Lättviktsskivan ErgoLite klär väggarna på Universitetssjukhuset i Örebro


2019-11-01

Anders Fredriksson och Jan Domander, NCC.
Bild: Ryno Quantz
Anders Fredriksson och Jan Domander, NCC.

Vid Universitetssjukhuset Örebro pågår sedan 2016 ett omfattande byggprojekt med NCC som generalentreprenör. Saint-Gobain har levererat Gyproc-system med skivmaterial samt tillhörande stålprofiler.

När vi besöker bygget, i oktober 2019, är alla gipsskivor monterade. På våning efter våning täcks väggarna med Gyprocs lättviktsskiva ErgoLite. Cirka 75 procent av allt skivmaterial i byggnaden som används i projektet är Gyproc ErgoLite, som väger cirka 25 procent mindre än traditionella gipsskivor.

– Arbetsmiljöfrågor och ergonomi är alltid nummer ett på agendan för alla företag. Skivans låga vikt underlättar framförallt den manuella hanteringen. Och visst är det bra för branschen och de som monterar skivorna att det tas fram gipsskivor som väger mindre än traditionella gipsskivor, konstaterar Jan Domander, NCC:s projektchef för etableringen vid Örebro Universitetssjukhus.

Han har det övergripande och ekonomiska ansvaret och har en kontinuerlig dialog med projektets beställare Region Örebro Län, vilka NCC jobbar i partnering med.

Jan Domanders kollega, Anders Fredriksson, är NCC:s blockchef för etableringen vid Örebro Universitetssjukhus och ansvarar för rumsbildning och tak och fasad. Byggprojektets omfattning är 33 500 kvadratmeter nybyggnad och cirka 1 700 kvadratmeter ombyggnad, med totalt cirka 1600 rum.


X-Ray Protection – blyfri gipsskiva
I Anders Fredrikssons arbete ingår det bland mycket annat att instruera montörerna och installatörerna. Från rum till rum skiljer det sig vilka skivor som ska monteras utifrån vilken teknisk utrustning och vilka ljudkrav som gäller. I operationssalarna, där det finns röntgenutrustning, monteras Gyproc X-Ray Protection, blyfria gipsskivor anpassade för skydd mot röntgenstrålar. I ett miljöperspektiv är det förstås bra att blybeklädda gipsskivor är på väg bort och mycket talat för att ett förbud är på gång mot denna typ av skivor.

– Det är alltid bra när vi slipper använda blyklädda gipsskivor. Förutom miljöaspekten är det så många regler att tänka på när bly används som vi slipper nu, tycker Anders Fredriksson.

Han menar också att det finns en stor fördel att jobba med ett enda system från samma leverantör, när det gäller olika typer av gipsskivor, andra skivmaterial och tillhörande stålprofiler.

– Om vi börjar blanda med andra leverantörers system blir det inget bra, då är det inte säkert att vi får ihop det med rådande brand- och ljudkrav, intygar Anders Fredriksson.


Gamla akuten från 70-talet
H-huset med den nya akutmottagningen ska stå klart sommaren 2020. Befintlig akutavdelning ska flytta in i den nya delen medan den gamla akuten, vars lokaler är från början av 1970-talet, ska byggas om till akutröntgen med byggstart hösten 2020.

H-huset är ett komplext byggprojekt med tanke på byggnadens storlek och att högspecialiserad vård ska bedrivas i huset. Men den enskilt största utmaningen är att få logistiken att fungera optimalt, inte minst med tanke på att vårdverksamhet bedrivs parallellt i de anslutande byggnaderna.

Varje dag är det i genomsnitt 45 ambulansutryckningar. Och inget får vara i vägen för en ambulans i utryckning.

Eftersom sjukhuset har en landningsplats för helikopter är det klassat som flygplats med de regler som hör till.

– Det får inte finnas lösa material som kan virvla upp i luften där helikoptern flyger. Vi måste också se till att förse Arlanda flygplats, som är huvudflygplats, med koordinater var mobilkranen står, för att helikopterpiloten ska ha koll på placeringen


Godset körs in kvällstid
Hela logistikkedjan med godstransporter styrs via en checkpoint på gatan mittemot sjukhuset, som alla lastbilar som ska lasta av materialleveranser kör via.

För att logistiken och materialleveranserna ska fungera smärtfritt körs godset in kvällstid. Sedan fördelas det på de plan i det åtta våningar höga sjukhuset där det ska monteras.

– Detta är inget vanligt projekt. När det är så här stort får vi tänka om hur vi organiserar oss och hur vi når fram logistikmässigt. Det är så mycket mer som spelar in mot en etablering med normalstora projekt, menar Jan Domander.Källa: Gyproc


Skriv utICHB anlitar Navet för AI-baserad omvärldsanalys inom hållbart byggande.
ICHB anlitar Navet för AI-baserad omvärldsanalys inom hållbart byggande.

ICHB anlitar Navet för AI-baserad omvärldsanalys inom hållbart byggande

Under en intensiv period i början av 2020 kommer NAVET Analytics med partnern QUILT.AI att ta fram en unik omvärldsanalys till Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB,...

Läs mer
ETIM - (European Technical Information Model) är ett internationellt system för att klassificera el-, VVS- och byggprodukters egenskaper.

Byggbranschen samverkar kring digitalisering av information om byggprodukter

Branschföreningen för Sveriges Elgrossister (SEG), VVS-Info och Byggmaterialhandlarna har...

Läs mer


WICONA i framkant för grönare byggsystem

Hydro har sedan lanseringen för ett år sedan vunnit mer än 40 stora och små...

Läs mer


NCC slår samman ställningsbolag för att öka konkurrenskraften

NCC:s två dotterbolag Ställningsmontage och Industritjänst, och Bergnäset...

Läs mer

Världsunikt ID-kort ökar säkerheten på svenska byggarbetsplatser

Linda Larsson, projektledare Nya ID06 på Peab.

Idag införs det nya ID06-kortet som krävs för att komma in på samtliga svenska...

Läs mer


Arcona bygger micro-living i Hammarby sjöstad

Arcona har fått i uppdrag av Aberdeen Standard Investments och Ailon Group, att bygga om...

Läs mer
Fotomontage av nya Varso Tower.

AkzoNobels färg når nya höjder med byggandet av Europas högsta byggnad

Inom några år får Europa en ny högsta byggnad i form av den polska Varso...

Läs mer
Sergelgatan vy norrut.

Forsen leder ombyggnad av Sergelgatan

Trängsel, hänsyn till befintliga hyresgäster och en flexibilitet som mö...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu har de första glas- och metallingenjörerna har tagit examen

Det var både högtidligt och familjärt vid de första glas- och...

Läs mer

Samarbete med LKF och privata hyresvärdar ska minska hemlösheten i Lund

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu inleder Lunds kommun och LKF ett ännu tätare samarbete för att kunna minska...

Läs mer

MDH-forskning ska förebygga arbetsplatsolyckor på byggen

Shahina Begum, professor i AI och projektledare förprojektet “Machine Learning for the prevention of occupational accidents in the construction industry”, vid Mälardalens högskola.

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket tillhör byggbranschen en av de branscher i...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Högskolan utbildar Lantmäteriets nyanställda i Kiruna

Högskolan i Gävle utbildar informationsutvecklare vid Lantmäteriet.
– Vä...

Läs mer

Skanska bygger nya lokaler vid USA-universitet för cirka 450 miljoner kronor

Illustration av universitetslokaler New Haven.

Skanska har tecknat ett kontrakt med staten Connecticut om en ny byggnad åt Southern...

Läs mer


Peab bygger lägenheter i Ålesund i Norge

Peab har fått uppdraget att bygga 47 lägenheter i Ålesund i nordvästra Norge....

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se