Positivt besked för Forsåker efter markundersökningar


2019-09-06

Forsåkerområdet i centrala Mölndal förr och nu.
Bild: Byggkonsortiet Forsåker
Forsåkerområdet i centrala Mölndal förr och nu.

Efter omfattande undersökningar av mark och byggnader i Forsåkerområdet i centrala Mölndal har nu ett positivt besked landat att marken är godkänd efter saneringsåtgärder. Under saneringen kommer förorenat material i området tas bort och ersättas med annat material som är bättre för människor, djur och natur.


Markföroreningar är mycket vanliga i stadsmiljöer så även i Forsåker. Under 2017- 2019 har fördjupade markundersökningar gjorts med hjälp av miljökonsulter från Relement som är experter på att utreda och hantera föroreningar. Sammantaget visar utredningarna att den markförorening som förekommer i Forsåker är hanterbar och inte kommer utgöra något hinder för framtida bebyggelse och boende i området.

Hur går ett saneringsarbete till?
När arbetet med att gräva och bygga i området startar börjar man med att ta hand om föroreningar som tidigare verksamheter i området lämnat efter sig. Det handlar om pappersbrukets användning av olika kemikalier och av äldre odlingsverksamhet i de södra delarna av Forsåker. Detta kallas att sanera byggnader och mark vilket innebär att det förorenade materialet tas bort, alternativt reduceras till halter som inte innebär en risk för människor eller miljön.

Ofta är det i de övre jordlagren som ämnen lagras. I första hand handlar det om att minimera mängden avfall. När marken grävs upp är det viktigt att sortera ut det material som är mindre förorenat och som eventuellt kan återanvändas.

 

Vad händer med förorenat material?
Allt förorenat material körs till olika typer återvinningsstationer eller deponier, beroende på vilka ämnen det handlar om. Deponier är det man brukar kalla soptippar som är uppförda enligt EU-regler för att ta hand om det avfall som inte kan återvinnas.

När och var kommer arbetet utföras?
Prover har tagits på många olika platser i Forsåker för att kartlägga markens förutsättningar. Olika åtgärder kommer behöva genomföras på olika platser eftersom de olika mycket förorenade och med olika ämnen.

Man kan tänka att det bara är industriområdets centrala delar som har förorenad mark. I utredningen ingick dock att noga se över det totala områdets användning tillbaka i tiden. På gamla flygfoton över området syns äldre odlingar med växthus där Forsåkers gamla äppellund idag ligger. Denna verksamhet gav skäl att tro att där kunde finnas odlingsgifter i marken, vilket visade sig stämma.

Saneringsarbetet beräknas starta när detaljplanen vunnit laga kraft. Saneringen kommer ske ett delområde i taget de kommande åren, allteftersom området byggs ut.Källa: Byggkonsortiet Forsåker


Skriv ut

WSP tecknar ramavtal med Täby kommun

WSP har vunnit en ramavtalsupphandling i Täby kommun avseende landskapsarkitektur, markprojektering, VA och geotekniska undersökningar. Ramavtalet löper på två...

Läs mer
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Svenska villkor ska gälla i Sverige – inte polska

Under måndagen gick remisstiden ut för regeringens utredning om...

Läs mer

Woodsafe först i Skandinavien att bli internationellt certifierat

Woodsafe Timber Protection har som första företag i Skandinaven blivit WPA-certifierat...

Läs mer
Riksbyggen möjliggör 15 elevplatser riktat till de elever som behöver det som mest på Hagaskolan.

Läxhjälpen till Sundsvall med stöd av Riksbyggen

På Hagaskolan i Sundsvall finns från och med nu Läxhjälpen på plats och...

Läs mer


Familjebostäder arrangerar konferens om framtidens byggande

Den 19-20 september äger den första konferensen om socialt byggande och modernt sjä...

Läs mer
Johan Lindholm under arbetsplatsinspektion på Lusail Stadium i Qatar.

Byggnads i Qatar:

”Regimen bryr sig mer om spelarnas air condition än om arbetarnas liv”

I Qatar går byggandet och servicesektorn på högvarv inför fotbolls-VM 2022....

Läs mer


WSP medverkar i utvecklingen av Sveriges första fossilfria förskola

Göteborgs Stad har som mål att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp av vä...

Läs mer


600 byggnadsvårdsexperter räddar miljön

25-27 september träffas mer än 600 personer på Byggnadsvårdens konvent i...

Läs mer

Teckenspråkskurs för en arbetsplats med ökad mångfald

Jeanette Hellnemo, personalchef Futurum Fastigheter.

Som ett led i att bli en attraktiv och jämställd arbetsplats erbjuder Futurum Fastigheter...

Läs mer


Första spadtaget för Solnas nya simhall

Nu har bygget av den nya simhallen i Ritorp vid Ulriksdals idrottsplats påbörjats, med...

Läs mer

Miljötillstånd för halvön på Masthuggskajen i hamn

Illustrationskarta över planområdet.

Nu är det klart med alla de tillstånd som krävs för att bygga en ny halvö...

Läs mer
Norra Campusparken.

Planförslag för 1 600 nya bostäder på Lilljansområdet på samråd

Nu finns ett planförslag för Lilljansområdet och del av campus på samrå...

Läs mer

Aktiviteten på byggmarknaden fortsätter dämpas enligt NAVET Analytics konsultpanel

Aktiviteten på byggmarknaden fortsätter dämpas enligt NAVET Analytics konsultpanel.

NAVET Analytics konsultpanel är en undersökning med bland annat arkitekter och...

Läs mer

Helsingborg får 67 nya klimatsmarta hyresrätter


På uppdrag av Helsingborgshem ska NCC bygga 67 hyreslägenheter på Högasten i...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se