Kraftsamling för en cirkulär anläggningsindustri


2020-03-17

Åsa Domeij, ordförande för Delegationen för Cirkulär Ekonomi.
Bild: Massbalans
Åsa Domeij, ordförande för Delegationen för Cirkulär Ekonomi.

Carl Zide, VD på Massbalans.
Bild: Massbalans
Carl Zide, VD på Massbalans.

Total mängd nytt och sekundärt material, 2018.
Bild: Massbalans
Total mängd nytt och sekundärt material, 2018.

Andel sekundära material av all stenförsäljning.
Bild: Massbalans
Andel sekundära material av all stenförsäljning.

Delegationen för Cirkulär Ekonomi har utsett en initiativgrupp för cirkulär anläggningsindustri med syfte att ta fram konkreta förslag på styrmedel för att skapa en cirkulär ekonomi. Gruppen består idag av 16 medlemmar och kommer under arbetets gång att expanderas.

– För att utveckla delegationens arbete så har vi valt att skapa initiativgrupper för specifika utmaningar, säger Åsa Domeij, ordförande för Delegationen för Cirkulär Ekonomi.
– Vi ser fram emot att höra de förslag som gruppen för cirkulär anläggningsindustri kommer fram till på en konferens i höst tillsammans med förslag från andra grupper och industrier. Delegationen kommer att ta ställning till de förslag gruppen arbetar fram för att sedan avgöra om dessa skall skickas vidare till Regeringskansliet under våren 2021.

Anläggningsindustrin är den industri som näst efter gruvindustrin producerar mest material i ton räknat. Försäljningen av olika stenmaterial i Sverige är cirka 100 miljoner ton för användning i bygg- och infrastrukturprojekt. Anläggningsindustrin genererar också stora mängder överskott, ca 40-60 miljoner ton, varav endast en bråkdel säljs på marknaden igen.

Fokus för anläggningsgruppen är att belysa några av de hinder som finns och föreslå konkreta åtgärder för att övervinna dessa. Vad som är unikt med Delegationens arbete är att representanter från både beställare, verksamhetsutförare och tillsynsmyndigheter samlas i ett rum. Initiativgruppen för cirkulär anläggningsindustri samlar redan några av landets främsta experter inom juridik, miljöriskbedömning och återvinning. Ordförande i gruppen är Carl Zide, VD på Massbalans.

– Mottagandet hos både byggare och tillsynsmyndigheter och har varit över förväntan, säger Carl Zide VD på Massbalans.
– Det är ett välkänt faktum inom stenindustrin att Sverige har ett antal hinder för återvinning som saknas i flera andra länder. De länder som är bäst på återvinning har genom samverkan mellan politik, tillsyn och näringsliv övervunnit dessa hinder. Nu är det Sveriges tur att komma ikapp och gå om. Hör av dig om du vill veta mer eller själv delta i arbetet.

Initiativgruppens kommer under hösten att ge förslag till förändringar av vägledning, regelverk, lagstiftning och andra styrmedel som inom 1-3 år kan skapa mer hållbara materialflöden för byggmaterial i mark- och anläggningsindustrin. På dagordningen står bland annat:

• När material är en biprodukt och inte avfall: Entreprenadberg & tunnelberg
• End-of-waste-kriterier: Vägledning när avfall upphör att vara avfall
• Modern avfallslagstiftning: Allmänna regler för undantag från anmälan
• Tydliga nationella riktlinjer: Ny handbok och beslutsstöd för återvinning
• Korrigering av felaktig miljölag: Undantag i Miljöbalken för återanvändning
• Effektiv tillsyn vid återvinning: Digitalisering och spårbarhet
• Lokala anläggningar för återvinning: Helsingfors & OptimassKälla: Massbalans

Skriv utÅrets Bygmastipendiater i Umeå Ted Persson (t.v.) och Hampus Gunnarsson omgivna av rektor Mats Spolander och Bygmas Mikael Häggström.
Årets Bygmastipendiater i Umeå Ted Persson (t.v.) och Hampus Gunnarsson omgivna av rektor Mats Spolander och Bygmas Mikael Häggström.

Årets Bygmastipendiater i Umeå utsedda

Trots osäkerhet in i det sista om ceremonin skulle kunna bli av, kunde Bygmastipendiet till sist delas ut på Dragonskolan i Umeå under torsdagen. Stipendiet går i år...

Läs mer


Kunskapsprojekt på tvären ska minska klimatbelastningen i Sveriges största bostadsprojekt i trä

Byggbranschen står för en fjärdedel av Sveriges klimatavtryck, den största...

Läs mer
Detaljplaner med 1300 bostäder har redan godkänts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Stadsbyggnadsnämnden har redan överträffat målet för antal detaljplaner

Årets första uppföljning av stadsbyggnadsnämndens verksamhet visar att ett av...

Läs mer
Visionsbild över The Dockworks, Värtahamnen, Hangövägen 25, Stockholm (bilden är en illustration).

Niam presenterar The Dockworks i Värtahamnen

Tisdag den 2 juni, lanserade Niam ett av Stockholms största kommande kontorsprojekt: The...

Läs mer
<span><span>På bilden, fr v: Michael Sjöberg, Bygma; Tim Rohlin och biträdande rektor Stefan Backe. Saknas på bilden gör Mohammad Husseini.</span></span>

Coronaanpassad ceremoni när Bygmastipendiet delades ut på Järfälla gymnasium

Trots osäkerhet kring corona och om ceremonin skulle bli av, kunde Bygmastipendiet delas ut...

Läs mer
Lindbäcks koncepthus för Sveriges Allmännytta, Tetris punkthus och lamellhus (bilden är en illustration).

Lindbäcks tecknar 6-årigt ramavtal med Sveriges Allmännytta

Lindbäcks är en av tre vinnare i Sveriges Allmännyttas upphandling av ett 6-å...

Läs mer
Kvarteret 1:80 i Saltsjö-Boo, Hantverkarnas co-working arena färdigställs 2021 (bilden är en illustration).

Mensätra Fastighets AB skapar ny co-working arena för hantverkare i Nacka

Mensätra Fastighets AB tar ytterligare ett steg in i fastighetsbranschen och bygger nya...

Läs mer
Stadsutveckling sker i Hallonbergen.

Serneke bygger infrastruktur i Hallonbergen

Serneke har nu satt i gång arbetena för att utveckla infrastruktur i Hallonbergens...

Läs mer
Visionsbild över Rogaland i Husby (bilden är en illustration).

Vinst för Krook & Tjäder i Husby

Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med Sveaviken Bostad tilldelats markanvisning...

Läs mer


Kreativt förslag fick Terrester AB att välja Kynningsrud Prefab

När Terrester AB sökte samarbetspartner till uppförandet av ett parkeringshus fö...

Läs mer
Brf Korseberg strand kommer att bestå av 40 nya bostadsrätter, på två till fyra rum och kök med antingen balkong eller uteplats. Inflyttning hösten 2020.

Nytt cirkularitetsverktyg visar vägen mot mer hållbart byggande

Att bygga och riva skapar 10 miljoner ton avfall i Sverige varje år – dubbelt så...

Läs mer
Flygvy från öster över förslag till utbyggnad i kvarteret Sala. Illustration Wåhlin arkitekter (observera att bilden är ett fotomontage och att slutresultatet kan komma att se annorlunda ut).

Ny detaljplan för affärer, kontor och stadsliv

En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala...

Läs mer
S:t Eriks inomhuspark är ett konkret förslag på hur Utopia Arkitekter vill skapa en icke-kommersiell publik miljö i Stockholm. Projektet är tänkt att vara startskottet på en bredare diskussion om hur vi kan och bör hantera våra befintliga och inte minst framtida publika miljöer (bilden är en illustration).

(O)moderna byggregler utan fokus på hållbarhet och digitalisering

I december 2019 överlämnade Kommittén för modernare byggregler sitt...

Läs mer
Mikael Gustavsson hos Beijer Byggmaterial.

PEAB och Beijer Byggmaterial tecknar nytt stort flerårigt avtal

PEAB har valt Beijer Byggmaterial som fortsatt leverantör av byggmaterial i ett rikstä...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se