Avesta kommun

Facebook
Instagram

Nu påbörjas de första insatserna för Rosenborgskajen, Södra kajen


2018-05-09

Flygbild över Rosenborgskajen, Södra kajen.
Bild: Stadsbyggnadskontoret
Flygbild över Rosenborgskajen, Södra kajen.

Ett första steg i utvecklingen av en ny stadsdel vid Södra kajen är att renovera den befintliga Rosenborgskajen. I samband med detta kommer även marken att rustas upp och saneras. I området har det tidigare funnits olika typer av verksamheter exempelvis träindustri och varv vilket inneburit att marken blivit förorenad.

– Tidigare låg bland annat ett varv och en kolkaj i området. Verksamheterna som var här förr har bidragit till att området nu måste saneras. Men innan vi kan påbörja det måste vi undersöka marken först, säger Sven-Åke Westman, miljöhandläggare, stadsbyggnadskontoret.

Sanering och kajupprustning
Från och med vecka 20 stängs området av vid delar av Rosenborgskajen/Södra kajen. Marken ska undersökas innan saneringsarbetet och kajupprustningen kan påbörjas. Det förberedande arbetet pågår fram till sommaren 2018. Saneringen och kajupprustningen påbörjas vid årsskiftet 2018/2019.

– Rosenborgskajen har under en längre tid varit i dåligt skick och området kommer nu att byggas om och bli en attraktiv plats vid havet. Det blir även en ny torgyta mellan Rosenborgskajen och Inre hamnen. Det blir ett riktigt bra lyft för Sundsvall, säger Stefan Näslund, sektionschef, stadsbyggnadskontoret.

Parkeringar och passager i området berörs inte
De parkeringar som finns i området påverkas inte i det här skedet. Däremot kan området behöva utökas framöver beroende av vad resultaten från provtagningarna visar. Man kommer även fortsättningsvis att kunna passera området. Däremot kommer möjligheterna till övningskörning att försvinna för de trafikskolor som använt ytan för detta.

En ny stadsdel längs havet
Södra kajen är ett av de områden som pekats ut som en ny stadsdel i kommunens översiktsplan. Det uppfyller flera av målen med Stadsvision Sundsvall, bland annat: Låt vattnet möta staden. Området vid Södra kajen blir en ny stadsdel granne med havet och Stenstan. Området kommer även att vara granne med det nya Resecentrum som kommer att byggas.Källa: Sundsvalls kommun


Skriv utNCC bygger skola och idrottshall i Katrineholm

NCC har tecknat ett samverkansavtal med Katrineholms Fastighets AB, KFAB, för att bygga nya Järvenskolan, en idrottshall samt bygga om befintliga Tallåsskolan i Katrineholm. Uppdraget...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Illustration över nya idrottshallen i Svenstavik.

Bergs Hyreshus AB och Trångsviken Bygg AB har träffat en överenskommelse om praktik

Socialt ansvarstagande är viktigt i alla delar av näringslivet och speciellt viktigt...

Läs mer

Ny teknik räddar Nordichallens tak

Snötyngd och takskottning har slitit hårt på Nordichallens tak. Nu har Sundsvalls...

Läs mer

Branschen kräver bättre information om byggprodukters påverkan på hälsa och miljö

Anders Nordstrand, vd för SABO.

Europakommissionen bör kräva mer information om byggprodukters kemiska innehåll och...

Läs mer

Nytt samarbetsavtal med Rikshem ger hyresgäster ökat inflytande

Hyresgästföreningen och Rikshem har träffat ett avtal som ger hyresgästerna...

Läs mer
Magnus Pettersson som är projektledare på Höganäs AB.

Världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin byggs nu i Höganäs

I Höganäs bygger nu Höganäs AB och Cortus Energy världens första...

Läs mer


De regionala skillnaderna i byggandet ökar 2018

Med hänsyn till den starka tillväxten för de påbörjade...

Läs mer
Illustration över planområdet.

Pildammsvägen omvandlas till stadsgata

Som en del i utvecklingen kring Triangelstationen byggs ett åtta våningar högt...

Läs mer


Holmens nya impregeringsanläggning
styrs med mobilen

På Bravikens sågverk strax utanför Norrköping invigdes i tisdags Holmens...

Läs mer
Illustration över Lisebergs nya Vattenpark.

NCC bygger Lisebergs nya vattenpark och hotell

NCC ska i samverkan med Liseberg bygga ut Nordens största nöjespark. Uppdraget omfattar...

Läs mer


COWI och Lunds universitet bidrar till att klimatanpassa Malmö

I ett unikt samarbete med Lunds universitet bidrar COWI till att klimatanpassa Malmö. Arbetet...

Läs mer
Midroc utvecklar ett nytt bostadsområde, Bulltofta Friluftsstad. Centralt i området uppförs ett parkeringshus.

Midroc bygger ett nytt parkeringshus i Bulltofta Friluftsstad, Malmö

I stadsdelen Husie i Malmö utvecklar Midroc det nya området Bulltofta Friluftsstad....

Läs mer
Illustration över enrén till det nya badhuset och idrottshallen i Köping.

Peab bygger badhus och idrottshall i Köping

Peab har fått uppdraget att bygga ett badhus och en idrottshall i Köping. Bestä...

Läs mer


Riksbyggen utökar satsning på nya mobilitetslösningar

Planeten behöver smartare mobilitetslösningar! Genom att samla ett antal leverantö...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se