Facebook
Instagram

Nu börjar arbetet med nya AMA Funktion


2018-01-10

Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst.
Bild:Tobias Sterner
Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst.

Nu inleder Svensk Byggtjänst arbetet med att utveckla en helt ny del i referensverket AMA. Den blir inriktad på funktionskrav för upphandling av totalentreprenader.
– Första upplagan av AMA Funktion är planerad att lanseras under första kvartalet år 2020. Den bidrar till att införa ett helt nytt mindset i byggprocessen – med livscykeltänkande som utgångspunkt. AMA Funktion blir en viktig del i utvecklingen mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, säger Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst.


Referensverket AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) används sedan länge vid utformning av upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för utförandentreprenader inom hus- och anläggningsbyggnad samt installationer. 

Entreprenadformen utförandeentreprenad innebär att man vanligen använder AB (Allmänna Bestämmelser) som kontrakt mellan parterna. Redan 1974 utkom ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenad), men hittills har det saknats hjälpmedel för att utforma förfrågningsunderlag med renodlade funktionsbeskrivningar. Istället har det vid totalentreprenader upprättats ”rambeskrivningar” baserat på en traditionell AMA.

När man tillämpar funktionskrav vid upphandling krävs bland annat att beställaren lägger fast vilka funktionskrav och vilka kravnivåer som ska gälla för det specifika objektet. Men dessa funktionskrav är idag ofta relativt otydliga, vilket leder till en bristande kommunikation mellan beställaren och entreprenören.

”AMA Funktion kan utveckla branschen”
Nu har Svensk Byggtjänst påbörjat arbetet med AMA Funktion. Den blir anpassad för total- och funktionsentreprenader och fokuserar på funktionskrav – istället för utförandekrav.

– Detta är mycket viktigt utifrån ett entreprenadjuridiskt ansvarsperspektiv, menar Jan-Olof Edgar.

– Om beställaren specificerar tekniska lösningar, så måste beställaren också ta ansvar för lösningen. Med AMA Funktion blir gränsdragningen renodlad mellan parterna, och entreprenörer kan tävla med olika lösningar utifrån sin tekniska kompetens. Det gör det mer intressant för dem att investera i egna tekniska plattformar. AMA Funktion kan därmed driva på utvecklingen in branschen.

Metod för tydlig kravställning
– Idag är det många beställare som hoppar över kravställandet på funktioner. Det innebär i princip att de hoppar över projekteringen och istället föreskriver material och varor med produktnamn eller andra produktrelaterade specifikationer med tillägget ”eller likvärdigt”. Det är som regel inte tillåtet enligt föreskrifterna i LOU, LUF eller LUK, förklarar Jan-Olof Edgar.

– AMA Funktion innebär att vi skapar en branschmetodik där specificering av funktionskrav blir en naturlig del av produktbestämningsprocessen. Och funktionskraven kan sparas ända in i förvaltningsprocessen!

– En ”funktionsbeskrivning” är beställarens kravdokument. Den traditionella tekniska beskrivningen blir entreprenörens tekniska lösning som svar på funktionskraven, menar Jan-Olof Edgar.

Bygger på CoClass
AMA Funktion kommer att struktureras efter det nya klassifikationssystemet CoClass.

CoClass är från början anpassat för att kunna uttrycka funktionskrav. Det finns till exempel en byggdelstabell som kallas ”funktionella system”. Funktionskrav ska dock kunna ställas på många olika nivåer – för byggnadsverk, utrymmen och byggdelar. Allt beroende på behov av detaljering. AMA Funktion kommer att stödja upprättande av till exempel rumsfunktionsprogram (RFP).

Start i januari med erfaren projektledning
Arbetet med att ta fram nya AMA Funktion påbörjas i januari 2018.

 

Projektledare för arbetet blir Bo Samuelsson, som är en ledande expert inom AMA. Han har bland annat tidigare varit chef för AMA på Svensk Byggtjänst. 

I projektgruppen ingår även projektägaren Jan-Olof Edgar och biträdande projektledaren Julie Gunnarsson. Jan-Olof är produktchef AMA på Svensk Byggtjänst. Han är även en av BIM-pionjärerna i Sverige och en drivande kraft i utvecklingen av CoClass. Julie Gunnarsson har varit projektledare för hela utvecklingsprocessen av CoClass och jobbar idag bland annat med implementeringen av systemet i Svenska kyrkans upprättande av ett nationellt fastighetsregister.

Två etapper
Den första etappen av projektet beräknas pågå under cirka fem månader och syftar till att få fram en prototyp, genomföra tester inom både hus- och anläggningsbyggnad inklusive installationer samt förankra AMA Funktion i branschen.

Den andra etappen kommer att omfatta verifiering av funktionskraven, utveckling av beskrivningstekniken och utformning av en första skarp version. Denna ska sedan ut på en omfattande remiss i branschen, och därefter ska slutliga korrigeringar och kompletteringar göras. Den andra etappen beräknas löpa från sommaren 2018 till slutet av 2019.

Parallellt kommer Svensk Byggtjänst utveckla ett IT-stöd för upprättande av funktionsbeskrivbingar baserat på CoClass. Dessutom tar man fram ett omfattande kursmaterial kring hur ett förfrågningsunderlag utformas för total- och funktionsentreprenader.

50-tal experter involveras
Sammantaget involveras ett 50-tal experter och konsulter i projektet. På Svensk Byggtjänst kommer det att finnas två huvudutredare. En bred tvärfacklig kompetens fogas till projektet genom olika arbetsgrupper och speciella utredare.

Första presentation på Nordbygg
En intern kick off för projektet äger rum i januari 2018 och den första externa presentationen av det inledande arbetet kommer att ske på AMA-konventet som arrangeras den 12 april på mässan Nordbygg 2018 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

– Det är oerhört spännande att påbörja arbetet med nya AMA Funktion i samverkan med en lång rad skickliga medarbetare och experter, säger Jan-Olof Edgar.

– Det blir en process där vi via arbetsgrupper och remisser bjuder in hela branschen att skapa ett viktigt verktyg för upphandling av total- och funktionsentreprenader. Plus verktyg för beställare att dokumentera sina funktionskrav i mallar baserade på erfarenhetsåterföring från förvaltning, avslutar Jan-Olof Edgar.Källa: Svensk Byggtjänst


Skriv ut

Ahlsell vinner logistikuppdrag för bygget av Karlatornet i Göteborg

Ahlsell har vunnit uppdraget att hantera bygglogistiken för bygget av Nordens högsta byggnad, Karlatornet.


Karlatornet, som kommer att byggas i den nya stadsdelen Karlastaden i Gö...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Naturlig bullerskärm från Byggros på nya förskolan i Västra Ingelstad.

Naturlig bullerskärm gynnar innovativ utemiljö på ny skånsk förskola

För att se till att barnen i Västra Ingelstad ska få en utvecklande och...

Läs mer
Hållbarhet framför konst när svenskarna tycker till:

Sju av tio vill se fler solceller på svenska byggnader

Att leva klimatsmart och hållbart blir allt viktigare för svenska folket. Det visar...

Läs mer


Världens största hamnbad

Nästan 40,000 meter OrganoWood har nu resulterat i världens största hamnbad i...

Läs mer

Mathilda är årets Isabellestipendiat

Isabelle McAllister, grundare av Isabellestipendiet tillsammans med Mathilda Klinger Danielsson.

Plåtslagaren Mathilda Klinger Danielsson har tilldelats Isabellestipendiet för sitt...

Läs mer
Samsungs nya Sverigekontor beräknas vara klart hösten 2019.

Samsung anlitar Studio Stockholm för nytt kontor

Studio Stockholm har fått i uppdrag att utveckla Samsungs nya Sverigekontor på drygt...

Läs mer
BIMTypeCode är en enkel och logisk kodningsstruktur för byggkomponenter baserat på konsultens designkrav, erfarenhet och bästa praxis från komplexa och hanterbara BIM-projekt.

Liljewall en av initiativtagarna bakom BIMTypeCode

Liljewall har tillsammans med sju andra ledande arkitektkontor, genom initiativet BIM Stockholm,...

Läs mer
Ingjutning av tidskapsel markerade starten på bygget.

Tävling:

Nytt hotellprojekt byggs i Mölndal – men vad ska det heta?

Mitt bland Krokslätts Fabriker tar Petter A. Stordalen, grundare Nordic Choice Hotels,...

Läs mer
Så här ser skissbilderna ut för de tre finalistförslagen

Här är de tre finalisterna som tävlar om att få utveckla Skanstorget med bostäder och förskola

I början av veckan avslöjades de tre finalistförslagen över hur...

Läs mer


Sprinklersoldat eller teknisk fastighetsmilitär? Bravida inleder rekryteringssamarbete med Försvarsmakten

Bravida Division Riks undertecknade nyligen en avsiktsförklaring med Försvarsmakten. Det...

Läs mer

Peab utför markförstärkning i Spånga

Peab har fått uppdraget att utföra markförstärkning i kvarteret Tora som ä...

Läs mer


Serneke renoverar på Kungliga Dramatiska Teatern

Statens fastighetsverk har gett Serneke uppdraget att i Dramatens lokaler på Nybroplan i...

Läs mer


Prestigefullt uppdrag i Kulturhus

Norconsults team Akustikon står bakom teknik och akustik i flera av Sveriges stora...

Läs mer
Skydda och Beijer Byggmaterial har en gemensam vision om att minimera arbetsplatsrelaterade skador i byggsektorn, detta genom att tillsammans jobba för att få hantverkare att använda rätt personlig skyddsutrustning.

Skydda och Beijer satsar på skadefria byggarbetsplatser

Varje dag drabbas i snitt 16 hantverkare på svenska byggarbetsplatser av allvarliga...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se