Klimatpåverkan en viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen i Göteborg


2021-07-12

Flygfoto över Frihamnen.
Bild: Göteborg stad
Flygfoto över Frihamnen.

När Frihamnen i centrala Göteborg förvandlas från industriområde till en helt ny stadsdel är projektets påverkan på klimatet en viktig fråga. På uppdrag av Älvstranden Utveckling har Tyréns miljöspecialister tagit fram en klimatanalys för både infrastruktur och byggnader.

I utvecklingen av Frihamnen ingår bland annat byggandet av nya bostadshus, kontor, lokaler, spårväg, gator, jubileumspark med bad och torg samt nytt ledningsnät. Ett byggprojekt i denna storlek innebär en hel del påverkan på klimatet. För att kunna minska denna är det viktigt att först göra en klimatanalys för att identifiera de delar i projektet som kommer ha störst påverkan, för att sedan kunna göra rätt klimatbesparande åtgärder. Älvstranden Utveckling tog hjälp av Tyréns miljöspecialister Anna Pantze, Ida Bohlin och John Ellbin Andersson.

– Vi började med att göra en grov klimatanalys när det gäller allt från byggnader till grundläggning, för att se vilka delar som kommer ha stor påverkan under projektets gång. Sedan tittade vi på åtgärder för att kunna minska klimatpåverkan på viktiga delar. Klimatanalysen innefattar allt från det att rivningar startar tills att byggnaderna är klara och den inkluderar även infrastrukturen i projektet, säger Anna Pantze.

Resultatet av klimatanalysen visade att det är byggnaderna (73%) och grundläggning av byggnaderna (18%) som står för det största klimatavtrycket. Detta beror på den stora materialåtgången som uppstår med många byggnader i flera våningsplan samtidigt som markförhållandena i Frihamnen är svåra och det kommer krävas många och långa pålar. Totalt beräknas klimatpåverkan för hela projektet vara cirka 360 000 ton koldioxid och Älvstranden Utvecklings mål är att halvera denna siffra.


Förslag på åtgärder för att minska klimatpåverkan
Utifrån analysen ser vi att det är byggnaderna som står för den största delen av klimatpåverkan. Detta visar tydligt vikten av att göra en klimatanalys innan byggstart, för att kunna sätta in rätt åtgärder. Det finns flera olika lösningar för att minska miljöpåverkan, exempelvis när det gäller konstruktionen.

– Betong har större klimatpåverkan än trä, därför är ett av åtgärdsförslagen att se över möjligheten att använda trä i en större utsträckning. Då byggnaderna kommer vara 7-8 våningar höga behövs stora mängder betong om byggnaderna konstrueras med byggsystem i betong, vilket får en stor klimatpåverkan. Det finns även möjlighet att använda klimatförbättrad betong och armering som sänker klimatpåverkan. Älvstranden vill minska klimatpåverkan med femtio procent och enligt våra beräkningar är det möjligt att uppnå en reduktion på hela sextio procent med föreslagna åtgärder, säger John Ellbin Andersson.

För att uppnå den önskade minskningen av klimatpåverkan är det viktigt att titta även på de delar som har en mindre påverkan. Ett exempel är masshantering, som endast står för en procent av klimatpåverkan. När det gäller hantering av massor så är målet att kunna återanvända massor inom området, då den stora delen av miljöpåverkan av masshantering kommer från drivmedel, transporter och arbetsmaskiner.


Samlad klimatanalys för hela projektet
Tack vare kompetensen och erfarenheten inom Tyréns har en samlad klimatanalys när det gäller både infrastruktur och byggnader kunnat genomföras. Oftast analyseras dessa två delar var för sig. Genom att istället göra dessa analyser gemensamt får man en bättre överblick över var de klimatbesparande åtgärderna för hela projektet ska göras för bästa resultat. Anna och John har även hämtat in expertstöd från kollegor på Tyréns när det gäller geoteknik, konstruktion, förorenad mark och tekniska specialister för infrastruktur.

– Det krävs stor kompetens att genomföra klimatanalyser av stora områden med de förutsättningar som finns i Frihamnen, och för att kunna föreslå rätt och genomförbara åtgärder för att minska projektets klimatpåverkan. Vi är stolta över att vi på Tyréns kan erbjuda detta och vi vill även ge en stor eloge till Älvstranden Utveckling för att de tidigt såg vikten av att genomföra en klimatanalys av Frihamnen. Det kommer att krävas en stor insats under projektets gång för att nå klimatmålet, men det kommer vara värt det och ge ett bra slutresultat, avslutar Anna och John.


Källa: Tyréns


Skriv utAmir Chizari, CIO på Riksbyggen.
Amir Chizari, CIO på Riksbyggen.

Riksbyggen tar initiativ till nätverk för digitalisering av fastighetsbranschen

Hela bygg- och fastighetsbranschen behöver samverka över gränserna för att öka tempot i digitaliseringsarbetet. Det är utgångspunkten för det nya nätverk...

Läs mer
Hallerna skola i Stenungsund kommer rymma 540 elever (bilden är en illustration).

Peab bygger Hallerna skola i Stenungsund

Peab har fått uppdraget att bygga Hallerna skola i Stenungsund. Beställare är...

Läs mer
Visionsbild över bad- och friskvårdsanläggningen i Snurrom i Kalmar (bilden är en illustration).

Peab bygger nytt badhus i Kalmar

Peab har skrivit kontrakt med Kunskapsporten om att bygga en ny bad- och friskvårdsanlä...

Läs mer
Flygbild över området.

Tävlingen om en unik tomt i Stockholms city är avgjord

Humlegården Fastigheter är vinnare av markanvisningstävlingen gällande den...

Läs mer
Kommunens byggledare Johan Härdne, Erik Nilsson kommunalråd och projektledare Louise Thyberg tar ett första spadtag för Residensparken.

Spadtag för Residensparken – en del av ett levande centrum

Efter ett par år med en tillfällig sandstrand får nu Residensparken en riktig...

Läs mer
Balkong i fastighetsprojektet i Järva Krog (bilden är en illustration).

NCC utvecklar nytt fastighetsprojekt i Järva Krog

NCC startar nu fastighetsutvecklingsprojektet Nova som omfattar cirka 13 000 kvadratmeter...

Läs mer
P-hus Heden är en tillfällig anläggning som rymmer cirka 750 parkeringsplatser, läktare, verksamhetslokaler och löparbana.

Byggstart för P-hus Heden

Läktare, löparbana, mötesplats – och parkering. P-hus Heden möter ett...

Läs mer
Centrala Nacka Stadspark med Discus i bakgrunden (bilden är en illustration).

Nacka kommun bjuder in till Sveriges första naturbana markanvisningstävling

Idag inleds Sveriges första naturbana markanvisningstävling. Nacka kommun söker nu...

Läs mer
Visionsbild över Brf Utsikten i Dalby (bilden är en illustration).

Klart för byggstart av Riksbyggens nya radhusområde i Dalby, Lund

Samtliga 39 bostadsrättsradhus i Brf Utsikten i Dalby, Lund, är nu sålda och inom...

Läs mer
Erik Nilsson (KD) och Niklas Wikström (L) på dagens pressträff för nya Våxnäs torg.

Byggstart för ny mötesplats på Våxnäs

Nu påbörjas arbetet med att bygga en helt ny mötesplats i Våxnäs centrum...

Läs mer
Heba o Åke Sundvalls projekt i Stora Sköndal (bilden är en illustration).

Samråd inlett i nästa etapp av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt

Heba och Åke Sundvall är med och bygger cirka 750 bostäder i den kommande etappen i...

Läs mer


Bergs investerar i ökad kapacitet för tillverkning av högkvalitativa fönster och dörrar

För att möta en stark efterfrågan på fönster och dörrar av trä...

Läs mer


Peab bygger produktionsanläggning i Seinäjoki

Peab har fått uppdraget att bygga en ny produktionsanläggning till livsmedelsfö...

Läs mer
Visionsbild över Ljungs-Hälle förskola, den nya förskolan i Ljungskile (bilden är en illustration).

Miljön i fokus vid bygget av Ljungskiles nya förskola

Peab har fått uppdraget att bygga Ljungs-Hälle förskola i Ljungskile. Uddevalla...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se