Processen som skapar rätt värden snabbare – så förverkligas Tomtebo gård


2020-11-19

Visionsbild för Tomtebo gård, Umeå (bilden är en illustration).
Bild: Strategisk Arkitektur
Visionsbild för Tomtebo gård, Umeå (bilden är en illustration).

Tomtebo gård i Umeå, sedd från ovan (bilden är en illustration).
Bild: Strategisk Arkitektur
Tomtebo gård i Umeå, sedd från ovan (bilden är en illustration).

Utvecklingen av Tomtebo gård i Umeå är ett bevis på att arbetsmetodiken för visionsstyrd stadsutveckling snabbare leder till genomförbara projekt som uppfyller mål och önskade värden. På bara två år har projektet gått från idé till verklighet och från 400 till över 1200 bostäder utan ett enda överklagande med hjälp av metoden.

Tomtebo gård är ett av Umeås största bostadsprojekt intill rekreationsområdet Nydalasjön. Inför framtagande av detaljplan valde Umeå kommun att ihop med Bonava utöka planprocessen med en delaktighetprocess i syfte att i tidigt skede fånga upp medborgarnas kunskap och erfarenheter om området. Strategisk Arkitektur har drivit delaktighetsprocessen som har genomförts i samarbete mellan Bonava och kommunen.

Genom att tidigt involvera invånare och intressenter i idéforum, skolträffar och workshops identifierades behov, möjligheter och utmaningar för det framtida stadsdelen. Arbetet bidrog till att forma kärnvärden och strategier som sedan utvecklades till en gemensam vision med tillhörande gestaltningsprogram. Visionen anger riktningen för stadsdelen och ger en bild av vad området ska vara – från detalj till helhet. Materialet blir levande dokument som utgör underlag för bygg, drift och underhåll av stadsdelen.

– Medborgarengagemang och samarbeten mellan kommun och aktörer bygger socialt hållbara stadsdelar och sätter attraktivitet och kvalitet i fokus. Genom den tydligt dokumenterade och förankrade processen kan kommunen lättare ställa de krav på aktörer som behövs för att uppnå rätt värden. Därmed ökar möjligheterna för projektet att leva sina visioner genom hela genomförandeprocessen och framåt, säger Jan Ytterborn, kundansvarig arkitekt och partner på Strategisk Arkitektur.

Processen för Tomtebo gård har skapat ett stadsbyggnadsprojekt som är förankrat hos alla parter och ger en röd tråd från vision till utvecklad stadsdel. Utan ett enda överklagande har projektet gått från idé till lagakraftvunnen detaljplan på bara två år.

– Deltagarna på samrådet, som i stor utsträckning hade varit delaktiga under hela processen, var mycket nöjda och presentationen av förslaget möttes med applåder och stor igenkänning - detta var ju materialet och idéerna som de hade varit med att skapa, säger Jan Ytterborn.

Projektet utökades från 400 lägenheter i den fördjupade översiktsplanen till fler än 1200 lägenheter vid antagen plan. Förtätningen möjliggjordes till stor del för att processen gav medborgarna en ökad förståelse för att täthet bidrar till att skapa service, urbana verksamheter och bättre offentliga platser i området, vilket medborgarna hade önskat.

Etapp 1 av Tomtebo gård är nu under uppförande med beräknad inflyttning hösten 2021.


Skriv utBranschprofilerna Thomas Jansson, Robert Davidsson och Jakob Akfidan har en tydlig målbild och en långsiktig plan för tillväxt för HMB Construction Örebro.
Branschprofilerna Thomas Jansson, Robert Davidsson och Jakob Akfidan har en tydlig målbild och en långsiktig plan för tillväxt för HMB Construction Örebro.

Stor byggaktör tar plats i Örebro

HMB Construction, ett av Sveriges stora byggföretag, etablerar sig nu i Örebro – en stad som vuxit starkt de senaste åren och väntas fortsätta växa.

Läs mer
Thomas Ekelind från ROCKWOOL (till vänster) och Mikael Blomquist från MB-Tak (till höger) samarbetar för ökad återvinning.

ROCKWOOL återvinner isolering från Skaraborgs Sjukhus

18 000 kvadratmeter takisolering från ROCKWOOL installeras just nu på nya delarna av...

Läs mer
Visionsbild Kolkajen Norra Djurgårdsstaden.

Peab sanerar mark för framtida utveckling i Norra Djurgårdsstaden

Peab har fått uppdraget att sanera och stabilisera förorenad mark i Norra Djurgå...

Läs mer
Planområde för 8:1 till vänster och 8:15 till höger.

Planbesked för två nya detaljplaner på Backen

Planbesked har lämnats för två nya detaljplaner på Backen. Det gäller...

Läs mer


Rekordökning av kvinnliga sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet

Ny officiell statistik från Skolverket visar att antalet kvinnliga förstahandssö...

Läs mer
Jörgen Staflund, tillträdande fabrikschef Cementa Skövde.

Jörgen Staflund blir Cementas nya fabrikschef i Skövde

Med start den 1 januari 2021 tar Jörgen Staflund över som chef på Cementas fabrik i...

Läs mer
Sjövalla FK Trampolin och Pixbo Gymnastikförening kommer bruka den nya idrottsanläggningen. Det finns höga krav på säkerhet och takhöjd – medlemmarna hoppar nästan 10 meter upp i luften (bilden är en illustration).

Mölnlycke fabriker växer – fler möjligheter för idrottsfantaster

Mölnlycke fabriker är ett område i ständig utveckling. Under de senaste å...

Läs mer


Weland Stål förbereder för en säker morgondag

Som ledande leverantör av produkter inom taksäkerhet gör Weland Stål vardagen...

Läs mer
Visionsillustration för framtida utveckling av området mellan Helsingborg C och Hermes 10 (gamla Tretornfabriken).

Ny utredning visar möjligheter till flera tusen nya bostäder och arbetsplatser vid Helsingborg C

Helsingborgs stad och Wihlborgs har presenterat ett gemensamt förslag om framtida utveckling...

Läs mer
Hebas och Åke Sundvalls principskiss över Skärgårdsskogen.

Heba och Åke Sundvall får en första gemensam markanvisning i Skarpnäck

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat Heba Fastighetsutveckling AB och Åke...

Läs mer
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Safe Construction Training blir obligatoriskt för Byggföretagens medlemmar

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma sä...

Läs mer


Norconsult projekterar återuppbyggnaden av Polarbröd

När Polarbröds fabrik i Älvsbyn drabbades av en kraftig brand i somras totalfö...

Läs mer


Bostäder, grönska och hållbara transporter tycker invånarna är viktigt när Jönköping växer

Under februari till september genomförde kommunen en digital medborgardialog där...

Läs mer
Visionsbild för Tomtebo gård, Umeå (bilden är en illustration).

Processen som skapar rätt värden snabbare – så förverkligas Tomtebo gård

Utvecklingen av Tomtebo gård i Umeå är ett bevis på att arbetsmetodiken...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se