Harvardstudenter ska studera svensk träbyggnadskonst på djupet


2020-02-11

Träbyggnadskonst - den skandinaviska effekten.
Bild: Patrick Degerman
Träbyggnadskonst - den skandinaviska effekten.

Ove  Nilsson, projektansvarig på Tyréns.
Bild: Patrick Degerman
Ove  Nilsson, projektansvarig på Tyréns.

Jennifer Bonner, Adjungerad professor på Harvard University Graduate School of Design och arkitekt på Mall Architects.
Bild: Harvard
Jennifer Bonner, Adjungerad professor på Harvard University Graduate School of Design och arkitekt på Mall Architects.

Hanif Kara, Professor i Architectural Technology på Harvard University Graduate School of Design och Design Director på AKT II.
Bild: Harvard
Hanif Kara, Professor i Architectural Technology på Harvard University Graduate School of Design och Design Director på AKT II.

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag vad gäller byggande i trä, såväl inom arkitektur som byggnadskonstruktion. Just nu pågår ett gemensamt utvecklingsprojekt i modernt träbyggande mellan Tyréns, Sven Tyréns Stiftelse och studenter på Harvard University Graduate School of Design som undervisas av adjungerad professor Jennifer Bonner och professor Hanif Kara.

– Det är riktigt kul att Harvard blickar mot Sverige och Tyréns i den här frågan. Internationellt anses Sverige ligga långt fram i träbyggandet. I Sverige och norra Europa har flera stora trähustillverkare utvecklats under många år och intresset har ökat i takt med utveckling av klimatmålen, säger Ove  Nilsson, projektansvarig på Tyréns.

Harvard University Graduate School of Design, under ledning av professor Hanif Kara och adjungerad professor Jennifer Bonner, genomför en studio med 14 elever som fördjupar sig i trä som material. Tyngdpunkten ligger inom området med korslimmat virke och högre hus.

– Studion kommer undersöka om det finns en "Skandinavisk effekt" kring innovation och utveckling inom träbyggnadskonst. Vi vill studera byggandet med trä utöver vad ingenjörerna och tillverkarna redan gör, för att utforska bredare frågor som estetik, skönhet, påverkan på omgivningen och människor i syfte att engagera fler arkitekter och formgivare berättar Jennifer Bonner, adjungerad professor på Harvard University Graduate School of Design och arkitekt på Mall Architects.

– Eleverna gör ett tio dagars studiebesök i Sverige under februari för att studera modernt svenskt träbyggande och fördjupa sig i den svenska kulturen, säger Hanif Kara, professor i Architectural Technology på Harvard University Graduate School of Design och Design Director på AKT II.

Vistelsen i Sverige planeras och leds av medarbetare från Tyréns och består av föreläsningar och studiebesök i Stockholm och Skellefteå. Gruppen besöker bland annat pågående träbyggnadsprojekt i Skellefteå och Martinsons limträfabrik i Bygdsiljum.

– Det finns flera fördelar hos trä som talar för att trä kommer att få en större användning på svensk marknad men också internationellt. Bland annat är trä som material förnybart och lagrar koldioxid vilket kan bidra till att skapa ett mer miljömässigt hållbartbyggande, säger Ove Nilsson.

En del av studion kommer att innehålla ett symposium, "Mass Timber: Beyond Instrumentality and Technology" som hålls på Harvard University i Boston den 10 april 2020 och vänder sig till inbjudna arkitekter, konstruktörer, utvecklare och träbyggnadstillverkare.

Genom utbytet med Harvard stärks Tyréns kompetens och position ytterligare inom träbyggande.

Sven Tyréns stiftelse (STS) medfinansierar studiebesöket och den svenska delen i projektet finansieras av STS.Källa: Tyréns


Skriv ut

Verktyg för konstruktionsberäkning på Open Source Wood

Trä är ett förnybart och starkt byggmaterial som lagrar kol. Trots detta används det bara i en bråkdel av allt byggande globalt sett. Open Source Wood är en...

Läs mer
Långbrodalsskolan, med tak och fasad av plåt.

Ny och unik data visar på bred och stor efterfrågan av byggplåt

Svensk Byggplåt samlar Sveriges flesta och största aktörer inom byggplåt. Ny...

Läs mer

Ny gratis e-utbildning inom byggetik ska nå fler

Maria Hernroth, Peabs hållbarhetschef och representant för Byggföretagen inom Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd lanserar ny kostnadsfri e-utbildning som syftar till...

Läs mer

Swerock unik med sin andra våtsikt som återvinner schaktmassor

Våtsikten i Sundsvall.

Genom en elektrifierad effektiv materialåtervinningsprocess kan Swerock, som första...

Läs mer


Urbangreen bygger gröna stadsmiljöer i Järva krog – för cirka 4,4 miljoner kronor

Urbangreen har fått fortsatt förtroende att bygga gröna lösningar för...

Läs mer
Med AddMobiles passagelösningar slipper Sjövalla Byggservice AB nyckelhantering och får tryggare arbetsplatser.

Nyckelfria lösningar underlättar arbetsdagarna för Sjövalla Byggservice AB

Sjövalla Byggservice AB använder flera av AddMobiles passagelösningar; dö...

Läs mer
Kvarteret Gråalen växer fram i Norrtälje. Kvarteret består av åtta byggnader, varav fyra med stomme i KL-trä.

Nytt område växer fram i Norrtälje hamn

Gråalen, ett nytt bostadskvarter med fokus på hållbarhet och användning av...

Läs mer


Wästbygg bygger ut Flüggers anläggning i Bollebygd

Flügger, som är en av de ledande leverantörerna till måleribranschen, har...

Läs mer
Bara två procent av cheferna anser att det är vanligare att man förstärker önskade säkra beteenden än avvikelser.

Samhällsbyggnad på tvärs mot vetenskapen i kampen mot döden på jobbet

Trots decennier av systematiskt säkerhetsarbete är samhällsbyggnad den mest drabbade...

Läs mer

Skanska tecknar tilläggskontrakt för att bygga ut sjukhus i Arlington, USA

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med Virginia Hospital Center för utbyggnad av...

Läs mer


Stor satsning på centrum för cirkulärt byggande

Byggsektorn påverkar klimatet kraftigt och slukar stora mängder material. Ett nationellt...

Läs mer
Det nya badhuset byggs i två våningar om totalt 10 500 kvadratmeter och ersätter Kirunas befintliga simhall.

Peab bygger toppmodernt badhus i Kiruna

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt badhus i Nya Kiruna Centrum. Beställare ä...

Läs mer


Byggmaterialbranschen tar ställning:

För gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata

Byggmaterialindustrierna verkar för ett gemensamt system och en plattform med ett gemensamt...

Läs mer
Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året.

Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året

NAVET Analytics presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för byggmarknaden i de nordiska...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se