Nytt rådgivande forum ska stärka byggstandardiseringen


2019-12-10

Bild: SIS

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka byggstandardiseringen.
– Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i byggsektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska byggsektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

Byggsektorn är en flitig användare av olika slags standarder som stöd för att uppfylla lagar och regelverk. Standarder inom bygg och anläggning hanterar allt från produkter till tjänster och hela processer. Metoden med sektorforum som SIS nu startar är en beprövad modell hämtad från europeisk standardisering. Forumet presenteras idag på SIS vid ett dialogmöte om byggstandardisering och strategisk inriktning.

– Standardisering inom byggsektorn är komplex, inte minst genom att den omfattar Construction Products Regulation, CPR, som är en av de mest komplexa lagstiftningarna inom EU. Här finns ett viktigt arbete att göra då kommissionen efterfrågar relevanta och användbara standarder som kan ligga till grund för CE-märkning. Från svenskt håll behöver vi bli ännu mer engagerade för att kunna påverka den europeiska standardiseringen, men också den globala via ISO, och tillvarata svenska intressen för att till exempel stärka svensk konkurrenskraft. Med det nya rådgivande forumets stöd säkerställer vi att den svenska byggstandardiseringen utvecklas efter de behov som finns i sektorn framöver, säger Annika Andreasen, vd, SIS.

I Sverige står vi inför förändringar i byggregler och lagstiftning. Forumet ska fungera som en plattform för att standarder och standardisering ska kunna ge stöd för att hantera förändringar. Vid SIS finns 20-talet tekniska kommittéer som helt eller delvis arbetar med standarder som används inom byggsektorn.

– Tekniska kommittéer och deltagare i standardiseringen gör ett bra arbete med att utveckla standarder för byggsektorn. Vi välkomnar fler deltagare och vi ska göra vad vi kan för att underlätta förändringen och uppmuntra ett långsiktigt och strategiskt perspektiv genom detta forum. Jag ser fram emot att arbeta med detta med fokus på möjligheter och framtid, säger Dan Nilsson, standardiseringschef SIS.


Fakta
Ett rådgivande sektorforum ska ge en direktkanal till SIS arbete med byggstandardisering. Forumet ska bestå av 5-10 ledamöter samt en ordförande. Sammansättningen ska återspegla bredden av intressenter i byggsektorn.

Både ordföranden och övriga ledamöter i det rådgivande forumet ska vara anställd i en organisation som deltar i standardiseringen genom teknisk kommitté och ska vara medlem i SIS. Förutom SIS representanter är representant välkommen från SEK Svensk Elstandard respektive ITS Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen.

SIS kommer också att starta ett rådgivande sektorforum för energiområdet. Dessa två forum är piloter och kommer att utvärderas under 2020 för att se om fler ska sättas igång framöver.Källa: SIS


Skriv ut

SKB fortsätter stötta Läxhjälpen i Husby

Stockholms Kooperativa Bostadsförening förlänger sitt samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen, så att fler åttor och nior på Husbygårdsskolan ska få...

Läs mer


Deras samarbete ska skapa Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt

I stadsdelen Hedensbyn skapas förutsättningar för att möta efterfrågan...

Läs mer


Landmärke blir bostadshus

Malmö kan få fler iögonfallande bostadshus med karaktäristiska former, men med...

Läs mer
Den första årskullen elever vid Yrkesgymnasiet Borås trivs i de nyinredda och ändamålsenliga lokalerna på Getängsvägen.

Unik möjlighet för Yrkesgymnasiet Borås att växa från grunden

Yrkesgymnasiet Borås har bildligt och bokstavligt talat byggts upp från grunden. Nya...

Läs mer
Visionsbild över kvarteret Godisfabriken (bilden är en illustration).

Byggstart för Gavlegårdarnas hållbara hus i Godisfabriken

Nu går startskottet för Gavlegårdarnas bygge av de två hus med träfasad...

Läs mer
Byggarbetet sett från ovan.

Bygget av Svealundsskolan fortskrider enligt planerna

Bygget av Svealundsskolan fortskrider enligt planerna och nu gå man över till nästa...

Läs mer
Visualisering av Kulturhuset Bergsjön. Planerad byggstart 2020.

Kulturhuset Bergsjön får kollektivt skapad konstgestaltning

Konstnären Jelena Rundqvist får uppdraget att skapa en konstgestaltning för det nya...

Läs mer
Visionsbild över det framtida högteknologiska Centralsjukhuset i Karlstad (vilden är en visionsbild).

Region Värmland rekordsatsar på högteknologiskt sjukhus

I onsdags beslutade Region Värmland om sin största investering någonsin, en...

Läs mer
<span><span><span><span>Vinnarna av Sigge Thernwalls pris 2020. Joakim Jeppsson, Georgia Destouni och Thomas Blanksvärd.</span></span></span></span>

Tre eldsjälar delar på Sveriges största byggpris

Under torsdagskvällen delades Sveriges största byggpris ut - Sigge Thernwalls pris. Tre...

Läs mer

Viktigt regeringsbesked för att öka den sunda konkurrensen i byggbranschen

Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Regeringen meddelade under torsdagen att de förstärker och permanentar det...

Läs mer
Visionsbild Oceanhamnen (bilden är en illustration).

Stort tekniksprång när den digitala staden blir verklighet på H22 i Helsingborg

Midroc deltar som partner på H22, Helsingborg stads satsning på hållbar...

Läs mer


Gamla gasverkstomten renas med ny ovanlig metod

Gasverkstomten i det som ska bli nya stadsdelen Inre hamnen i Norrköping tillhör en av...

Läs mer
Skiss över byggnaden på östra piren i Karlshamn. Byggnaden kommer att erbjuda 10 000 kvadratmeter yta och rymma både arbetsplatser, biografsalong, konserthall och restaurang. Arkitekt är Anders Törnqvist.

Kommunstyrelsen vill granska Emigranten 1

Kommunstyrelsen beslutade under dagens sammanträde att ge kommundirektören i uppdrag att...

Läs mer
Det offentliga byggandet- NAVET Analytics konsultpanel ser ljuset i en svagare byggkonjunktur.

Det offentliga byggandet – NAVET Analytics konsultpanel ser ljuset i en svagare byggkonjunktur

Varje halvår samlar NAVET Analytics in statistik från ett stort antal arkitekter och...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se