Ny metod ger säkrare bedömning av hormonstörande ämnen i byggvaror


2020-11-17

Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL:s dotterbolag Basta presenterar nu nästa steg i arbetet med giftfritt byggande. Tillsammans med aktörer i byggbranschen har Basta tagit fram en metod för att kunna ta ett säkrare och bättre grepp om hormonstörande ämnen i byggvaror.

Hormonstörande ämnen är en omdiskuterad grupp och mekanismerna för hur de påverkar oss är komplexa. Det har gjort substitutionsarbetet svårhanterligt, både ur ett vetenskapligt perspektiv och när det gäller lagkrav. Frågan om vilka ämnen som ska räknas som hormonstörande drogs i långbänk i EU innan man till sist 2018 enades om en definition.

– För Bastas del innebar EU:s beslut ett stort steg framåt eftersom vi då kunde införa den lagstadgade definitionen för hormonstörande ämnen som ett kriterium i vårt system över bygg- och anläggningsprodukter, säger Sussi Wetterlin, vd för Basta.

Bastas databas är en av branschens största med mer än 160 000 artiklar.

Nu presenterar Basta nästa steg i utvecklingen. I ett projekt tillsammans med aktörer i byggbranschen och Bastas vetenskapliga råd har Basta utvecklat kriterier för hormonstörande ämnen i bygg- och anläggningsprodukter. Arbetet har resulterat i en nyskapande metod, med tydliga och transparenta steg som finns dokumenterade i en vägledning.

– Fram till nu har vi baserat våra kriterier på enbart listor vilket lett till en hel del kritik. Nu får branschen en bättre och säkrare metod att identifiera hormonstörande ämnen, säger Sussi Wetterlin.

Bygger på tre steg
Metoden bygger på tre steg: EU:s definition för hormonstörande ämnen som i modellen används på bygg- och anläggningsprodukter, ett ”indikatorsteg” som begränsar de ämnen som är misstänkt hormonstörande och som finns listade på tre erkänt välgrundade och gedigna listor och företagens utredningar där de måste ha tagit långtgående ansvar för sina produkter och visa att de inte är hormonstörande enligt lagstiftningen i Reach. Dessutom ges producenterna möjlighet att komplettera med ämnesspecifik information.

– Genom att ta in information från alla aktörer så får vi en bredd i bedömningen om vad som är en säker produkt. Det innebär också att vi kan vara snabba och fånga in ny kunskap så fort den kommer, vilket är väldigt viktigt på det här området där utvecklingen sker så snabbt, säger Sussi Wetterlin.

I de fall där producenterna ansöker om undantag för sin produkt gör Basta en utvärdering innan ämnet godkänns för användning i Basta-listade produkter. Godkännandet är tidsbegränsat och produkterna märks ut tydligt i Basta-systemet.

– Genom att vi tydligt visar vilka ämnen och produkter som omfattas av undantag säkerställer vi tydlig och transparant information. Det gör att det är enkelt och tydligt att uppfylla kraven för certifieringar och att göra medvetna produktval, säger Sussi Wetterlin.

Projektet har genomförts tillsammans med Golvbranschens Riksorganisation, Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialindustrierna, Sveriges Färg och Lim Företagare och Substitutionscentrum.

– Att få in hormonstörande ämnen i bedömning av byggvaror ser vi som ett viktigt steg framåt. Byggvaror innehåller många ämnen som klassas som farliga och innehållet kan påverka människa och miljö i flera steg i materialens livscykel. EU:s nyligen lanserade kemikaliestrategi lyfter också behovet av att substituera hormonstörande ämnen och verktyg som branschen kan använda i det här arbetet behövs, säger Tonie Wickman från Substitutionscentrum som har deltagit i referensgruppen.Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet


Skriv utBranschprofilerna Thomas Jansson, Robert Davidsson och Jakob Akfidan har en tydlig målbild och en långsiktig plan för tillväxt för HMB Construction Örebro.
Branschprofilerna Thomas Jansson, Robert Davidsson och Jakob Akfidan har en tydlig målbild och en långsiktig plan för tillväxt för HMB Construction Örebro.

Stor byggaktör tar plats i Örebro

HMB Construction, ett av Sveriges stora byggföretag, etablerar sig nu i Örebro – en stad som vuxit starkt de senaste åren och väntas fortsätta växa.

Läs mer
Thomas Ekelind från ROCKWOOL (till vänster) och Mikael Blomquist från MB-Tak (till höger) samarbetar för ökad återvinning.

ROCKWOOL återvinner isolering från Skaraborgs Sjukhus

18 000 kvadratmeter takisolering från ROCKWOOL installeras just nu på nya delarna av...

Läs mer
Visionsbild Kolkajen Norra Djurgårdsstaden.

Peab sanerar mark för framtida utveckling i Norra Djurgårdsstaden

Peab har fått uppdraget att sanera och stabilisera förorenad mark i Norra Djurgå...

Läs mer
Planområde för 8:1 till vänster och 8:15 till höger.

Planbesked för två nya detaljplaner på Backen

Planbesked har lämnats för två nya detaljplaner på Backen. Det gäller...

Läs mer


Rekordökning av kvinnliga sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet

Ny officiell statistik från Skolverket visar att antalet kvinnliga förstahandssö...

Läs mer
Jörgen Staflund, tillträdande fabrikschef Cementa Skövde.

Jörgen Staflund blir Cementas nya fabrikschef i Skövde

Med start den 1 januari 2021 tar Jörgen Staflund över som chef på Cementas fabrik i...

Läs mer
Sjövalla FK Trampolin och Pixbo Gymnastikförening kommer bruka den nya idrottsanläggningen. Det finns höga krav på säkerhet och takhöjd – medlemmarna hoppar nästan 10 meter upp i luften (bilden är en illustration).

Mölnlycke fabriker växer – fler möjligheter för idrottsfantaster

Mölnlycke fabriker är ett område i ständig utveckling. Under de senaste å...

Läs mer


Weland Stål förbereder för en säker morgondag

Som ledande leverantör av produkter inom taksäkerhet gör Weland Stål vardagen...

Läs mer
Visionsillustration för framtida utveckling av området mellan Helsingborg C och Hermes 10 (gamla Tretornfabriken).

Ny utredning visar möjligheter till flera tusen nya bostäder och arbetsplatser vid Helsingborg C

Helsingborgs stad och Wihlborgs har presenterat ett gemensamt förslag om framtida utveckling...

Läs mer
Hebas och Åke Sundvalls principskiss över Skärgårdsskogen.

Heba och Åke Sundvall får en första gemensam markanvisning i Skarpnäck

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat Heba Fastighetsutveckling AB och Åke...

Läs mer
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Safe Construction Training blir obligatoriskt för Byggföretagens medlemmar

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma sä...

Läs mer


Norconsult projekterar återuppbyggnaden av Polarbröd

När Polarbröds fabrik i Älvsbyn drabbades av en kraftig brand i somras totalfö...

Läs mer


Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer

Under februari till september genomförde kommunen en digital medborgardialog där...

Läs mer
Visionsbild för Tomtebo gård, Umeå (bilden är en illustration).

Processen som skapar rätt värden snabbare – så förverkligas Tomtebo gård

Utvecklingen av Tomtebo gård i Umeå är ett bevis på att arbetsmetodiken...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se