Facebook
Instagram

Ny lag ger Region Skåne ansvar för regional fysisk planering


2018-11-15

Bild: Region Skåne

Region Skåne får ansvar att ta fram en regionplan för Skåne. En lagändring gör att regionen formellt får ansvar för samordna den regionala fysiska planeringen tillsammans med länets kommuner.

Region Skåne och de skånska kommunerna har under flera år samarbetat kring den regionala dimensionen på fysisk planering. Arbetet går under namnet Strukturbild för Skåne och handlar om att skapa en övergripande samsyn på planeringen av bebyggelse, infrastruktur, kollektivtrafik och grönstruktur.

Nu har riksdagen beslutat om en ändring i Plan- och bygglagen som stödjer det skånska sättet att samarbeta. Enligt lagen har kommunerna ansvaret för översiktsplanering. Med lagändringen får Region Skåne nu ett ansvar att ta fram en regionplan för Skåne. Ett sådant regionalt uppdrag har tidigare bara funnits för Stockholms läns landsting.

Region Skåne kommer att ta sig an uppdraget med regionplanering genom att ta samarbetet inom Strukturbild för Skåne vidare. Strukturbild för Skåne fortsätter på så sätt att vara plattformen för kommunerna och Region Skåne i arbetet med den regionala fysiska planeringen.

– För Region Skåne och för de skånska kommunerna är detta naturligtvis ett stort erkännande. Det visar att det arbete vi gjort inom Strukturbild för Skåne, tillsammans med de skånska kommunerna, nu får ett nationellt erkännande och kan utvecklas vidare. Det finns en stor samhällsnytta med att lyfta kommunernas översiktsplanering i ett regionalt sammanhang och samlas kring gemensamma framtidsbilder, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne.

– Det är naturligt att det här arbetssättet vuxit fram just i Skåne. I Skåne har vi många kommuner på liten yta. Det är vanligt att man bor i en kommun, arbetar i en annan och har fritidsaktiviteterna i en tredje. Därför är det regionala perspektivet extra viktigt här, säger Therese Andersson, enhetschef samhällsplanering.

Den nya lagen börja gälla den 1 januari 2019. Lagen säger bland annat att den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län, att regionen blir ansvarigt för den regionala fysiska planeringen inom sitt län samt att man i länet ska ta fram en regionplan som tar hänsyn till andra nationella, regionala och kommunala planer och program.
Källa: Region Skåne


Skriv ut

Derome fördjupar samarbetet med Erlandsson Bygg – nu med fokus på integration

Derome har ett flerårigt samarbete med Erlandsson Bygg, nu även i integrationsprojektet Lärande bygg, där nyanlända erbjuds yrkespraktik.

Läs mer
Verksamhetsplatsen

Peab ingår ramavtal med statliga Specialfastigheter

Peab Byggservice har, tillsammans med en handfull entreprenörer, tecknat ett rikstäckande...

Läs mer


Norconsult vinner uppdrag för en av Nordens största vattenparker

Liseberg kommer inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021–2023, att bygga en...

Läs mer


Tio miljoner till uppväxling av projekt i Smart Built Environment

Den sjätte utlysningen i Smart Built Environment möjliggör fortsättningsprojekt...

Läs mer
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Canada, har valt vägglösningen Altro Whiterock i kombination med stegsäkra Altro Aquarius för att optimera hygienen.

Kan infektionsrisker byggas bort?

Även om god handhygien är helt avgörande för att förhindra spridningen av...

Läs mer
Ledningscentral, exteriört.

Intea bygger ny ledningscentral i Örebro

I förra veckan blev det klart att Intea kommer att uppföra och äga den nya samhä...

Läs mer


Kristianstadsbyggen skapar interaktiv och jämställd aktivtetsplats utifrån hyresgästernas idéer

Med utgångspunkt ur idéer från hyresgästerna på Gamlegården i...

Läs mer

Skanska tecknar 13-årigt förvaltningsavtal med brittiska försvaret värt 2,3 miljarder kronor

Skanska UK har tecknat avtal med Eastbury Park Limited om att tillhandahålla fö...

Läs mer

Skanska förbereder för nybyggnation på Hall

Skanska har tecknat samarbetsavtal med Specialfastigheter om att förbereda för...

Läs mer


HSB Göteborg höjer nivån i sitt hållbarhetsarbete

Nu höjs hållbarhetsambitionerna ytterligare för all nyproduktion. Med hjälp av...

Läs mer
Byggprojekt ses ofta som en tillfällig störning, men i själva verket byggs det ständigt i städerna.

Störningsfritt bygge i städer

Forskningsprojektet Störningsfri stad ska utveckla ett visuellt beslutsstöd som kan...

Läs mer
LKFs vd, Fredrik Millertson, (näst längst till höger) deltog på SABOs konferens SABOs konferens Energi- och Klimatkicken i Stockholm 28 november 2018.

LKF - en del i Allmännyttans klimatinitiativ

Genom att exempelvis bygga energi- och klimatsmart, ställa om vår fordonspark till...

Läs mer
Swecos arkitekter har fått uppdraget att ta fram förslag på hur utemiljöerna i Karlastaden, Göteborg skulle kunna se ut.

Swecos arkitekter deltar i parallellt uppdrag om ny stadsdel i Göteborg

Just nu planeras kvarteren runt Karlavagnsplatsen i Göteborg där även Nordens hö...

Läs mer

Hyresbostäder går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Hyresbostäder i Norrköping har beslutat att gå med i Allmännyttans...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se