Avesta kommun

Facebook
Instagram

Kommunen utökar till nära 6 000 kvadrat när Danderyds Centrum går in i nästa fas


2018-05-08

Danderyds Centrum, visionsbild över södra torget.
Bild: Wester + Elsner Arkitekter
Danderyds Centrum, visionsbild över södra torget.

Turen har kommit till själva köpcentrumet i om- och tillbyggnaden av Mörby Centrum. Först ut är den södra delen, där ytorna såväl uppgraderas som expanderas – och där Danderyds kommun utökar sin närvaro i ett 10-årigt avtal. Byggstart sker hösten 2018.

Efter färdigställandet av det södra kontorshuset och ett nytt parkeringshus som invigdes den 12 mars, påbörjas nu projektering för om- och tillbyggnad av själva köpcentrumbyggnaden.

– Omvandlingen genomförs etappvis och vi fortsätter nu med södra delen av det befintliga köpcentrumet. Det handlar om cirka 20 000 kvadratmeter som byggdes på 60- och 70-talet, och en investering på drygt 400 miljoner kronor, säger Bo Jansson, fastighetschef på Skandia Fastigheter.

Förutom en generell modernisering öppnas en tidigare avställd yta om 2 600 kvadratmeter för kommersiella verksamheter – bland annat en större restaurang – med öppningar mot en uppgraderad stadsmiljö väster om köpcentrumet.

Även den södra entrén får nya ytor i form av en glasinklädd påbyggnad om 500 kvadratmeter. Samhällsbyggnads- och industrikonsultföretaget Projektengagemang tecknar nytt kontorsavtal om 1 500 kvadrat i denna del, och särskilt tongivande blir Danderyds kommun, som utökar sin service till invånarna på nära 6 000 kvadratmeter i ett 10-årigt avtal. Besökare kommer särskilt att märka ett utökat bibliotek och ett stort kontaktcenter i den nya entrédelen.

– Utbyggnaden och moderniseringen är mycket efterlängtad av danderydsborna. Fler butiker och bredare serviceutbud kommer att öka attraktionskraften för såväl centrumet som Danderyds kommun. Dessutom får vi nya och mer ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamhet. Jag vill särskilt nämna att biblioteket kommer att få utökade ytor för utställningar och kulturevenemang, säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.

 

Om projektet
Mörby Centrum planerar en etappvis om- och tillbyggnad där köpcentrumet utökas med 15 000 kvadratmeter butiksyta, två kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter, nya bostadshus och flera attraktiva utemiljöer, både i och utanför köpcentrumet. 55 butiker utökas till 100 i projektet Danderyds Centrum.
Källa: Skandia Fastigheter


Skriv utNCC bygger skola och idrottshall i Katrineholm

NCC har tecknat ett samverkansavtal med Katrineholms Fastighets AB, KFAB, för att bygga nya Järvenskolan, en idrottshall samt bygga om befintliga Tallåsskolan i Katrineholm. Uppdraget...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Illustration över nya idrottshallen i Svenstavik.

Bergs Hyreshus AB och Trångsviken Bygg AB har träffat en överenskommelse om praktik

Socialt ansvarstagande är viktigt i alla delar av näringslivet och speciellt viktigt...

Läs mer

Ny teknik räddar Nordichallens tak

Snötyngd och takskottning har slitit hårt på Nordichallens tak. Nu har Sundsvalls...

Läs mer

Branschen kräver bättre information om byggprodukters påverkan på hälsa och miljö

Anders Nordstrand, vd för SABO.

Europakommissionen bör kräva mer information om byggprodukters kemiska innehåll och...

Läs mer

Nytt samarbetsavtal med Rikshem ger hyresgäster ökat inflytande

Hyresgästföreningen och Rikshem har träffat ett avtal som ger hyresgästerna...

Läs mer
Magnus Pettersson som är projektledare på Höganäs AB.

Världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin byggs nu i Höganäs

I Höganäs bygger nu Höganäs AB och Cortus Energy världens första...

Läs mer


De regionala skillnaderna i byggandet ökar 2018

Med hänsyn till den starka tillväxten för de påbörjade...

Läs mer
Illustration över planområdet.

Pildammsvägen omvandlas till stadsgata

Som en del i utvecklingen kring Triangelstationen byggs ett åtta våningar högt...

Läs mer


Holmens nya impregeringsanläggning
styrs med mobilen

På Bravikens sågverk strax utanför Norrköping invigdes i tisdags Holmens...

Läs mer
Illustration över Lisebergs nya Vattenpark.

NCC bygger Lisebergs nya vattenpark och hotell

NCC ska i samverkan med Liseberg bygga ut Nordens största nöjespark. Uppdraget omfattar...

Läs mer


COWI och Lunds universitet bidrar till att klimatanpassa Malmö

I ett unikt samarbete med Lunds universitet bidrar COWI till att klimatanpassa Malmö. Arbetet...

Läs mer
Midroc utvecklar ett nytt bostadsområde, Bulltofta Friluftsstad. Centralt i området uppförs ett parkeringshus.

Midroc bygger ett nytt parkeringshus i Bulltofta Friluftsstad, Malmö

I stadsdelen Husie i Malmö utvecklar Midroc det nya området Bulltofta Friluftsstad....

Läs mer
Illustration över enrén till det nya badhuset och idrottshallen i Köping.

Peab bygger badhus och idrottshall i Köping

Peab har fått uppdraget att bygga ett badhus och en idrottshall i Köping. Bestä...

Läs mer


Riksbyggen utökar satsning på nya mobilitetslösningar

Planeten behöver smartare mobilitetslösningar! Genom att samla ett antal leverantö...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se