Hagaberg ska bli framtidens stadsdel i Lindesberg


2020-10-20

Dialog med ungdomar på Hagaberg.
Bild: LIBO
Dialog med ungdomar på Hagaberg.

Nu börjar en förändringsresa i Lindesberg som många Lindesbergare – på olika sätt – kommer att vara en del av. Syftet är att förnya och utveckla bostadsområdet Hagaberg i Lindesberg och skapa en stadsdel som är hållbar ur flera aspekter, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det är det kommunala fastighetsbolaget FALAB med dotterbolaget LIBO i spetsen som tillsammans med Lindesbergs kommun står bakom satsningen.

Resan har initierats av LIBO som äger hyresbostäderna på Björkhyttevägen och Lingonvägen där hus, lägenheter och utemiljöer är i stort behov av renovering. FALAB, LIBO och Lindesbergs kommun vill genom detta projekt ta ett större gemensamt ansvar för samhällsutvecklingen i Lindesberg. Arbetet ska fokusera på hur vi genom bostadsbyggande, stadsdelsutveckling och stark samverkan kan skapa mer jämställda och trygga områden i Lindesberg.

– Vi vet att den fysiska boendemiljön och stadens planering har stor påverkan på människors hälsa. Men vi vet också att det är fler faktorer som påverkar och dessa behöver vi lyfta och jobba aktivt med hela vägen, säger Roger Sixtensson, VD på FALAB/LIBO.

Eftersom arbetet handlar om mer än bara renovering av hyresbostäder så har det bildats en arbetsgrupp där flera av kommunens olika förvaltningar och bolag är representerade. Projektet är nu i sin förstudiefas vilket innebär analys av nuläget och kunskapsinsamling. Detta för att klargöra de boendes hela livsmiljö.

– Det är avgörande med ett brett samarbete bland många samhällsaktörer för att hitta bra lösningar framåt, menar Henrik Arenvang, Kommundirektör i Lindesbergs kommun.

Arbetsgruppen har skapat en projektlokal på Björkhyttevägen för att lära känna området och människorna som bor och verkar där. Här förs nu dialoger med de boende där de får berätta om sin boendemiljö, vad som är bra eller dåligt och vad som skulle få dom att trivas ännu bättre.

– Vi vill ha en plats där vi kan hänga i lugn och ro. Där dom små barnen inte stör, säger några av tjejerna som är med på dialogen med gymnasieungdomar, en septemberkväll på Björkhyttevägen.

Det är White arkitekter som har fått uppdraget att leda arbetet av det som kallas Framtidens stadsdel i Lindesberg. White har en lång erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor i projekt oavsett om det gäller miljöfrågor, sociala aspekter eller ekonomiska värderingar. Under våren 2021 lägger arbetsgruppen fram förslag på hur en utveckling av området kan se ut. Projektet kommer därefter i sin helhet att pågå i minst 10 år.

– Det här är ett långsiktigt viktigt arbete. Kommunstyrelsen har tillsatt en referensgrupp så att vi kan följa projektet och fatta rätt beslut för en hållbar utveckling för Lindesberg, säger Kommunstyrelsens Ordförande Irja Gustavsson (s).Källa: LIBO


Skriv utHebas och Åke Sundvalls principskiss över Skärgårdsskogen.
Hebas och Åke Sundvalls principskiss över Skärgårdsskogen.

Heba och Åke Sundvall får en första gemensam markanvisning i Skarpnäck

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat Heba Fastighetsutveckling AB och Åke Sundvall Projekt AB en markanvisning i Skärgårdsskogen, Skarpnäck. I ett gemensamt...

Läs mer
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Safe Construction Training blir obligatoriskt för Byggföretagens medlemmar

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma sä...

Läs mer


Norconsult projekterar återuppbyggnaden av Polarbröd

När Polarbröds fabrik i Älvsbyn drabbades av en kraftig brand i somras totalfö...

Läs mer


Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer

Under februari till september genomförde kommunen en digital medborgardialog där...

Läs mer
Visionsbild för Tomtebo gård, Umeå (bilden är en illustration).

Processen som skapar rätt värden snabbare – så förverkligas Tomtebo gård

Utvecklingen av Tomtebo gård i Umeå är ett bevis på att arbetsmetodiken...

Läs mer
Skiss på Waterfront, nytt kontor och servicebyggnader i Trelleborgs Hamn.

Vem vill vara med och bygga Waterfront i Trelleborgs Hamn?

Tisdagen den 17 november skickades anbudsansökan ut för urval av leverantörer fö...

Läs mer


100 procent sortering av avfallet när Glöstorpsskolan byggs

Byggavfall är ett miljöproblem, men måste inte vara det. När är nya...

Läs mer


Ny metod ger säkrare bedömning av hormonstörande ämnen i byggvaror

IVL:s dotterbolag Basta presenterar nu nästa steg i arbetet med giftfritt byggande....

Läs mer
Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser kommer bli en vanligare syn i Göteborg.

Göteborg först ut med tuffare krav på bygg- och anläggningsplatser

För ett år sedan startade arbetet med att ta fram upphandlingskrav för att på...

Läs mer


”Offentliga upphandlingar ett sätt att driva byggbranschen framåt”

Som stor aktör i byggbranschen ser Ramirent offentliga upphandlingar som ett konkret sätt...

Läs mer

Nyrekrytering ska stärka banden mellan byggindustrin och akademin

Jonas Anund Vogel, ny IFU-chef på Bengt Dahlgren Stockholm AB.

Bengt Dahlgren stärker sin position inom innovation, forskning och utveckling med ytterligare...

Läs mer
Göta älv i Göteborg.

”Världens samhällsbyggare måste tänka nytt och radikalt – och agera snabbt”

Byggsektorn, fastighetsbranschen och stadsförvaltningar måste högprioritera samma...

Läs mer
Antalet beviljade bygglov fortsätter att sjunka.

Antalet beviljade bygglov fortsätter att sjunka

Varje månad presenterar NAVET Analytics färsk statistik över antalet beviljade...

Läs mer
Visionsbild över Skeppsbron.

Grönt ljus för Skeppsbron

Utvecklingen av Skeppsbron till att bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven kan...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se