Historiskt stort beslut i omarronderingen Stora Tuna


2020-10-20

Bilden visar skiften före och efter omarronderingen i Stora Tuna.
Bild: Lantmäteriet
Bilden visar skiften före och efter omarronderingen i Stora Tuna.

Nu har Lantmäteriet tagit beslut om det kanske största ärendet i Lantmäteriets historia. Det omfattar större delen av Borlänge kommun, ca 23 000 ha och runt 1500 sakägare.
– Omarronderingen, då mindre skiften slås samman till större ägor, gynnar de flesta enskilda fastighetsägare, men också samhället i stort, både ekonomiskt och miljömässigt, säger Elisabeth Olsson, enhetschef på Lantmäteriet.

Redan år 2010 inkom de första ansökningarna till Lantmäteriet med önskemål om att göra om fastighetsinnehav och gränser, vilket så småningom blev ärendet ”Stora Tuna”. Orsakerna är flera till att arbetet pågått under så lång tid. Det stora antalet sakägare med allt från privatpersoner som äger en mindre fastighet till stora skogsbolag, Borlänge kommun och länsstyrelsen i Dalarnas län, är naturligtvis några av anledningarna.

För att komma till ett beslut som möter så många krav och önskemål som möjligt har ett omfattande arbete krävts. Det har inneburit inventering, värdering, hantering av markägarnas önskemål och yrkanden som löpt och förändrats över tid, planläggning för den nya fastighetsindelningen samt utredning av samfälligheter och rättigheter. Exempelvis så har man behövt se över alla äganderätter då många fastighetsägare varit osäkra på vilken mark de äger och vart deras gränser går. Många privatpersoner har också ärvt marken från generationer bakåt i tiden, vilket gör att det finns en historia att ta hänsyn till när man nu gör om.


Än har beslutet inte vunnit laga kraft
När beslutet, som fattades den 14 oktober, nu delgetts sakägarna tar det fyra veckor innan det vinner laga kraft. Under den tiden finns möjlighet för sakägarna att inkomma med överklaganden.

– I den återkoppling vi får är det många markägare som säger att de nu kan använda sina fastigheter på ett mer fördelaktigt sätt. Sen är det är i stort sett omöjligt att göra alla nöjda. Inte minst eftersom önskemål förändras över tid, i takt med att till exempel nya familjekonstellationer och nya ägare kommer till, viket ibland medför nya yrkanden/önskemål. Men jag ser också hur omarronderingen gynnar vårt samhälle i stort, vilket naturligtvis är viktigt, säger Elisabeth Olsson.Källa: Lantmäteriet


Skriv utHebas och Åke Sundvalls principskiss över Skärgårdsskogen.
Hebas och Åke Sundvalls principskiss över Skärgårdsskogen.

Heba och Åke Sundvall får en första gemensam markanvisning i Skarpnäck

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat Heba Fastighetsutveckling AB och Åke Sundvall Projekt AB en markanvisning i Skärgårdsskogen, Skarpnäck. I ett gemensamt...

Läs mer
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Safe Construction Training blir obligatoriskt för Byggföretagens medlemmar

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma sä...

Läs mer


Norconsult projekterar återuppbyggnaden av Polarbröd

När Polarbröds fabrik i Älvsbyn drabbades av en kraftig brand i somras totalfö...

Läs mer


Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer

Under februari till september genomförde kommunen en digital medborgardialog där...

Läs mer
Visionsbild för Tomtebo gård, Umeå (bilden är en illustration).

Processen som skapar rätt värden snabbare – så förverkligas Tomtebo gård

Utvecklingen av Tomtebo gård i Umeå är ett bevis på att arbetsmetodiken...

Läs mer
Skiss på Waterfront, nytt kontor och servicebyggnader i Trelleborgs Hamn.

Vem vill vara med och bygga Waterfront i Trelleborgs Hamn?

Tisdagen den 17 november skickades anbudsansökan ut för urval av leverantörer fö...

Läs mer


100 procent sortering av avfallet när Glöstorpsskolan byggs

Byggavfall är ett miljöproblem, men måste inte vara det. När är nya...

Läs mer


Ny metod ger säkrare bedömning av hormonstörande ämnen i byggvaror

IVL:s dotterbolag Basta presenterar nu nästa steg i arbetet med giftfritt byggande....

Läs mer
Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser kommer bli en vanligare syn i Göteborg.

Göteborg först ut med tuffare krav på bygg- och anläggningsplatser

För ett år sedan startade arbetet med att ta fram upphandlingskrav för att på...

Läs mer


”Offentliga upphandlingar ett sätt att driva byggbranschen framåt”

Som stor aktör i byggbranschen ser Ramirent offentliga upphandlingar som ett konkret sätt...

Läs mer

Nyrekrytering ska stärka banden mellan byggindustrin och akademin

Jonas Anund Vogel, ny IFU-chef på Bengt Dahlgren Stockholm AB.

Bengt Dahlgren stärker sin position inom innovation, forskning och utveckling med ytterligare...

Läs mer
Göta älv i Göteborg.

”Världens samhällsbyggare måste tänka nytt och radikalt – och agera snabbt”

Byggsektorn, fastighetsbranschen och stadsförvaltningar måste högprioritera samma...

Läs mer
Antalet beviljade bygglov fortsätter att sjunka.

Antalet beviljade bygglov fortsätter att sjunka

Varje månad presenterar NAVET Analytics färsk statistik över antalet beviljade...

Läs mer
Visionsbild över Skeppsbron.

Grönt ljus för Skeppsbron

Utvecklingen av Skeppsbron till att bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven kan...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se