Nu startar översiktsplaneringen för Piteås stadsdelscentra - Öjebyn är först ut


2019-04-23

Nu startar arbetet med att ta fram en långsiktig plan för Öjebyns fortsatta utveckling.
Bild: Piteå kommun
Nu startar arbetet med att ta fram en långsiktig plan för Öjebyns fortsatta utveckling.

De fördjupade översiktsplanerna för landsbygdscentra har nyligen antagits. Nu fortsätter arbetet med att ta fram långsiktiga planer även för kommunens stadsdelscentra, med start i Öjebyn. Syftet är att säkra stadsdelens framtid som "blandstad" där boende, handel och verksamheter kan utvecklas. En översyn av Björklunda- och Solanderskolans område är prioriterat i första etappen.

Öjebyn erbjuder redan idag goda miljöer att växa upp, bilda familj och åldras i. De ska bevaras och utvecklas. Därför har Piteå kommun påbörjat arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn - Piteå gamla stad.

Planen ska styra mot en blandning av boende, handel och verksamheter där "blandstad" utgör målbild. Befintliga byggelseområden ska länkas samman genom ny bebyggelse och grönstrukturer med bra gång- och cykelstråk. Kvalitet, närhet och tillgänglighet, avseende grönstruktur ska utvecklas. De gröna miljöerna ska erbjuda plats för aktivitet, möten, lek, motion och avkoppling året runt. Viktiga perspektiv i arbetet är barn och unga, jämställdhet och integration.

Som en följd av ett medborgarförslag kommer arbetet att påbörjas i området vid Björklunda- och Solanderskolan (etapp 1), ett område där Gamla E4:an, Gammelstadsvägen, Öjagatan och Björklundavägen utgör yttre gräns. Idag finns här idrottsanläggning och skolor likväl som äldreboende, flerfamiljshus och företag. Det centrala läget i Öjebyn, innehållet av viktiga funktioner för orten som helhet och de stora utvecklingsmöjligheterna ger området en nyckelroll för hela utvecklingsarbetet.

Dialog viktig i översiktsplanering
Arbetet med fördjupade översiktsplaner genomförs i flera steg, där dialogen med företag och allmänhet är viktig och återkommande. Under våren genomförs dialoger med inbjudna företag och verksamheter för att samla synpunkter inför fortsatt arbete med etapp 1.

Även allmänheten bjuds in till dialogmöte onsdag den 15 maj kl. 18.30 i Solanderskolans matsal, Restaurang Hjärtat.

På mötet presenteras arbetet och visionsskisser över området och allmänheten ges möjligheter att komma med synpunkter. Så kom dit och ta chansen och tyck till om den fortsatt utvecklingen av området.

Under hösten fortsätter dialogerna med fokus på hela Öjebyn.Ytterligare två dialogfaser ska genomföras - samråd våren 2020 och granskning hösten 2020.

FÖP Stadsdelscentra Öjebyn ska vara klar 2021 och ska beskriva en hållbar utveckling av orten som säkrar stadsdelens attraktivitet och funktion på sikt.

Beslutet att genomföra fördjupade översiktsplaner för tre stadsdelscentra – Öjebyn, Munksund och Bergsviken – ingick i Piteå kommuns översiktsplan, ÖP2030, som antogs 2016.Källa: Piteå kommun


Skriv ut

”Hentverksprojekt” ska locka fler kvinnor till byggbranschen

Nu startar Värmlands första ”hentverksprojekt”. Bara 1,6 procent av alla byggnadsarbetare är kvinnor men det vill Riksbyggen och NCC ändra på. Med stöd av...

Läs mer

Nu kan byggarna i Ebbepark tanka fossilfritt

De fyra aktörerna bakom HVO-tanken i Ebbepark.

Nu lanseras Sveriges första mobila tankstation som förser byggarbetsplatser och...

Läs mer
Gatukonstnären Paul Kuniholm, från USA, målar tillsammans med barnen i Öxnehaga.

Ungdomar piffar tunneln i Öxnehaga

Just nu samarbetar ungdomar i närliggande bostadsområden med en konstnär från...

Läs mer

Derome förvärvar Woody bygghandel i Anderstorp

Johan Winroth, VD Derome Byggvaror & Träteknik.

Derome, som är Sveriges största familjeägda träindustri, köper bygghandel...

Läs mer
Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar Lyra.

Knappt en månad kvar att lägga anbud på upphandlingen av Örebros nya vattenreservoar

Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar, Lyra. Förfrå...

Läs mer

NCC bygger nya Burlövsbadet


NCC ska tillsammans med Burlövs kommun bygga nya Burlövsbadet i Arlöv, strax norr om...

Läs mer

Oscar Eriksson, Sh bygg, sten och anläggning AB tävlar i Yrkes-VM

Oscar Eriksson, Sh bygg, sten och anläggning AB tävlar i Yrkes-VM. Foto: Rebecka Ell, Sh bygg, sten och anläggning AB.

Oscar Eriksson som är medarbetare på Uppsalaföretaget Sh bygg, sten och...

Läs mer
Nya Wallenstam arena i Mölnlycke fabriker.

Ny idrottsarena i anrika Mölnlycke fabriker

Nu byggs Härrydas största idrottsarena i en gammal anrik fabriksmiljö i Mö...

Läs mer

”Norrlands tillväxtcentrum samlar de starkast växande branscherna under Load Up North”

Jonas Dahlberg, vd Nolia AB.

Load Up North hålls för första gången i Umeå. När mässan...

Läs mer
Om- och nybyggnationen av Familjens Hus i Anderslöv, Skåne, beräknas ta ungefär två år. För att bevara husets tidigare karaktär kommer bland annat befintliga fasadmaterial att demonteras och sedan återanvändas.

Anrikt möbelhus i Anderslöv omvandlas till ett ”Familjens Hus”

Curahill Fastigheter, i samarbete med MVB, bygger om den anrika föredetta ...

Läs mer
Valet för isolering av betongfundament i vindkraftsparken i Slageryd blev lokalt producerad flis istället för importerad plast.

Ny vindpark får grund av närproducerad flis istället för kinesisk plast

Betongfundament måste behålla värme och fukt för att den inte ska riskera att...

Läs mer
Lantmäteriets personal kan ta fram detaljerade kartor som ger en viktig lägesbild vid skogsbränder och andra extrema händelser.

Lantmäteriets geocell bidrar med mobil kartverkstad vid kriser

Lantmäteriet har utbildat personal för att snabbt kunna sätta upp en så kallad...

Läs mer


NCC bygger Nordsjällands nya supersjukhus

Region Hovedstaden väljer NCC för att bygga Nyt Hospital Nordsjælland, det sista av...

Läs mer

Ny detaljplan möjliggör 350 bostäder och ny domstolsbyggnad vid Malmö C

Flygbild över Södra Nyhamnen i Malmö.

Utvecklingen av Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation är på god väg...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se