Riksbyggen delar ut 590 000 kronor för idéer om hållbara städer


2019-05-10

Årets stipendiater i Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden samlade på scenen.
Bild: Håkan Andersson
Årets stipendiater i Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden samlade på scenen.

Att planera med konst eller studera rättvisor i miljonprogrammet är två av rubrikerna för årets stipendiater i Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden. Vid Riksbyggens fullmäktige den 9 maj delades 590 000 kronor ut till fem stipendiater som bidragit till, eller kommer bidra till, innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara.

Stipendieutdelningen sker vid avslutningen av Riksbyggens fullmäktige och utdelare är Den Goda Stadens styrelseordförande Johan Lindholm samt forskarrepresentanterna från fondens styrelse Göran Cars och Anna-Johanna Klasander.


1. Att planera med konst – 150 000 kr
Det finns idag ett ökat intresse att bjuda in konstnärer i planeringsprocesser, exempelvis för att fördjupa medborgardeltagandet och öka förståelsen för platsers betydelser. Eftersom metoden är både populär och omtvistad syftar detta projekt till att studera fem projekt och ge en nyanserad bild av vilka lärdomar som går att dra.

Stipendiater är Sofia Wiberg och Joanna Zawieja; Sofia Wiberg är disputerad inom arkitektur och samhällsbyggnad och undervisar vid Södertörns Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Joanna Zawieja är arkitekt och arbetar på Statens Konstråd med ansvar för inriktningen på stadsutveckling.


2. Rättvisor i miljonprogrammet – från gräsrötter och policy till arkitekturpraktik – 160 000 kr
Projektet handlar om begreppet rättvisa, med särskilt fokus på miljonprogramsområden. Undersökningen utgår från de olika uppfattningarna som finns mellan boende i miljonprogramsområden, särskilt nya rörelser av unga människor och professionella inom planering. Syftet är att undersöka hur det teoretiska ramverket ska kunna omsättas till konkreta förslag inom arkitektur och stadsbyggnad.

Stipendiaten Maria Ärlemo är arkitekt och doktorand vid arkitekturskolan på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.


3. Berättelser från Vårberg – 1974 och 2019 – 100 000 kr
År 1974 genomfördes en banbrytande intervjuundersökning i Stockholmsförorten Vårberg med syfte att beskriva hur de boende uppfattade sitt vardagsliv. Ansökan avser att följa upp med en liknande studie idag och att i en analys jämföra resultaten från då och nu.

Stipendiaten Bo Larsson är filosofie doktor, antikvarie och vetenskaplig redaktör. Han är verksam vid Stadsmuseet i Stockholm.


4. Delningsarkitektur för äldre kvinnor – 160 000 kr

Projektet ska studera hur gemensamhetsboende för pensionerade kvinnor kan utvecklas i miljonprogramsområden. Studien ska resultera i konkreta arkitektoniska lösningar som visar hur boendet kan utvecklas för att stärka boende- och livskvalitet.

Stipendiaterna Magnus Björkman, Anna Sundman och Maja Westman är arkitekter och arbetar på Theory into Practice AB.


5
. När krisen kommer – 20 000 kr
I maj 2018 skickade MSB ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. I detta projekt tas utgångspunkt i hur hushåll i allmänhet, och ensamhushåll i synnerhet, kan göras bättre rustade för att möta framtida kriser. Den bärande tanken i forskningsarbetet är att analysera vad som kan göras på individnivå, kollektivt tillsammans med andra, och av myndigheter.

Stipendiaten Ebba Nyberg är arkitekturstuderande på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Källa: Riskbyggen


Skriv utGatukonstnären Paul Kuniholm, från USA, målar tillsammans med barnen i Öxnehaga.
Gatukonstnären Paul Kuniholm, från USA, målar tillsammans med barnen i Öxnehaga.

Ungdomar piffar tunneln i Öxnehaga

Just nu samarbetar ungdomar i närliggande bostadsområden med en konstnär från USA för att piffa upp den annars trötta och mörka gång- och cykeltunneln i...

Läs mer

Derome förvärvar Woody bygghandel i Anderstorp

Johan Winroth, VD Derome Byggvaror & Träteknik.

Derome, som är Sveriges största familjeägda träindustri, köper bygghandel...

Läs mer
Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar Lyra.

Knappt en månad kvar att lägga anbud på upphandlingen av Örebros nya vattenreservoar

Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar, Lyra. Förfrå...

Läs mer

NCC bygger nya Burlövsbadet


NCC ska tillsammans med Burlövs kommun bygga nya Burlövsbadet i Arlöv, strax norr om...

Läs mer

Oscar Eriksson, Sh bygg, sten och anläggning AB tävlar i Yrkes-VM

Oscar Eriksson, Sh bygg, sten och anläggning AB tävlar i Yrkes-VM. Foto: Rebecka Ell, Sh bygg, sten och anläggning AB.

Oscar Eriksson som är medarbetare på Uppsalaföretaget Sh bygg, sten och...

Läs mer
Nya Wallenstam arena i Mölnlycke fabriker.

Ny idrottsarena i anrika Mölnlycke fabriker

Nu byggs Härrydas största idrottsarena i en gammal anrik fabriksmiljö i Mö...

Läs mer

”Norrlands tillväxtcentrum samlar de starkast växande branscherna under Load Up North”

Jonas Dahlberg, vd Nolia AB.

Load Up North hålls för första gången i Umeå. När mässan...

Läs mer
Om- och nybyggnationen av Familjens Hus i Anderslöv, Skåne, beräknas ta ungefär två år. För att bevara husets tidigare karaktär kommer bland annat befintliga fasadmaterial att demonteras och sedan återanvändas.

Anrikt möbelhus i Anderslöv omvandlas till ett ”Familjens Hus”

Curahill Fastigheter, i samarbete med MVB, bygger om den anrika föredetta ...

Läs mer
Valet för isolering av betongfundament i vindkraftsparken i Slageryd blev lokalt producerad flis istället för importerad plast.

Ny vindpark får grund av närproducerad flis istället för kinesisk plast

Betongfundament måste behålla värme och fukt för att den inte ska riskera att...

Läs mer
Lantmäteriets personal kan ta fram detaljerade kartor som ger en viktig lägesbild vid skogsbränder och andra extrema händelser.

Lantmäteriets geocell bidrar med mobil kartverkstad vid kriser

Lantmäteriet har utbildat personal för att snabbt kunna sätta upp en så kallad...

Läs mer


NCC bygger Nordsjällands nya supersjukhus

Region Hovedstaden väljer NCC för att bygga Nyt Hospital Nordsjælland, det sista av...

Läs mer

Ny detaljplan möjliggör 350 bostäder och ny domstolsbyggnad vid Malmö C

Flygbild över Södra Nyhamnen i Malmö.

Utvecklingen av Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation är på god väg...

Läs mer

Träindustrin stärker samarbetet med universiteten

På bilden, från vänster: Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, och Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå. 

Ett nytt samverkansavtal mellan Luleå tekniska universitet, LTU och branschorganisationerna...

Läs mer

Skanska bygger förvaringsanläggning i Olkiluoto, Finland för cirka 472 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Posiva om att bygga en förvaringsanläggning för kä...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se