nya stadshuset komma att ligga. Området som ligger öster om järnvägen och ”Bahnhof” och som idag främst används som parkeringsyta, kommer snart att skickas ut på samråd av samhällsbyggnadsnämnden.

Stationsområdet i Ängelholm växer fram. På sikt väntas hela området rymma cirka 2700 bostäder med närhet till goda kommunikationer, staden och havet. Snart är bostäderna i kvarteret Nya saftstationen inflyttningsklara och nu planeras det för fler bostäder och kontor i området.

Nuvarande stadshus är i dåligt skick och för trångt för kommunens verksamhet. I juni 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga ett nytt stadshus i Ängelholm. Området där det nya stadshuset kan komma att ligga är 5600 kvadratmeter stort, 75 procent av den ytan får enligt förslaget bebyggas med kontor. Hur det nya stadshuset ska se ut är ännu inte bestämt men högsta tillåtna byggbara yta och högsta tillåtna totalhöjd anges i detaljplanen.

– För att hålla tempo i arbetet har vi tagit fram ett planförslag som möjliggör för ett stadshus olika behov. I dagsläget finns det ingen ritning på hur det ska se ut, hur stort det ska vara eller vilka funktioner som ska finnas i huset, men det kommer att klargöras i arbetet framöver, säger Pernilla Fahlstedt chef för huvuduppdrag samhälle.

– Ett stadshus i ett så stationsnära läge är en fantastisk möjlighet för både medarbetare och invånare i Ängelholms kommun. Jag ser framemot att ta del av de synpunkter som kommer lämnas under samrådet, säger Tomas Fjellner (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.


Två kvarter med plats för bostäder och kontor
Området som ingår i detaljplanen delas in i två kvarter. Marken ägs av Jernhusen och Ängelholms kommun. Efter ett markbyte mellan kommunen och Jernhusen kommer kommunen att äga det södra kvarteret och Jernhusen det norra.

Det södra kvarteret planeras främst för kontor och det är där Ängelholms framtida stadshus ska kunna byggas. Det norra kvarteret planeras främst för flerbostadshus med cirka 180 lägenheter, även centrumverksamhet föreslås i bottenplan. Idag finns det inga byggnader på området förutom en transformatorstation. 

Tre skisser har tagits fram för att ge en uppfattning om volym på byggnaden i förhållande till platsen, skisserna är inte konkreta förslag på byggnadens utseende. Storlek och utseende är inte bestämt i dagsläget.


Vad händer nu?  
Planen för det nya stadshuset anses vara av betydande allmänintresse. Därför kommer arbetet med detaljplanen ske med utökat förfarande som innehåller fler steg, längre granskningstid och fler politiska beslut än vanligt planförfarande.

Samhällsbyggnadsnämnden väntas fatta beslut om att skicka planförslaget på samråd den 9 juni.

Planförslaget skickas kort därefter ut till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala nämnder, statliga myndigheter, berörda boende och övriga med väsentligt intresse av förslaget. Annonsering om samråd kommer att ske i Helsingborgs dagblad och på www.engelholm.se. I annonsen finns information om hur lång samrådstiden är och hur man ska göra om man vill lämna synpunkter.

Att ta fram en detaljplan kan ta alltifrån ett halvår upp till flera år beroende på hur processen löper. Kommunfullmäktige väntas anta den nya detaljplanen tidigast andra kvartalet år 2021.Källa: Ängelholms kommun


Skriv utDet nya badhuset byggs i två våningar om totalt 10 500 kvadratmeter och ersätter Kirunas befintliga simhall.
Det nya badhuset byggs i två våningar om totalt 10 500 kvadratmeter och ersätter Kirunas befintliga simhall.

Peab bygger toppmodernt badhus i Kiruna

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt badhus i Nya Kiruna Centrum. Beställare är Kiruna Kommun genom WEGroup EPCM Projekt och kontraktssumman uppgår till 290 miljoner...

Läs mer


Byggmaterialbranschen tar ställning:

För gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata

Byggmaterialindustrierna verkar för ett gemensamt system och en plattform med ett gemensamt...

Läs mer
Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året.

Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året

NAVET Analytics presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för byggmarknaden i de nordiska...

Läs mer


Samlad bransch i nationell strategi för klimatneutralt byggande

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen, men också en betydande...

Läs mer


Anbudstävling för ny förskola i centrala Norrtälje

Norrtälje kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av en...

Läs mer
Stadsbyggnadskontoret fortsätter att publicera fler öppna grundläggande geodata med datamängder speciellt riktade till de som arbetar med att utveckla staden: baskartan, adresser och höjdmodell.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg släpper fler öppna grundläggande geodata – nu med projekteringsfokus

I Göteborg pågår en intensiv byggnation och exploatering. Behovet av aktuell och...

Läs mer


Tyréns gestaltar nya Kunskapsparken tillsammans med Lunds kommun

Föreställ dig en stor, grön oas som bjuder på skogsträdgård,...

Läs mer
Visionsbild över Tomtbergavägen.

Titania öppnar grindarna till Hallunda Gård

Efter flera års arbete av Titania, arkitektfirman Arkitema Architects och Botkyrka kommun...

Läs mer

Skanska renoverar Stockholms stadsbibliotek

Skanska har fått i uppdrag av Stockholms Stad, Fastighetskontoret, att förbereda fö...

Läs mer
Störst utsläpp i värdekedjan för bygg och anläggningssektorn står cement- och stålproduktionen för, samt de arbetsmaskiner och fordon som behövs i anläggningsarbetet.

Färdplaner visar hur bygg- och infrastruktursektorn kan nå nettonollutsläpp

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges utsläpp av...

Läs mer
3D-illustration av BoKloks kommande bostadsrättsprojekt vid Gävletravet i Gävle.

Samarbetet mellan BoKlok och K-Fastigheter ger 128 lägenheter i Gävle

I april tecknade BoKlok och K-Fastigheter en avsiktsförklaring med målet att bygga upp...

Läs mer
Innergården i kvarteret Galten, arkitektur av Marge (bilden är en illustration).

Kvarteret Galten ger fler bostäder, mer folkliv i stadskärnan och färre bilar på Mårtenstorget

130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv å...

Läs mer
Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring

Tryggare arbetsplatser – nytt samarbete för en säkrare byggbransch

På den svenska arbetsmarknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade,...

Läs mer
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads välkomnar besked om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

I veckan blev det klart att regeringen går vidare med förslaget att införa så...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se