Nytt rådgivande forum ska stärka byggstandardiseringen


2019-12-10

Bild: SIS

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka byggstandardiseringen.
– Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i byggsektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska byggsektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

Byggsektorn är en flitig användare av olika slags standarder som stöd för att uppfylla lagar och regelverk. Standarder inom bygg och anläggning hanterar allt från produkter till tjänster och hela processer. Metoden med sektorforum som SIS nu startar är en beprövad modell hämtad från europeisk standardisering. Forumet presenteras idag på SIS vid ett dialogmöte om byggstandardisering och strategisk inriktning.

– Standardisering inom byggsektorn är komplex, inte minst genom att den omfattar Construction Products Regulation, CPR, som är en av de mest komplexa lagstiftningarna inom EU. Här finns ett viktigt arbete att göra då kommissionen efterfrågar relevanta och användbara standarder som kan ligga till grund för CE-märkning. Från svenskt håll behöver vi bli ännu mer engagerade för att kunna påverka den europeiska standardiseringen, men också den globala via ISO, och tillvarata svenska intressen för att till exempel stärka svensk konkurrenskraft. Med det nya rådgivande forumets stöd säkerställer vi att den svenska byggstandardiseringen utvecklas efter de behov som finns i sektorn framöver, säger Annika Andreasen, vd, SIS.

I Sverige står vi inför förändringar i byggregler och lagstiftning. Forumet ska fungera som en plattform för att standarder och standardisering ska kunna ge stöd för att hantera förändringar. Vid SIS finns 20-talet tekniska kommittéer som helt eller delvis arbetar med standarder som används inom byggsektorn.

– Tekniska kommittéer och deltagare i standardiseringen gör ett bra arbete med att utveckla standarder för byggsektorn. Vi välkomnar fler deltagare och vi ska göra vad vi kan för att underlätta förändringen och uppmuntra ett långsiktigt och strategiskt perspektiv genom detta forum. Jag ser fram emot att arbeta med detta med fokus på möjligheter och framtid, säger Dan Nilsson, standardiseringschef SIS.


Fakta
Ett rådgivande sektorforum ska ge en direktkanal till SIS arbete med byggstandardisering. Forumet ska bestå av 5-10 ledamöter samt en ordförande. Sammansättningen ska återspegla bredden av intressenter i byggsektorn.

Både ordföranden och övriga ledamöter i det rådgivande forumet ska vara anställd i en organisation som deltar i standardiseringen genom teknisk kommitté och ska vara medlem i SIS. Förutom SIS representanter är representant välkommen från SEK Svensk Elstandard respektive ITS Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen.

SIS kommer också att starta ett rådgivande sektorforum för energiområdet. Dessa två forum är piloter och kommer att utvärderas under 2020 för att se om fler ska sättas igång framöver.Källa: SIS


Skriv ut

Nordiskt standardiseringsarbete för bättre brandskydd

Ett bra brandskydd är viktigt för tryggheten i våra byggnader. I takt med att samhällsbyggandet utvecklas mot större komplexitet behövs nya sätt att säkra...

Läs mer

Pangstart för Veidekkes andra område i Hills Villastad

Nybyggarna Annethe Andersson och Amanda Brown Stjärnå och kommunens Kristian Vramsten tog ett gemensamt grepp om framtida hem.

Nu har Veidekke Eiendom tagit första spadtaget för bolagets andra område i Hills...

Läs mer
Packningsmaskin med radiostyrning från Åkerströms.

Allgon vinner order från Husqvarna

Allgons dotterbolag Åkerströms har erhållit en första order från...

Läs mer
ICHB anlitar Navet för AI-baserad omvärldsanalys inom hållbart byggande.

ICHB anlitar Navet för AI-baserad omvärldsanalys inom hållbart byggande

Under en intensiv period i början av 2020 kommer NAVET Analytics med partnern QUILT.AI att ta...

Läs mer
ETIM - (European Technical Information Model) är ett internationellt system för att klassificera el-, VVS- och byggprodukters egenskaper.

Byggbranschen samverkar kring digitalisering av information om byggprodukter

Branschföreningen för Sveriges Elgrossister (SEG), VVS-Info och Byggmaterialhandlarna har...

Läs mer


WICONA i framkant för grönare byggsystem

Hydro har sedan lanseringen för ett år sedan vunnit mer än 40 stora och små...

Läs mer


NCC slår samman ställningsbolag för att öka konkurrenskraften

NCC:s två dotterbolag Ställningsmontage och Industritjänst, och Bergnäset...

Läs mer

Världsunikt ID-kort ökar säkerheten på svenska byggarbetsplatser

Linda Larsson, projektledare Nya ID06 på Peab.

Idag införs det nya ID06-kortet som krävs för att komma in på samtliga svenska...

Läs mer


Arcona bygger micro-living i Hammarby sjöstad

Arcona har fått i uppdrag av Aberdeen Standard Investments och Ailon Group, att bygga om...

Läs mer
Fotomontage av nya Varso Tower.

AkzoNobels färg når nya höjder med byggandet av Europas högsta byggnad

Inom några år får Europa en ny högsta byggnad i form av den polska Varso...

Läs mer
Sergelgatan vy norrut.

Forsen leder ombyggnad av Sergelgatan

Trängsel, hänsyn till befintliga hyresgäster och en flexibilitet som mö...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu har de första glas- och metallingenjörerna har tagit examen

Det var både högtidligt och familjärt vid de första glas- och...

Läs mer

Samarbete med LKF och privata hyresvärdar ska minska hemlösheten i Lund

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu inleder Lunds kommun och LKF ett ännu tätare samarbete för att kunna minska...

Läs mer

MDH-forskning ska förebygga arbetsplatsolyckor på byggen

Shahina Begum, professor i AI och projektledare förprojektet “Machine Learning for the prevention of occupational accidents in the construction industry”, vid Mälardalens högskola.

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket tillhör byggbranschen en av de branscher i...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se