Ny statistik visar att höga radonhalter lätt kan missas vid arbetsplatsmätning


2020-09-10

Bild: Radonova

Som landets största radonlaboratorium har Radonova data från mätningar på mer än 15 000 svenska arbetsplatser. Statistik från dessa mätningar visar att det finns en stor spridning var man finner radonhalter över det hygieniska gränsvärdet 200 Bq/m³.

När statistiken analyserats är det mest påtagliga att spridningen av mätvärden på samma våningsplan ofta är stor. I praktiken är det ganska vanligt att man hittar många utrymmen med förhållandevis låga värden, samtidigt som andra lokaler på samma våningsplan kan ha höga värden. För att inte missa arbetslokaler med förhöjda värden innebär det att en radonmätning bör omfatta alla utrymmen på en arbetsplats.


Följer inte samma mönster som i bostadshus
Genom att studera Radonovas statistik framgår bland annat att mätningar på arbetsplatser inte alls följer ett lika bestämt mönster var höga radonhalter påträffas som vid mätning av till exempel flerbostadshus. Orsaken är främst att verksamhetslokaler i allmänhet har ett mer avancerat ventilationssystem som kan ge upphov till större lokala skillnader i tryck och därmed ge lokalt höga radonhalter.

– Statistiken visar också att likartade arbetsplatser på olika ställen kan ha väldigt olika radonhalter. Man kan dessutom finna oväntat höga radonhalter oberoende av våningsplan eller var man mäter någonstans. Statistiken bekräftar i det avseendet vikten av att man mäter i tillräcklig omfattning och inte nöjer sig med ett för litet antal mätpunkter, kommenterar Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories.

Källare och bottenplan särskilt viktiga
Statistiken visar att alla lokaler bör mätas men källare och ovanliggande bottenplan är särskilt viktiga då de högsta radonhalterna uppmätts i den typen av utrymmen. Eftersom ökad radonexponering leder till ökad risk för lungcancer ska man vara extra försiktig med anställda som vistas i dessa lokaler även om det är under kortare arbetstider. Det är alltså av stor vikt att mäta radon med tillräckligt många mätpunkter för att kunna identifiera förhöjda radonhalter.

När man beaktar den nya statistiken är Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) nuvarande och nya utkast till metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser är det rekommenderade antalet angivna mätpunkter otillräckligt.

– Även om den föreslagna metodbeskrivningen är ett steg i rätt riktning finns det en betydande risk att utrymmen på arbetsplatser med förhöjda radonhalter inte identifieras. Det innebär i sin tur att man riskerar hälsan hos de personer som arbetar i dessa lokaler, fortsätter Tryggve Rönnqvist.

– En arbetsplats som mäts enligt nuvarande och föreslagna metodbeskrivning kan felaktigt uppfattas ha en radonhalt under det hygieniska gränsvärdet. Här skulle vi vilja att den kommande metodbeskrivningen speglade verkligheten och behoven på ett bättre sätt. Fler mätpunkter och mer data ger också ett säkrare underlag för att vid behov kunna åtgärda förhöjda värden på ett effektivt sätt, avslutar Tryggve Rönnqvist.

Vanligt med förhöjda värden
Samtidigt som flertalet svenska arbetsgivare ännu inte mätt radon visar Radonovas statistik att ungefär 20 procent av arbetsplatserna har förhöjda värden av radon. 

– Mot den bakgrunden och med tanke på att omkring 500 svenskar varje år drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon är det viktigt att myndigheter, arbetsgivare och branschföreträdare arbetar tillsammans för att minska det antalet, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.
– På Radonova vill vi medverka till att den nya metodbeskrivningen bidrar till att öka kunskapen och förenklar arbetsplatsmätningar. Här är vi övertygade om att den nya beskrivningen kan bli ett stort steg i rätt riktning.

Fakta: Strålskyddslagen i korthet
Referensvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³ utryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor på arbetsplatsen. Om 200 Bq/m³ överskrids har arbetsgivarenskyldighet att anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten och vid behov genomföra åtgärder för att sänka radonhalten. Radonova har uppmätt enskilda värden på arbetsplatser på över 10 000 Bq/m³.

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor.Källa: Radonova


Skriv ut

Deras samarbete ska skapa Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt

I stadsdelen Hedensbyn skapas förutsättningar för att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Skellefteå. Skellefteå Site East ...

Läs mer


Landmärke blir bostadshus

Malmö kan få fler iögonfallande bostadshus med karaktäristiska former, men med...

Läs mer
Den första årskullen elever vid Yrkesgymnasiet Borås trivs i de nyinredda och ändamålsenliga lokalerna på Getängsvägen.

Unik möjlighet för Yrkesgymnasiet Borås att växa från grunden

Yrkesgymnasiet Borås har bildligt och bokstavligt talat byggts upp från grunden. Nya...

Läs mer
Visionsbild över kvarteret Godisfabriken (bilden är en illustration).

Byggstart för Gavlegårdarnas hållbara hus i Godisfabriken

Nu går startskottet för Gavlegårdarnas bygge av de två hus med träfasad...

Läs mer
Byggarbetet sett från ovan.

Bygget av Svealundsskolan fortskrider enligt planerna

Bygget av Svealundsskolan fortskrider enligt planerna och nu gå man över till nästa...

Läs mer
Visualisering av Kulturhuset Bergsjön. Planerad byggstart 2020.

Kulturhuset Bergsjön får kollektivt skapad konstgestaltning

Konstnären Jelena Rundqvist får uppdraget att skapa en konstgestaltning för det nya...

Läs mer
Visionsbild över det framtida högteknologiska Centralsjukhuset i Karlstad (vilden är en visionsbild).

Region Värmland rekordsatsar på högteknologiskt sjukhus

I onsdags beslutade Region Värmland om sin största investering någonsin, en...

Läs mer
<span><span><span><span>Vinnarna av Sigge Thernwalls pris 2020. Joakim Jeppsson, Georgia Destouni och Thomas Blanksvärd.</span></span></span></span>

Tre eldsjälar delar på Sveriges största byggpris

Under torsdagskvällen delades Sveriges största byggpris ut - Sigge Thernwalls pris. Tre...

Läs mer

Viktigt regeringsbesked för att öka den sunda konkurrensen i byggbranschen

Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Regeringen meddelade under torsdagen att de förstärker och permanentar det...

Läs mer
Visionsbild Oceanhamnen (bilden är en illustration).

Stort tekniksprång när den digitala staden blir verklighet på H22 i Helsingborg

Midroc deltar som partner på H22, Helsingborg stads satsning på hållbar...

Läs mer


Gamla gasverkstomten renas med ny ovanlig metod

Gasverkstomten i det som ska bli nya stadsdelen Inre hamnen i Norrköping tillhör en av...

Läs mer
Skiss över byggnaden på östra piren i Karlshamn. Byggnaden kommer att erbjuda 10 000 kvadratmeter yta och rymma både arbetsplatser, biografsalong, konserthall och restaurang. Arkitekt är Anders Törnqvist.

Kommunstyrelsen vill granska Emigranten 1

Kommunstyrelsen beslutade under dagens sammanträde att ge kommundirektören i uppdrag att...

Läs mer
Det offentliga byggandet- NAVET Analytics konsultpanel ser ljuset i en svagare byggkonjunktur.

Det offentliga byggandet – NAVET Analytics konsultpanel ser ljuset i en svagare byggkonjunktur

Varje halvår samlar NAVET Analytics in statistik från ett stort antal arkitekter och...

Läs mer


Boråsarna får ny padelhall

RO-Gruppen har fått uppdraget att uppföra en padelhall i Svenljunga, cirka tre mil...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se