Avesta kommun

Facebook
Instagram

Kommunen utökar till nära 6 000 kvadrat när Danderyds Centrum går in i nästa fas


2018-05-08

Danderyds Centrum, visionsbild över södra torget.
Bild: Wester + Elsner Arkitekter
Danderyds Centrum, visionsbild över södra torget.

Turen har kommit till själva köpcentrumet i om- och tillbyggnaden av Mörby Centrum. Först ut är den södra delen, där ytorna såväl uppgraderas som expanderas – och där Danderyds kommun utökar sin närvaro i ett 10-årigt avtal. Byggstart sker hösten 2018.

Efter färdigställandet av det södra kontorshuset och ett nytt parkeringshus som invigdes den 12 mars, påbörjas nu projektering för om- och tillbyggnad av själva köpcentrumbyggnaden.

– Omvandlingen genomförs etappvis och vi fortsätter nu med södra delen av det befintliga köpcentrumet. Det handlar om cirka 20 000 kvadratmeter som byggdes på 60- och 70-talet, och en investering på drygt 400 miljoner kronor, säger Bo Jansson, fastighetschef på Skandia Fastigheter.

Förutom en generell modernisering öppnas en tidigare avställd yta om 2 600 kvadratmeter för kommersiella verksamheter – bland annat en större restaurang – med öppningar mot en uppgraderad stadsmiljö väster om köpcentrumet.

Även den södra entrén får nya ytor i form av en glasinklädd påbyggnad om 500 kvadratmeter. Samhällsbyggnads- och industrikonsultföretaget Projektengagemang tecknar nytt kontorsavtal om 1 500 kvadrat i denna del, och särskilt tongivande blir Danderyds kommun, som utökar sin service till invånarna på nära 6 000 kvadratmeter i ett 10-årigt avtal. Besökare kommer särskilt att märka ett utökat bibliotek och ett stort kontaktcenter i den nya entrédelen.

– Utbyggnaden och moderniseringen är mycket efterlängtad av danderydsborna. Fler butiker och bredare serviceutbud kommer att öka attraktionskraften för såväl centrumet som Danderyds kommun. Dessutom får vi nya och mer ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamhet. Jag vill särskilt nämna att biblioteket kommer att få utökade ytor för utställningar och kulturevenemang, säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.

 

Om projektet
Mörby Centrum planerar en etappvis om- och tillbyggnad där köpcentrumet utökas med 15 000 kvadratmeter butiksyta, två kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter, nya bostadshus och flera attraktiva utemiljöer, både i och utanför köpcentrumet. 55 butiker utökas till 100 i projektet Danderyds Centrum.
Källa: Skandia Fastigheter


Skriv utRenovering ska rädda masugnen i Ulfshyttan

Masugnen i Ulfshyttan har ett akut behov av renoveringen. Stenar har börjat falla ned från väggarna och fastighetsägaren har därför tvingats spärra av anläggningen.

Ulfshyttan är ett viktigt besöksmål i kulturleden Silverringen. I centrum för bruksmiljön står brukets masugn, en byggnad som idag är avspärrad för...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Kulturkvartert sett från ån.

NCC bygger Kulturkvarteret i Örebro

NCC ska bygga ett kulturkvarter i Örebro som bland annat ska inrymma ett stadsbibliotek och en...

Läs mer
Kulturhusets entré sedd söderifrån.

SBB i Norden AB köper kulturhus och hotell i Skellefteå

SBB i Norden AB skrev idag en avsiktsförklaring om att investera över 1 miljard kr i...

Läs mer
Trelleborg.

Serneke och Midroc utvecklar ny stadsdel tillsammans med Trelleborgs kommun

Serneke och Midroc har tecknat en avsiktsförklaring med Trelleborgs kommun rörande...

Läs mer


Medborgarhuset under ytan

Norconsult har fått i uppdrag av Stockholms stad att utföra systemhandlingsprojektering...

Läs mer

Comfort skriver nytt riksavtal

Comfort-kedjan har sedan tidigare ett flertal riksavtal. Nu har kedjan ingått ett riksavtal...

Läs mer

Nya internationella affärscentrumet Flemingsberg – Stockholm South Business District

Huddinge kommun och ett konsortium av flera fastighetsaktörer har idag ingått en...

Läs mer
Sorteringsmaskinen sorterar ut avfall från högarna.

Från avfallsupplag till byggtomt på två månader

Konkursen för en tidigare kunds verksamhet blev startskottet till uppdraget från...

Läs mer

HEBA lanserar ett certifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 Mkr

HEBA har för avsikt att under hösten lansera ett företagscertifikatprogram med...

Läs mer
Masthamnen

Masthamnen - en ny levande stadsdel med 5500 bostäder och skyskrapor i trä

För ett decennium sedan togs förslag fram på hur Masthamnen kan bli en ny stadsdel...

Läs mer


Sifo-undersökning avslöjar:

Så kommer svenskarna bo om 30 år

Framtidens boendeformer har blivit ett hett ämne de senaste åren då bomarknaden...

Läs mer

Telge Bostäder i innovationslabb mot segregation

Med stöd från Vinnova, den statliga innovationsmyndigheten startar allmännyttan...

Läs mer


Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation framtaget

Byggsektorn står för cirka en tredjedel av det avfall som uppkommer i Sverige. Det finns...

Läs mer

Ny vägledning för små- och medelstora byggföretag gör det lättare att hållbarhetsredovisa

Birgitta Govén, energiexpert.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har finansierat en vägledning för hå...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se