Nåiden bygger nya kvarter i Kiruna åt LKAB


2019-04-11

Kvarter 7, 8 och 9 i nya Kiruna, gatuperspektiv.
Bild: Tirsén & Aili Arkitekter
Kvarter 7, 8 och 9 i nya Kiruna, gatuperspektiv.

Översikt kvarter 7, 8 och 9 i nya Kiruna.
Bild: Tirsén & Aili Arkitekter
Översikt kvarter 7, 8 och 9 i nya Kiruna.

Snart startar bygget av cirka 300 bostäder och ett 50-tal butikslokaler i den nya stadskärnan. Det kommunala bostadsbolaget Kirunabostäder kommer att ta emot fastigheterna som en ersättning från LKAB.

Projektet gäller kvarteren 7, 8 och 9 i nya Kiruna centrum. Kontrakt mellan LKAB och Nåiden Bygg AB är skrivet. Bygglovshandlingarna som togs fram i fas 1 är inlämnade och anläggandet i fas 2 startar så snart vinterns tjäle har gått ur marken. Lokalerna för handeln ska stå klara till hösten 2022 och bostäderna till vintern samma år.

– Det här är ett stort och viktigt projekt, det motsvarar i volym tre hela Åhléns i Stockholm. LKAB tar sitt ansvar för att ersätta sakägare och bidra till attraktiva samhällen, och det är glädjande att Kirunabostäder valt den här centrumetableringen, säger projektledare Ingemar Törmä på LKAB.

Totalt är det cirka 69 000 kvadratmeter bruttoarea som ska uppföras i de tre centrala kvarteren med bostäder, handelslokaler och underjordsgarage. Nåiden Bygg AB och projektavdelningen i LKAB Samhällsomvandling har tillsammans med Kirunabostäder som mottagare av fastigheterna tagit fram en samverkansdeklaration för hur arbetet ska bedrivas. Projektkulturen ska präglas av laganda med ledorden respekt, tillit och engagemang.

– Vi känner oss oerhört stolta över det förtroende som LKAB har gett oss i detta samverkansprojekt och det är med glädje och stor ödmjukhet som vi tar oss an detta prioriterade projekt för nya Kiruna centrum, säger arbetscheferna Anders Similä och Mats Funck på Nåiden Bygg AB.

– I nuvarande centrum är vi en stor kommersiell aktör. I nya Kiruna kommer vi att vara ännu större och vi kommer att hantera merparten av Kirunas handel, tack vare det har vi kunnat skapa fler A-lägen för hyresgästerna än normalt. Utöver handeln integrerar vi bostäder och kontor i kvarteren. Det kommer medföra att handelsgatan lever under dygnets alla timmar, säger Tomas Stålnacke, huvudprojektledare stadsomvandling på Kirunabostäder AB.

Kvarteren har ritats av Tirsén & Aili Arkitekter och är en del av det nya Kirunas mest centrala delar. Området ska ha en tät småstadskaraktär, rik på olikheter. Varje kvarter delas fasadmässigt upp i ett antal relativt små huskroppar med egen identitet i form av material, kulörer, höjder, etc. Kvarteren har en blandning av bostäder, kontor, handel, restauranger, caféer och service. Bostadshusen är varierade i tre till fem våningar höga från gårdsnivå. Samtliga enkelsidiga smålägenheter samt de flesta balkongerna ligger mot innergård för att bland annat skapa en bra ljudmiljö. Detta ger dessutom mer stadsmässiga fasader mot gatorna.

Torggatan utgör ett viktigt offentligt rum, ett centralt aktivt gatustråk med blandad, varierad bebyggelse som ramar in och gör den ombonad. Samordnat genom kvarteren 6-9 sträcker sig en galleriastruktur med entréer från såväl handelsgatan som tvärgator för att skapa en öppen, aktiv, intressant och livfull miljö i samspel med stadslivet.Källa: LKAB


Skriv utSerneke bygger ut skola i Vänersborg


Serneke Bygg har skrivit entreprenadavtal med Vänersborgs kommun om att utveckla Öxnered skola med om- och tillbyggnader. Ordersumman uppgår till omkring 136 miljoner kronor.

Läs mer


Statligt startlån för unga kortar tiden till första bostaden med sju år

Ett statligt startlån för unga skulle minska tiden det tar att spara ihop till fö...

Läs mer

NCC bygger nytt avloppsreningsverk i Åre kommun

<span class=\

NCC och Åre kommun ska i samverkan bygga ett nytt avloppsreningsverk i Bydalen i Åre...

Läs mer


BRA Bygg har tecknat avtal om byggnation och renovering av BLUEHOTEL

BRA Bygg har fått uppdraget för ESS GROUP samt Gillesvik Fastigheter att i samverkan...

Läs mer


NCC bygger ny räddningsstation i Luleå

Luleå Räddningsstation är ännu ett nytt samarbete mellan NCC och Luleå...

Läs mer
Gestaltningsförslag på hur Brunnsparken kommer att se ut när Svevias arbete är utfört.

Svevia anlägger för trivsel i Brunnsparken

Brunnsparken i centrala Göteborg ska rustas upp. På uppdrag av Göteborg Stad, park-...

Läs mer


WSP på första plats i ramavtalet för Täby park

WSP har tilldelats första platsen på ramavtalet för Täby park, ett av Sveriges...

Läs mer

Sweco anlitas för modernisering av Hudiksvalls sjukhus

Sweco anlitas för modernisering av Hudiksvalls sjukhus.

Sweco har fått i uppdrag av Region Gävleborg att ta fram programhandlingar när...

Läs mer
Visionsbild Danderyds Centrum Torget.

De bygger nästa etapp av Mörby Centrum

Byggentreprenören TL Bygg har tecknat avtal med Skandia Fastigheter avseende kommande etapp i...

Läs mer

Kommunledningen ändrar sig om de planerade bostäderna på Spiran


Kommunledningen ändrar sig om de planerade bostäderna i kvarteret Spiran i Limhamn....

Läs mer


Peab bygger skola och multihall i Norge

Peab har fått uppdraget att bygga en ny skola och en multihall i Evenes i norra Norge....

Läs mer


Renoverar praktbygge för Universitetet i Oslo

Haga & Berg Entreprenør AS, ett bolag i AF Gruppen, har tecknat ett betydande kontrakt...

Läs mer

Skola och arbetsplatser ersätter bussparkering


Uppsala kommun har beslutat att bygga en ny skola, fullstor idrottshall och en förskola...

Läs mer

Skanska uppgraderar tillverkningsanläggning för cirka 810 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal om att uppgradera en tillverkningsanläggning åt en kund i den...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se