Olof Palmes plats ska bli mer trivsam, trygg och tillgänglig


2021-09-10

Under kommande veckor samlar park- och naturförvaltningen in synpunkter på hur Olof Palmes plats kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig.
Bild: Göteborgs Stad
Under kommande veckor samlar park- och naturförvaltningen in synpunkter på hur Olof Palmes plats kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig.

Mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga ligger Olof Palmes plats. En viktig knutpunkt för olika trafikslag och en central mötesplats för stadens nöjes- och kulturliv. Nu gör park- och naturförvaltningen en förstudie för att se hur platsen kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig.

Olof Palmes plats är i behov av underhåll och upprustning. Under de senaste tio åren har park- och naturförvaltningen gjort tillfälliga åtgärder på platsen, till exempel en konstgräsmatta med studsmatta.

För att ta reda på hur trivsel, trygghet och tillgänglighet kan öka och hur Olof Palmes plats kan användas framöver gör nu förvaltningen en förstudie. Den ska innehålla en beskrivning av platsens förutsättningar och funktion i staden, behov kopplade till platsen samt förslag på möjlig utveckling.


En knutpunkt och mötesplats i förändring
Olof Palmes plats ligger intill Masthuggskajen, Järntorget och Haga. Platser där stora stadsutvecklingsprojekt pågår, med byggnation av bostäder och verksamhetslokaler och där trafikmiljön genomgår stora förändringar.

– Som knutpunkt och mötesplats mitt i allt detta behöver Olof Palmes plats utvecklas, dels för att knyta ihop stads- och trafikutvecklingen, dels för att bli en mer trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats, säger projektledare Ylva Offerman, park- och naturförvaltningen.

Även ur klimathänseende är torget viktigt. Tillsammans med Järntorget är Olof Palmes plats en del av avrinningssystemet för Linnéstaden och Slottsskogen vid stora regnmängder och träden på platsen bidrar med viktiga ekosystemtjänster.


Dialog och insamling av synpunkter på plats och digitalt
Som en del i förstudien har park- och naturförvaltningen under sommaren kontaktat verksamheter som finns i området, för att höra vilka synpunkter de har på platsen och hur de anser att den bör utvecklas.

Nästa steg är att höra vad boende och besökare tycker. Den 13 september mellan klockan 11.30 och 13.30 och den 16 september mellan klockan 16.00 och 18.00 finns park- och naturförvaltningen på Olof Palmes plats för att samla in synpunkter.

Dessutom kan den som vill lämna sina synpunkter på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling, via en enkät, till och med 26 september. Förstudien ska vara klar under slutet av 2021 och redovisas för park- och naturnämnden.


Källa: Göteborgs stad


Skriv utAmir Chizari, CIO på Riksbyggen.
Amir Chizari, CIO på Riksbyggen.

Riksbyggen tar initiativ till nätverk för digitalisering av fastighetsbranschen

Hela bygg- och fastighetsbranschen behöver samverka över gränserna för att öka tempot i digitaliseringsarbetet. Det är utgångspunkten för det nya nätverk...

Läs mer
Hallerna skola i Stenungsund kommer rymma 540 elever (bilden är en illustration).

Peab bygger Hallerna skola i Stenungsund

Peab har fått uppdraget att bygga Hallerna skola i Stenungsund. Beställare är...

Läs mer
Visionsbild över bad- och friskvårdsanläggningen i Snurrom i Kalmar (bilden är en illustration).

Peab bygger nytt badhus i Kalmar

Peab har skrivit kontrakt med Kunskapsporten om att bygga en ny bad- och friskvårdsanlä...

Läs mer
Flygbild över området.

Tävlingen om en unik tomt i Stockholms city är avgjord

Humlegården Fastigheter är vinnare av markanvisningstävlingen gällande den...

Läs mer
Kommunens byggledare Johan Härdne, Erik Nilsson kommunalråd och projektledare Louise Thyberg tar ett första spadtag för Residensparken.

Spadtag för Residensparken – en del av ett levande centrum

Efter ett par år med en tillfällig sandstrand får nu Residensparken en riktig...

Läs mer
Balkong i fastighetsprojektet i Järva Krog (bilden är en illustration).

NCC utvecklar nytt fastighetsprojekt i Järva Krog

NCC startar nu fastighetsutvecklingsprojektet Nova som omfattar cirka 13 000 kvadratmeter...

Läs mer
P-hus Heden är en tillfällig anläggning som rymmer cirka 750 parkeringsplatser, läktare, verksamhetslokaler och löparbana.

Byggstart för P-hus Heden

Läktare, löparbana, mötesplats – och parkering. P-hus Heden möter ett...

Läs mer
Centrala Nacka Stadspark med Discus i bakgrunden (bilden är en illustration).

Nacka kommun bjuder in till Sveriges första naturbana markanvisningstävling

Idag inleds Sveriges första naturbana markanvisningstävling. Nacka kommun söker nu...

Läs mer
Visionsbild över Brf Utsikten i Dalby (bilden är en illustration).

Klart för byggstart av Riksbyggens nya radhusområde i Dalby, Lund

Samtliga 39 bostadsrättsradhus i Brf Utsikten i Dalby, Lund, är nu sålda och inom...

Läs mer
Erik Nilsson (KD) och Niklas Wikström (L) på dagens pressträff för nya Våxnäs torg.

Byggstart för ny mötesplats på Våxnäs

Nu påbörjas arbetet med att bygga en helt ny mötesplats i Våxnäs centrum...

Läs mer
Heba o Åke Sundvalls projekt i Stora Sköndal (bilden är en illustration).

Samråd inlett i nästa etapp av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt

Heba och Åke Sundvall är med och bygger cirka 750 bostäder i den kommande etappen i...

Läs mer


Bergs investerar i ökad kapacitet för tillverkning av högkvalitativa fönster och dörrar

För att möta en stark efterfrågan på fönster och dörrar av trä...

Läs mer


Peab bygger produktionsanläggning i Seinäjoki

Peab har fått uppdraget att bygga en ny produktionsanläggning till livsmedelsfö...

Läs mer
Visionsbild över Ljungs-Hälle förskola, den nya förskolan i Ljungskile (bilden är en illustration).

Miljön i fokus vid bygget av Ljungskiles nya förskola

Peab har fått uppdraget att bygga Ljungs-Hälle förskola i Ljungskile. Uddevalla...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se