Här utvecklas Västerås – beslut om flera detaljplaner


2020-02-19

Detaljplanen för Skiljebo innebär bland annat 150 till 200 nya bostäder, en ny aktivitetspark för rekreation och idrott, samt nya gröna miljöer (bilden är en illustration).
Bild: Tyréns
Detaljplanen för Skiljebo innebär bland annat 150 till 200 nya bostäder, en ny aktivitetspark för rekreation och idrott, samt nya gröna miljöer (bilden är en illustration).

På torsdagens byggnadsnämnd väntas flera detaljplaner att antas. Planerna möjliggör utveckling med bostäder och verksamheter på Skiljebo, Kristiansborg, Karlslund, Gryta och Kvastbruket. På nämnden lyfts också de detaljplaner som är viktiga att börja jobba med under 2020.

Västerås fortsätter att utvecklas och staden jobbar med planer i hela kommunen. Utöver attraktiva boendemiljöer behövs skolor, grönområden, idrottsanläggningar, kulturverksamheter med mera.
– Det här är viktiga steg för Västerås utveckling framåt. Planerna visar en bredd av de behov och funktioner som behövs för ett växande, hållbart och attraktivt Västerås, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

Här är detaljplanerna som byggnadsnämnden väntas anta:

  • Detaljplanen för Skiljebo har varit ute på samråd och granskning och nu väntas beslut om antagande. Planen innebär bland annat 150 till 200 nya bostäder, en ny aktivitetspark för rekreation och idrott, samt nya gröna miljöer med olika planteringar.
  • Detaljplanen för Kristiansborg visar hur en utbyggnad av badhuset kan se ut, samtidigt som området kompletteras med bostäder. Bostäderna placeras där parkeringen är i dag och enligt planen ska området utvecklas med hänsyn till den befintliga miljöns kulturvärden.
  • Detaljplanen för Gryta centrum möjliggör bland annat en ny vårdcentral, kontor och cirka 95 nya lägenheter.
  • Planen för Karlslund visar hur området kan byggas ut med nya bostäder – både i det befintliga äldreboendet (cirka 80 platser) men också genom nya trygghetsboenden (50-70 bostäder).Planen beskriver hur kompletteringen kan förstärka den kulturhistoriska miljön kring herrgården och kvarnen. Gångstråket längs Svartån ska göras mer attraktivt, tryggt och tillgängligt för allmänheten.
  • Detaljplanen för Kvastbruket visar hur det befintliga ställverket kan byggas ut för att säkra strömtillgången i framtiden. Planen innebär också att odlingen på åkermarken som inte berörs av utbyggnaden kan fortsätta.


På nämnden beslutas också om vilka detaljplaner som staden närmast behöver börja arbeta med. Här ryms bostadsplaner men också hur Västerås ska växa med olika verksamhetsområden och skolor.
 – Det stora intresse som finns för att göra detaljplaner visar att Västerås är attraktivt för att bygga, bo och verka i. Det är en utmaning att balansera dessa intressen så att Västerås kan växa på bästa möjliga sätt, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen.Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan påbörjas.Antagandet föregås av samråd- och granskningsskeden. En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis 1-2 år från början till slut.


Byggnadsnämndens möte den 20 februari börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.Källa: Västerås stad


Skriv utVIsionsbild över nya Gustav III Torg (bilden är en illustration).
VIsionsbild över nya Gustav III Torg (bilden är en illustration).

Planen för Nya Gustav III Torg offentliggjord

Under eftermiddagen idag har Diös och Östersunds kommun genomfört en digital presskonferens där planförslaget för Nya Gustav III Torg presenterades och kommenterades av...

Läs mer
Campus Örebro

Först ut av Sveriges befintliga campusområden – Campus Örebro ska certifieras enligt Citylab

Genom ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus, Örebro universitet, Örebrobostä...

Läs mer
Visionsbild över JSBs skolbyggnad Tallen, som ritats av Wingårdhs Arkitekter.

JSB tilldelas ramavtal för Sveriges Kommuner och Regioner

JSB är ett av 11 företag som tilldelats ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)...

Läs mer
Översiktsbild tillbyggnad Ångströmlaboratoriet, Uppsala.

Akademiska Hus och NCC vinner pris för säker arbetsmiljö

Organisationen Håll Nollans arbetsmiljöpris uppmärksammar arbetsteam som har gjort...

Läs mer

Avtal klart mellan Järfälla och Sagax - industriområde förvandlas till stad i Barkarby

Inom Sagax kvarter i Barkarby planeras för entré till Stockholmsregionens nya nod för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra (bilden är en illustration).

Järfälla kommun tecknar avtal med Marcato Förvaltnings AB, vars moderbolag är...

Läs mer
3D-rendering av Komatsu Forests nya entré.

Peab bygger koldioxidneutral fabrik åt Komatsu Forest i Umeå

Peab har fått uppdraget att bygga en ny fabrik, med tillhörande kontorsbyggnad, för...

Läs mer
Förslag till Hangar 5.

Nu byggs Brommastaden

Området kring Bromma flygplats och Ulvsunda är ett av Stockholms största och mest...

Läs mer
Veidekkes sju kvarter ligger i Veddesta industriområde som ska förvandlas till en upplevelserik stadsmiljö granne med en av regionens starkaste noder för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra.

Avtal klart mellan Järfälla och Veidekke Eiendom – industriområde förvandlas till stad i Barkarby

Järfälla kommun tecknar avtal med Veidekke Eiendom AB för utveckling av sju kvarter...

Läs mer
Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport.

Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport

Det snabba händelseförloppet och det osäkra läget under de senaste veckorna har...

Läs mer
Illustration över Masthuggskajen.

Klartecken i kommunstyrelsen för Skeppsbrons fortsatta utveckling

Kommunstyrelsen gav under onsdagen klartecken till Göteborgs Stads åtagande av...

Läs mer

Träbyggandet ökar och Sweco skriver ramavtal med Derome


Derome har tecknat ramavtal gällande teknikkonsult- och arkitekttjänster med Sweco....

Läs mer
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads ser positivt på uppehåll i avtalsförhandlingarna: ”Behöver fokusera krafterna på annat”

LO-styrelsen har idag fattat beslut om att förhandlingarna i årets avtalsrörelsen...

Läs mer
Kollage av bilder från tidigare års Nordbygg.

Nytt datum har spikats för Nordbygg

Nu är nya datum äntligen klara för Nordbygg som flyttas fram tills efter sommaren...

Läs mer
Storvallens reningsverk.

NCC bygger ytterligare ett reningsverk i Åre

NCC och Åre kommun inleder nu bygget av Storvallens reningsverk som ska möta framtida...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se