Avesta kommun

Facebook
Instagram

Nu börjar arbetet med nya AMA Funktion


2018-01-10

Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst.
Bild:Tobias Sterner
Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst.

Nu inleder Svensk Byggtjänst arbetet med att utveckla en helt ny del i referensverket AMA. Den blir inriktad på funktionskrav för upphandling av totalentreprenader.
– Första upplagan av AMA Funktion är planerad att lanseras under första kvartalet år 2020. Den bidrar till att införa ett helt nytt mindset i byggprocessen – med livscykeltänkande som utgångspunkt. AMA Funktion blir en viktig del i utvecklingen mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, säger Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst.


Referensverket AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) används sedan länge vid utformning av upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för utförandentreprenader inom hus- och anläggningsbyggnad samt installationer. 

Entreprenadformen utförandeentreprenad innebär att man vanligen använder AB (Allmänna Bestämmelser) som kontrakt mellan parterna. Redan 1974 utkom ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenad), men hittills har det saknats hjälpmedel för att utforma förfrågningsunderlag med renodlade funktionsbeskrivningar. Istället har det vid totalentreprenader upprättats ”rambeskrivningar” baserat på en traditionell AMA.

När man tillämpar funktionskrav vid upphandling krävs bland annat att beställaren lägger fast vilka funktionskrav och vilka kravnivåer som ska gälla för det specifika objektet. Men dessa funktionskrav är idag ofta relativt otydliga, vilket leder till en bristande kommunikation mellan beställaren och entreprenören.

”AMA Funktion kan utveckla branschen”
Nu har Svensk Byggtjänst påbörjat arbetet med AMA Funktion. Den blir anpassad för total- och funktionsentreprenader och fokuserar på funktionskrav – istället för utförandekrav.

– Detta är mycket viktigt utifrån ett entreprenadjuridiskt ansvarsperspektiv, menar Jan-Olof Edgar.

– Om beställaren specificerar tekniska lösningar, så måste beställaren också ta ansvar för lösningen. Med AMA Funktion blir gränsdragningen renodlad mellan parterna, och entreprenörer kan tävla med olika lösningar utifrån sin tekniska kompetens. Det gör det mer intressant för dem att investera i egna tekniska plattformar. AMA Funktion kan därmed driva på utvecklingen in branschen.

Metod för tydlig kravställning
– Idag är det många beställare som hoppar över kravställandet på funktioner. Det innebär i princip att de hoppar över projekteringen och istället föreskriver material och varor med produktnamn eller andra produktrelaterade specifikationer med tillägget ”eller likvärdigt”. Det är som regel inte tillåtet enligt föreskrifterna i LOU, LUF eller LUK, förklarar Jan-Olof Edgar.

– AMA Funktion innebär att vi skapar en branschmetodik där specificering av funktionskrav blir en naturlig del av produktbestämningsprocessen. Och funktionskraven kan sparas ända in i förvaltningsprocessen!

– En ”funktionsbeskrivning” är beställarens kravdokument. Den traditionella tekniska beskrivningen blir entreprenörens tekniska lösning som svar på funktionskraven, menar Jan-Olof Edgar.

Bygger på CoClass
AMA Funktion kommer att struktureras efter det nya klassifikationssystemet CoClass.

CoClass är från början anpassat för att kunna uttrycka funktionskrav. Det finns till exempel en byggdelstabell som kallas ”funktionella system”. Funktionskrav ska dock kunna ställas på många olika nivåer – för byggnadsverk, utrymmen och byggdelar. Allt beroende på behov av detaljering. AMA Funktion kommer att stödja upprättande av till exempel rumsfunktionsprogram (RFP).

Start i januari med erfaren projektledning
Arbetet med att ta fram nya AMA Funktion påbörjas i januari 2018.

 

Projektledare för arbetet blir Bo Samuelsson, som är en ledande expert inom AMA. Han har bland annat tidigare varit chef för AMA på Svensk Byggtjänst. 

I projektgruppen ingår även projektägaren Jan-Olof Edgar och biträdande projektledaren Julie Gunnarsson. Jan-Olof är produktchef AMA på Svensk Byggtjänst. Han är även en av BIM-pionjärerna i Sverige och en drivande kraft i utvecklingen av CoClass. Julie Gunnarsson har varit projektledare för hela utvecklingsprocessen av CoClass och jobbar idag bland annat med implementeringen av systemet i Svenska kyrkans upprättande av ett nationellt fastighetsregister.

Två etapper
Den första etappen av projektet beräknas pågå under cirka fem månader och syftar till att få fram en prototyp, genomföra tester inom både hus- och anläggningsbyggnad inklusive installationer samt förankra AMA Funktion i branschen.

Den andra etappen kommer att omfatta verifiering av funktionskraven, utveckling av beskrivningstekniken och utformning av en första skarp version. Denna ska sedan ut på en omfattande remiss i branschen, och därefter ska slutliga korrigeringar och kompletteringar göras. Den andra etappen beräknas löpa från sommaren 2018 till slutet av 2019.

Parallellt kommer Svensk Byggtjänst utveckla ett IT-stöd för upprättande av funktionsbeskrivbingar baserat på CoClass. Dessutom tar man fram ett omfattande kursmaterial kring hur ett förfrågningsunderlag utformas för total- och funktionsentreprenader.

50-tal experter involveras
Sammantaget involveras ett 50-tal experter och konsulter i projektet. På Svensk Byggtjänst kommer det att finnas två huvudutredare. En bred tvärfacklig kompetens fogas till projektet genom olika arbetsgrupper och speciella utredare.

Första presentation på Nordbygg
En intern kick off för projektet äger rum i januari 2018 och den första externa presentationen av det inledande arbetet kommer att ske på AMA-konventet som arrangeras den 12 april på mässan Nordbygg 2018 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

– Det är oerhört spännande att påbörja arbetet med nya AMA Funktion i samverkan med en lång rad skickliga medarbetare och experter, säger Jan-Olof Edgar.

– Det blir en process där vi via arbetsgrupper och remisser bjuder in hela branschen att skapa ett viktigt verktyg för upphandling av total- och funktionsentreprenader. Plus verktyg för beställare att dokumentera sina funktionskrav i mallar baserade på erfarenhetsåterföring från förvaltning, avslutar Jan-Olof Edgar.Källa: Svensk Byggtjänst


Skriv utTelge Bostäder i innovationslabb mot segregation

Med stöd från Vinnova, den statliga innovationsmyndigheten startar allmännyttan tillsammans med lokala samarbetspartners fyra innovationslabb* som ska motverka segregation. Ett av de...

Läs mer
Verksamhetsplatsen


Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation framtaget

Byggsektorn står för cirka en tredjedel av det avfall som uppkommer i Sverige. Det finns...

Läs mer

Ny vägledning för små- och medelstora byggföretag gör det lättare att hållbarhetsredovisa

Birgitta Govén, energiexpert.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har finansierat en vägledning för hå...

Läs mer


Laddstation till varje lägenhet i Brf Korseberg Park i Vänersborg

Tack vare stöd från Naturvårdsverkets ”Klimatklivet” kommer samtliga...

Läs mer
Hans Ericsson.

Ny anläggningschef för Fjätervålen

Hans Ericsson rekryteras som ny anläggningschef för Fjätervålen. Hans har en...

Läs mer


Balder lanserar nytt bostadsområde

Välkommen till Frölunda Park, vilket är namnet på det nya bostadsområde...

Läs mer

Ny chef för Uppsala kommuns mark- och exploateringsavdelning

Christian Blomberg blir ny chef för Uppsala kommuns mark- och exploateringsavdelning.

Christian Blomberg tillträder som chef för Uppsala kommuns mark- och...

Läs mer


Serneke bygger Northvolt Labs i Västerås

Det blir Serneke som bygger första etableringen i den storsatsning på batteriproduktion...

Läs mer
Skiss på Svenska Mässan år 2030.

Svenska Mässan ett stort steg närmare byggstart

Under onsdagen fick Svenska Mässan planbesked för det fjärde tornet vid Korsvä...

Läs mer


Årets Bygmastipendiater prisade

För femte året i rad premierar Bygma framstående sistaårselever på...

Läs mer


Unik stadsdelsatlas presenterar nya metoder för hållbar stadsutveckling

I en unik stadsdelsatlas riktar Whites Victoria Percovich och Karl Landin fokus på befintliga...

Läs mer
GoCoValley

Gothenburg CoValley med byggherredriven detaljplan

Gothenburg CoValley är en gemensam satsning mellan Next Step Group AB och Vectura Fastigheter...

Läs mer


Digitalisering - en outnyttjad potential i många småföretag

Företagens digitala utveckling varierar rejält mellan olika branscher. Företag inom...

Läs mer
Förslaget från Serneke, ÅWL Arkitekter, People Like Us och Urban Responsibility – Sollentuna indoor Beach and Sport Tower.

Strand eller saluhall när Kilen i Sollentuna utvecklas

Badstrand och sporthotell eller stadsdel med saluhall? Nu har Sollentuna kommun gått vidare...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se