Positivt besked för Forsåker efter markundersökningar


2019-09-06

Forsåkerområdet i centrala Mölndal förr och nu.
Bild: Byggkonsortiet Forsåker
Forsåkerområdet i centrala Mölndal förr och nu.

Efter omfattande undersökningar av mark och byggnader i Forsåkerområdet i centrala Mölndal har nu ett positivt besked landat att marken är godkänd efter saneringsåtgärder. Under saneringen kommer förorenat material i området tas bort och ersättas med annat material som är bättre för människor, djur och natur.


Markföroreningar är mycket vanliga i stadsmiljöer så även i Forsåker. Under 2017- 2019 har fördjupade markundersökningar gjorts med hjälp av miljökonsulter från Relement som är experter på att utreda och hantera föroreningar. Sammantaget visar utredningarna att den markförorening som förekommer i Forsåker är hanterbar och inte kommer utgöra något hinder för framtida bebyggelse och boende i området.

Hur går ett saneringsarbete till?
När arbetet med att gräva och bygga i området startar börjar man med att ta hand om föroreningar som tidigare verksamheter i området lämnat efter sig. Det handlar om pappersbrukets användning av olika kemikalier och av äldre odlingsverksamhet i de södra delarna av Forsåker. Detta kallas att sanera byggnader och mark vilket innebär att det förorenade materialet tas bort, alternativt reduceras till halter som inte innebär en risk för människor eller miljön.

Ofta är det i de övre jordlagren som ämnen lagras. I första hand handlar det om att minimera mängden avfall. När marken grävs upp är det viktigt att sortera ut det material som är mindre förorenat och som eventuellt kan återanvändas.

 

Vad händer med förorenat material?
Allt förorenat material körs till olika typer återvinningsstationer eller deponier, beroende på vilka ämnen det handlar om. Deponier är det man brukar kalla soptippar som är uppförda enligt EU-regler för att ta hand om det avfall som inte kan återvinnas.

När och var kommer arbetet utföras?
Prover har tagits på många olika platser i Forsåker för att kartlägga markens förutsättningar. Olika åtgärder kommer behöva genomföras på olika platser eftersom de olika mycket förorenade och med olika ämnen.

Man kan tänka att det bara är industriområdets centrala delar som har förorenad mark. I utredningen ingick dock att noga se över det totala områdets användning tillbaka i tiden. På gamla flygfoton över området syns äldre odlingar med växthus där Forsåkers gamla äppellund idag ligger. Denna verksamhet gav skäl att tro att där kunde finnas odlingsgifter i marken, vilket visade sig stämma.

Saneringsarbetet beräknas starta när detaljplanen vunnit laga kraft. Saneringen kommer ske ett delområde i taget de kommande åren, allteftersom området byggs ut.Källa: Byggkonsortiet Forsåker


Skriv ut

NCC slår samman ställningsbolag för att öka konkurrenskraften

NCC:s två dotterbolag Ställningsmontage och Industritjänst, och Bergnäset ställningsmontage slås samman till ett bolag med namnet Bergnäset. Målet är...

Läs mer

Världsunikt ID-kort ökar säkerheten på svenska byggarbetsplatser

Linda Larsson, projektledare Nya ID06 på Peab.

Idag införs det nya ID06-kortet som krävs för att komma in på samtliga svenska...

Läs mer


Arcona bygger micro-living i Hammarby sjöstad

Arcona har fått i uppdrag av Aberdeen Standard Investments och Ailon Group, att bygga om...

Läs mer
Fotomontage av nya Varso Tower.

AkzoNobels färg når nya höjder med byggandet av Europas högsta byggnad

Inom några år får Europa en ny högsta byggnad i form av den polska Varso...

Läs mer
Sergelgatan vy norrut.

Forsen leder ombyggnad av Sergelgatan

Trängsel, hänsyn till befintliga hyresgäster och en flexibilitet som mö...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu har de första glas- och metallingenjörerna har tagit examen

Det var både högtidligt och familjärt vid de första glas- och...

Läs mer

Samarbete med LKF och privata hyresvärdar ska minska hemlösheten i Lund

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu inleder Lunds kommun och LKF ett ännu tätare samarbete för att kunna minska...

Läs mer

MDH-forskning ska förebygga arbetsplatsolyckor på byggen

Shahina Begum, professor i AI och projektledare förprojektet “Machine Learning for the prevention of occupational accidents in the construction industry”, vid Mälardalens högskola.

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket tillhör byggbranschen en av de branscher i...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Högskolan utbildar Lantmäteriets nyanställda i Kiruna

Högskolan i Gävle utbildar informationsutvecklare vid Lantmäteriet.
– Vä...

Läs mer

Skanska bygger nya lokaler vid USA-universitet för cirka 450 miljoner kronor

Illustration av universitetslokaler New Haven.

Skanska har tecknat ett kontrakt med staten Connecticut om en ny byggnad åt Southern...

Läs mer


Peab bygger lägenheter i Ålesund i Norge

Peab har fått uppdraget att bygga 47 lägenheter i Ålesund i nordvästra Norge....

Läs mer

Första spadtaget för Eslövs centrumombyggnad

Första spadtaget för ombyggnaden av Stora torg togs av det här gänget: Sevim Mehmet Stadskärneföreningen, Malin Gunnarsson projektledare, Janet Andersson, samhällsbyggnadsnämnden, Bengt Andersson samhällsbyggnadsnämnden, Catharina Malmborg kommunalråd, Johan Andersson kommunalråd, Linus Andersson platschef samt Marcus Rydetoftar betschef.

Det första symboliska spadtaget har nu tagits för ombyggnaden av Stora torg i Eslöv....

Läs mer

EU-stöd till projekt för digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

I dag står samhällsbyggnadskontoren i regionen inför stora utmaningar med höga...

Läs mer

Skanska bygger nytt operationscentrum i Atlanta

Skanska har, som del av ett joint venture med H.J. Russell & Company, tecknat avtal med Grady...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se