Avesta kommun

Facebook
Instagram

Nu påbörjas de första insatserna för Rosenborgskajen, Södra kajen


2018-05-09

Flygbild över Rosenborgskajen, Södra kajen.
Bild: Stadsbyggnadskontoret
Flygbild över Rosenborgskajen, Södra kajen.

Ett första steg i utvecklingen av en ny stadsdel vid Södra kajen är att renovera den befintliga Rosenborgskajen. I samband med detta kommer även marken att rustas upp och saneras. I området har det tidigare funnits olika typer av verksamheter exempelvis träindustri och varv vilket inneburit att marken blivit förorenad.

– Tidigare låg bland annat ett varv och en kolkaj i området. Verksamheterna som var här förr har bidragit till att området nu måste saneras. Men innan vi kan påbörja det måste vi undersöka marken först, säger Sven-Åke Westman, miljöhandläggare, stadsbyggnadskontoret.

Sanering och kajupprustning
Från och med vecka 20 stängs området av vid delar av Rosenborgskajen/Södra kajen. Marken ska undersökas innan saneringsarbetet och kajupprustningen kan påbörjas. Det förberedande arbetet pågår fram till sommaren 2018. Saneringen och kajupprustningen påbörjas vid årsskiftet 2018/2019.

– Rosenborgskajen har under en längre tid varit i dåligt skick och området kommer nu att byggas om och bli en attraktiv plats vid havet. Det blir även en ny torgyta mellan Rosenborgskajen och Inre hamnen. Det blir ett riktigt bra lyft för Sundsvall, säger Stefan Näslund, sektionschef, stadsbyggnadskontoret.

Parkeringar och passager i området berörs inte
De parkeringar som finns i området påverkas inte i det här skedet. Däremot kan området behöva utökas framöver beroende av vad resultaten från provtagningarna visar. Man kommer även fortsättningsvis att kunna passera området. Däremot kommer möjligheterna till övningskörning att försvinna för de trafikskolor som använt ytan för detta.

En ny stadsdel längs havet
Södra kajen är ett av de områden som pekats ut som en ny stadsdel i kommunens översiktsplan. Det uppfyller flera av målen med Stadsvision Sundsvall, bland annat: Låt vattnet möta staden. Området vid Södra kajen blir en ny stadsdel granne med havet och Stenstan. Området kommer även att vara granne med det nya Resecentrum som kommer att byggas.Källa: Sundsvalls kommun


Skriv utRenovering ska rädda masugnen i Ulfshyttan

Masugnen i Ulfshyttan har ett akut behov av renoveringen. Stenar har börjat falla ned från väggarna och fastighetsägaren har därför tvingats spärra av anläggningen.

Ulfshyttan är ett viktigt besöksmål i kulturleden Silverringen. I centrum för bruksmiljön står brukets masugn, en byggnad som idag är avspärrad för...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Kulturkvartert sett från ån.

NCC bygger Kulturkvarteret i Örebro

NCC ska bygga ett kulturkvarter i Örebro som bland annat ska inrymma ett stadsbibliotek och en...

Läs mer
Kulturhusets entré sedd söderifrån.

SBB i Norden AB köper kulturhus och hotell i Skellefteå

SBB i Norden AB skrev idag en avsiktsförklaring om att investera över 1 miljard kr i...

Läs mer
Trelleborg.

Serneke och Midroc utvecklar ny stadsdel tillsammans med Trelleborgs kommun

Serneke och Midroc har tecknat en avsiktsförklaring med Trelleborgs kommun rörande...

Läs mer


Medborgarhuset under ytan

Norconsult har fått i uppdrag av Stockholms stad att utföra systemhandlingsprojektering...

Läs mer

Comfort skriver nytt riksavtal

Comfort-kedjan har sedan tidigare ett flertal riksavtal. Nu har kedjan ingått ett riksavtal...

Läs mer

Nya internationella affärscentrumet Flemingsberg – Stockholm South Business District

Huddinge kommun och ett konsortium av flera fastighetsaktörer har idag ingått en...

Läs mer
Sorteringsmaskinen sorterar ut avfall från högarna.

Från avfallsupplag till byggtomt på två månader

Konkursen för en tidigare kunds verksamhet blev startskottet till uppdraget från...

Läs mer

HEBA lanserar ett certifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 Mkr

HEBA har för avsikt att under hösten lansera ett företagscertifikatprogram med...

Läs mer
Masthamnen

Masthamnen - en ny levande stadsdel med 5500 bostäder och skyskrapor i trä

För ett decennium sedan togs förslag fram på hur Masthamnen kan bli en ny stadsdel...

Läs mer


Sifo-undersökning avslöjar:

Så kommer svenskarna bo om 30 år

Framtidens boendeformer har blivit ett hett ämne de senaste åren då bomarknaden...

Läs mer

Telge Bostäder i innovationslabb mot segregation

Med stöd från Vinnova, den statliga innovationsmyndigheten startar allmännyttan...

Läs mer


Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation framtaget

Byggsektorn står för cirka en tredjedel av det avfall som uppkommer i Sverige. Det finns...

Läs mer

Ny vägledning för små- och medelstora byggföretag gör det lättare att hållbarhetsredovisa

Birgitta Govén, energiexpert.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har finansierat en vägledning för hå...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se