Avesta kommun

Facebook
Instagram

Nu börjar arbetet med nya AMA Funktion


2018-01-10

Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst.
Bild:Tobias Sterner
Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst.

Nu inleder Svensk Byggtjänst arbetet med att utveckla en helt ny del i referensverket AMA. Den blir inriktad på funktionskrav för upphandling av totalentreprenader.
– Första upplagan av AMA Funktion är planerad att lanseras under första kvartalet år 2020. Den bidrar till att införa ett helt nytt mindset i byggprocessen – med livscykeltänkande som utgångspunkt. AMA Funktion blir en viktig del i utvecklingen mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, säger Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst.


Referensverket AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) används sedan länge vid utformning av upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för utförandentreprenader inom hus- och anläggningsbyggnad samt installationer. 

Entreprenadformen utförandeentreprenad innebär att man vanligen använder AB (Allmänna Bestämmelser) som kontrakt mellan parterna. Redan 1974 utkom ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenad), men hittills har det saknats hjälpmedel för att utforma förfrågningsunderlag med renodlade funktionsbeskrivningar. Istället har det vid totalentreprenader upprättats ”rambeskrivningar” baserat på en traditionell AMA.

När man tillämpar funktionskrav vid upphandling krävs bland annat att beställaren lägger fast vilka funktionskrav och vilka kravnivåer som ska gälla för det specifika objektet. Men dessa funktionskrav är idag ofta relativt otydliga, vilket leder till en bristande kommunikation mellan beställaren och entreprenören.

”AMA Funktion kan utveckla branschen”
Nu har Svensk Byggtjänst påbörjat arbetet med AMA Funktion. Den blir anpassad för total- och funktionsentreprenader och fokuserar på funktionskrav – istället för utförandekrav.

– Detta är mycket viktigt utifrån ett entreprenadjuridiskt ansvarsperspektiv, menar Jan-Olof Edgar.

– Om beställaren specificerar tekniska lösningar, så måste beställaren också ta ansvar för lösningen. Med AMA Funktion blir gränsdragningen renodlad mellan parterna, och entreprenörer kan tävla med olika lösningar utifrån sin tekniska kompetens. Det gör det mer intressant för dem att investera i egna tekniska plattformar. AMA Funktion kan därmed driva på utvecklingen in branschen.

Metod för tydlig kravställning
– Idag är det många beställare som hoppar över kravställandet på funktioner. Det innebär i princip att de hoppar över projekteringen och istället föreskriver material och varor med produktnamn eller andra produktrelaterade specifikationer med tillägget ”eller likvärdigt”. Det är som regel inte tillåtet enligt föreskrifterna i LOU, LUF eller LUK, förklarar Jan-Olof Edgar.

– AMA Funktion innebär att vi skapar en branschmetodik där specificering av funktionskrav blir en naturlig del av produktbestämningsprocessen. Och funktionskraven kan sparas ända in i förvaltningsprocessen!

– En ”funktionsbeskrivning” är beställarens kravdokument. Den traditionella tekniska beskrivningen blir entreprenörens tekniska lösning som svar på funktionskraven, menar Jan-Olof Edgar.

Bygger på CoClass
AMA Funktion kommer att struktureras efter det nya klassifikationssystemet CoClass.

CoClass är från början anpassat för att kunna uttrycka funktionskrav. Det finns till exempel en byggdelstabell som kallas ”funktionella system”. Funktionskrav ska dock kunna ställas på många olika nivåer – för byggnadsverk, utrymmen och byggdelar. Allt beroende på behov av detaljering. AMA Funktion kommer att stödja upprättande av till exempel rumsfunktionsprogram (RFP).

Start i januari med erfaren projektledning
Arbetet med att ta fram nya AMA Funktion påbörjas i januari 2018.

 

Projektledare för arbetet blir Bo Samuelsson, som är en ledande expert inom AMA. Han har bland annat tidigare varit chef för AMA på Svensk Byggtjänst. 

I projektgruppen ingår även projektägaren Jan-Olof Edgar och biträdande projektledaren Julie Gunnarsson. Jan-Olof är produktchef AMA på Svensk Byggtjänst. Han är även en av BIM-pionjärerna i Sverige och en drivande kraft i utvecklingen av CoClass. Julie Gunnarsson har varit projektledare för hela utvecklingsprocessen av CoClass och jobbar idag bland annat med implementeringen av systemet i Svenska kyrkans upprättande av ett nationellt fastighetsregister.

Två etapper
Den första etappen av projektet beräknas pågå under cirka fem månader och syftar till att få fram en prototyp, genomföra tester inom både hus- och anläggningsbyggnad inklusive installationer samt förankra AMA Funktion i branschen.

Den andra etappen kommer att omfatta verifiering av funktionskraven, utveckling av beskrivningstekniken och utformning av en första skarp version. Denna ska sedan ut på en omfattande remiss i branschen, och därefter ska slutliga korrigeringar och kompletteringar göras. Den andra etappen beräknas löpa från sommaren 2018 till slutet av 2019.

Parallellt kommer Svensk Byggtjänst utveckla ett IT-stöd för upprättande av funktionsbeskrivbingar baserat på CoClass. Dessutom tar man fram ett omfattande kursmaterial kring hur ett förfrågningsunderlag utformas för total- och funktionsentreprenader.

50-tal experter involveras
Sammantaget involveras ett 50-tal experter och konsulter i projektet. På Svensk Byggtjänst kommer det att finnas två huvudutredare. En bred tvärfacklig kompetens fogas till projektet genom olika arbetsgrupper och speciella utredare.

Första presentation på Nordbygg
En intern kick off för projektet äger rum i januari 2018 och den första externa presentationen av det inledande arbetet kommer att ske på AMA-konventet som arrangeras den 12 april på mässan Nordbygg 2018 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

– Det är oerhört spännande att påbörja arbetet med nya AMA Funktion i samverkan med en lång rad skickliga medarbetare och experter, säger Jan-Olof Edgar.

– Det blir en process där vi via arbetsgrupper och remisser bjuder in hela branschen att skapa ett viktigt verktyg för upphandling av total- och funktionsentreprenader. Plus verktyg för beställare att dokumentera sina funktionskrav i mallar baserade på erfarenhetsåterföring från förvaltning, avslutar Jan-Olof Edgar.Källa: Svensk Byggtjänst


Skriv ut

C.F. Møller Architects och MT Højgaard täcker över Århus spårområde med en bilfri stadsdel

I samarbete med Århus kommun håller DSB, MT Højgaard och C.F. Møller Architects på att utarbeta en plan för visionen Banekvarteret. En ny, bilfri stadsdel i...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Så här planeras Öresundsverket se ut efter övertäckningen.

Grönt ljus för Öresundsverkets övertäckning och bygget av RecoLab

Den 19 april godkände stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad investeringskostnaden...

Läs mer


Riksbyggen och Bigert & Bergström vinnare i Swedish Arts & Business Awards

För sitt samarbete kring Solar Egg har Riksbyggen och Bigert & Bergström utsetts till...

Läs mer
Norra hamnen, Malmö, delar av fastigheterna Hamnen 22:163 och Hamnen 22:164.

Markanvisning till Ikea för storsatsning i Malmö Industrial Park

Ikea blir nästa stora aktör som väljer att satsa på Malmö Industrial Park...

Läs mer


Cementa fastslår svensk cementindustris klimatambitioner i möte med regeringen

På onsdag den 25 april träffar Cementas vd Magnus Ohlsson tillsammans med andra nä...

Läs mer


Stockholmshem tar täten för ett mer rättvist byggande

2017 beslutade Stockholmshem att ta täten i arbetet för ett mer rättvist byggande....

Läs mer


C.F. Møller Architects har fått förtroendet att modernisera Globen

Ericsson Globe, eller Globen som den heter till vardags, ska utvecklas till en modern multiarena...

Läs mer


Arcona bygger dubbel idrottshall i Älvsjö

Stockholms stad har givit Arcona i uppdrag att bygga Kämpetorpshallarna, en dubbel idrottshall...

Läs mer


2017, starkt år för husbyggnadsinvesteringarna i Mellansverige

Utfallet för 2017 års husbyggnadsinvesteringar i Mellansverige innebar en fortsatt...

Läs mer


Veidekke lanserar fullt möblerat boende

Många väljer all inclusive på solsemestern. Nu lanserar Veidekke Bostad samma...

Läs mer


OBOS planerar för exklusiva hus i Norra Ormesta, Örebro

OBOS blir en av sex aktörer som ska vara med i utvecklingen av det attraktiva området.

Läs mer


NCC startar Loop Industries – techbolag för digitala start-ups inom byggbranschen

NCC startar Loop Industries, ett techbolag med fokus på skalbara affärer inom...

Läs mer
Träforskningsportalen blir en unik databas, öppen för alla, med över 6000 sökbara forskningsrapporter relaterade till trä och träbyggande.

Unik databas för träforskning lanseras

Den 9 april lanserades en helt ny forskningsportal, Träforskningsportalen, som innehå...

Läs mer
Swedacs bedömningsledare Sophie Svensson med en radonmätare som används för mätning av radon i inomhusluft.

Ny nationell handlingsplan för radon ska leda till bättre folkhälsa

De åtgärder som presenteras i handlingsplanen bygger på fortsatt och fö...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se