Kunskapsprojekt på tvären ska minska klimatbelastningen i Sveriges största bostadsprojekt i trä


2020-06-04

Bild: Veidekke

Byggbranschen står för en fjärdedel av Sveriges klimatavtryck, den största delen av klimatbelastningen uppstår i produktionsfasen samt vid transporter av material. Syftet med detta samverkansprojekt är att identifiera var klimatutsläppen uppstår och vilka val av material och metoder som kan göras för att minska dessa.

Inom Folkhems projekt Cederhusen, Stockholms första innerstadskvarter som byggs i trä, har en samverkansgrupp med tvärkompetenser startats med parter från branschorganisationen Svenskt Trä, Folkhem/Veidekke Eiendom, Veidekke Entreprenad, Zynka BIM, Bjerking och Vertex Systems. Målet är att genom ett riktigt pågående projekt möjliggöra en reell förflyttning inom utvecklingen för ett kvalitetssäkrat och aktivt klimatarbete genom ett byggprojekts alla faser.

– Våra ambitioner med detta projektet är de högsta ur alla aspekter, och när det gäller klimatbelastningen vill vi ta reda på hur vi tidigt kan göra val som minskar utsläppen, säger Anna Ervast Öberg, ansvarig projektutveckling trähus Folkhem/Veidekke Eiendom och fortsätter:
– Det handlar också om att hitta system och metoder för att förbereda oss inför de kommande lagkraven om att byggnader ska klimatdeklareras, men det är minst lika viktigt att ta fram korrekt klimatdata som beslutsstöd i våra processer.

– Träindustrin har en mycket stor roll att spela i den pågående gröna omställningen. Vårt uppdrag är att hjälpa våra medlemsföretag att utveckla kunskap och verktyg för att på så sätt bidra med kunskap till hela byggsektorn, och vi vill på ett konkret sätt visa vad som kan göras direkt i ett riktigt projekt utifrån verktyg och kunskap som vi redan har. Nu handlar utvecklingen om standardisering av data och systematisering av information, kommenterar Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt trä.

Projektledare Christer Green, Svenskt Trä/Christer Green Affärsutveckling,bekräftar att tajmingen är god, och framhåller affärsnyttan som drivkraft:
– Nu är det hög tid för byggaktörer att ställa krav på leverantörer och producenter, det gör att engagemanget ökar även för dessa parter att utveckla rätt processer och verktyg. Det handlar om att lyfta hela byggvärdekedjan, och vinsten blir förutom klimatnytta också en betydligt mer resurseffektiv byggprocess, säger han.


Bakgrund
Boverkets lagförslag för klimatdeklaration av byggnader börjar gälla 1 januari 2022 och det är byggaktören som ansvarar för att upprätta och lämna in klimatdeklarationen till boverket vid färdig byggnad.

Förslaget är att lagen skall gälla alla nya byggnader och i dess konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar.

Konkret digitalisering utifrån idag befintliga verktyg och processer kan visa hur industriellt träbyggande i stor skala möjliggör en snabbare utveckling med både mindre klimatpåverkan och kostnader.



Källa: Veidekke


Skriv ut





Stor satsning på centrum för cirkulärt byggande

Byggsektorn påverkar klimatet kraftigt och slukar stora mängder material. Ett nationellt centrum för cirkulärt byggande kan bidra till att ändra på det. Därfö...

Läs mer
Det nya badhuset byggs i två våningar om totalt 10 500 kvadratmeter och ersätter Kirunas befintliga simhall.

Peab bygger toppmodernt badhus i Kiruna

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt badhus i Nya Kiruna Centrum. Beställare ä...

Läs mer


Byggmaterialbranschen tar ställning:

För gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata

Byggmaterialindustrierna verkar för ett gemensamt system och en plattform med ett gemensamt...

Läs mer
Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året.

Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året

NAVET Analytics presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för byggmarknaden i de nordiska...

Läs mer


Samlad bransch i nationell strategi för klimatneutralt byggande

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen, men också en betydande...

Läs mer


Anbudstävling för ny förskola i centrala Norrtälje

Norrtälje kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av en...

Läs mer
Stadsbyggnadskontoret fortsätter att publicera fler öppna grundläggande geodata med datamängder speciellt riktade till de som arbetar med att utveckla staden: baskartan, adresser och höjdmodell.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg släpper fler öppna grundläggande geodata – nu med projekteringsfokus

I Göteborg pågår en intensiv byggnation och exploatering. Behovet av aktuell och...

Läs mer


Tyréns gestaltar nya Kunskapsparken tillsammans med Lunds kommun

Föreställ dig en stor, grön oas som bjuder på skogsträdgård,...

Läs mer
Visionsbild över Tomtbergavägen.

Titania öppnar grindarna till Hallunda Gård

Efter flera års arbete av Titania, arkitektfirman Arkitema Architects och Botkyrka kommun...

Läs mer

Skanska renoverar Stockholms stadsbibliotek

Skanska har fått i uppdrag av Stockholms Stad, Fastighetskontoret, att förbereda fö...

Läs mer
Störst utsläpp i värdekedjan för bygg och anläggningssektorn står cement- och stålproduktionen för, samt de arbetsmaskiner och fordon som behövs i anläggningsarbetet.

Färdplaner visar hur bygg- och infrastruktursektorn kan nå nettonollutsläpp

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges utsläpp av...

Läs mer
3D-illustration av BoKloks kommande bostadsrättsprojekt vid Gävletravet i Gävle.

Samarbetet mellan BoKlok och K-Fastigheter ger 128 lägenheter i Gävle

I april tecknade BoKlok och K-Fastigheter en avsiktsförklaring med målet att bygga upp...

Läs mer
Innergården i kvarteret Galten, arkitektur av Marge (bilden är en illustration).

Kvarteret Galten ger fler bostäder, mer folkliv i stadskärnan och färre bilar på Mårtenstorget

130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv å...

Läs mer
Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring

Tryggare arbetsplatser – nytt samarbete för en säkrare byggbransch

På den svenska arbetsmarknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade,...

Läs mer


Mest lästa












Corroventa












Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se