Intressanta stadsutvecklingsprojekt på studieresa för regionens stadsplanerare


2018-09-14

Bild: Norconsult

Norconsult anordnade årets andra stadsarkitektträff med en studieresa till intressanta stadsbyggnadsprojekt i Mölnlycke och Borås. Deltagare från kommuner i hela regionen fick lyssna till Härrydas stadsarkitekt Matilda Svenning, Borås stadsarkitekt Richard Mattson och stadsantikvarie Fredrik Hjelm.

Norconsults Stadsarkitektsträffar anordnas två till tre gångerper år och bjuder in deltagare från både privat och offentlig verksamhet inom samhällsplanering. Under träffarna diskuteras aktuella ämnen under valda teman som öppnar upp till samtal och reflektion deltagarna emellan.

Årets andra träff började med avfärd från centrala Göteborg till Mölnlycke där stadsarkitekt Matilda Svenning mötte gruppen. Hon berättade om Härryda kommuns framtida planer och pågående stadsutveckling och gruppen blev guidade på en promenad genom Mölnlycke centrum. Ett kortare besök i det nya bostadsområdet Hönekulla by och ett i det pågående Stenbrottet hanns med innan turen gick vidare via Landvetter Airport City till Borås.

Framme i Borås fick gruppen gå en stadsvandring ledd av stadsarkitekt Richard Mattson och stadsantikvarie Fredrik Hjelm som avslutades i Simonsland och Textile Fashion Centers spektakulära läge över Viskan. Under vandringen berättades det mer om Borås utveckling och deltagarna fick uppleva mycket av stadens konstsatsningar, ombyggnationer samt den nya innerstadsmiljön.

Resan gav inblick i kommunernas utveckling och utmaningar för storstadsnära kommuner, och bjöd in till intressanta diskussioner kring stadsplanering. Framförallt om hur planeringen av den framtida hållbara staden ska se ut och hur infrastruktursatsningar påverkar en kommun, exempelvis Borås trafiksituation med riksvägarna som skär igenom staden och höghastighetsjärnvägen genom Borås och Härryda.Källa: Norconsult


Skriv utMidroc vinner byggtävling om Parkskolan i Ängelholm

Bild från den vinnande förslaget.

En enig jury valde Midrocs förslag ”Parkskolan” till vinnare i en markanvisningstävling som pågått under hösten. Enligt förslaget kommer området...

Läs mer

Projekt utvärderar förebyggande av avfall

Trots att det i flera år har funnits prioriterade mål om att minska mängden avfall...

Läs mer

Sture Nilsson ny VD i byggentreprenören Zengun

Sture Nilsson, till vänster i bild, tar över stafettpinnen efter Ulf Jonsson, till höger, och blir ny VD i Zengun.

Styrelsen i Zengun Holding Group AB har utsett Sture Nilsson till ny VD och koncernchef från...

Läs mer
Skissbild över campushallen i Ebbepark.

Sandbäckens utför sprinklerinstallationer i Ebbepark, Linköping

Sandbäckens Sprinkler Mitt har erhållit förtroendet av Torpheimergruppen att, som...

Läs mer

Tekniska installationer får större fokus i Future City


Installatörsföretagen går in som medarrangör i skolsatsningen Future City, en...

Läs mer
Runt 50 personer var på plats i Karlstads El- och Stadsnäts lokaler under tisdagen.

Många på plats när framtidens smarta städer diskuterades

Tillsammans med stadsnäten i Arvika, Hammarö, Forshaga, Munkfors, Åmål och...

Läs mer

Boverket har beviljat BoKlok stöd för utveckling av produktplattform

En produktplattform ska ge BoKlok ännu effektivare byggprocesser.

BoKlok har beviljats stöd av Boverket i en satsning för innovativt och hållbart...

Läs mer
Kunden är Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

NCC bygger stort sjukhusprojekt i Finland

NCC börjar bygga ett stort sjukhusprojekt i Uleåborg i Finland. I de nya...

Läs mer
Flygbild över Gårdsten med den senaste byggnationen på Kryddhyllan i västra Gårdsten.

Tryggare Gårdsten tack vare gemensamma satsningar

Polisen i nordöstra Göteborg kommer från och med 1 mars 2019 inte längre...

Läs mer
Uppsala värmeverk Carpe Futurum. Bilden är ett montage.

Peab utför mark- och grundläggningsarbeten för nytt värmeverk i Uppsala

Peab har fått uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbeten för det nya...

Läs mer
Några av Eslövs kommuns bygglovshandläggare.

Korta handläggningstider ger nöjda kunder

Handläggningstiden för bygglov är rekordlåg, något som såväl...

Läs mer


Kirunas nya stadskärna tar form

Kiruna ligger den nuvarande centrumkärnan på Kirunagruvans deformations- och sprickzon....

Läs mer

60 projekt får stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till projekt som främjar ett innovativt och...

Läs mer

SKF flyttar huvudkontoret och skapar en ny dynamisk arbetsplats i historisk miljö

Skissbild av nya huvudkontoret som står klart för inflyttning sommaren 2020.

SKF har nu fått bygglov för att bygga om det gamla centrallagret på SKF:s...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se