Så möjliggör digitala verktyg och metoder för en mer hållbar samhällsbyggnadsprocess


2019-06-24

Under året har Sweco genom en seminarieserie utbildat ett flertal kommuner om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen och planering. Andreas Huss på Sweco, som lett projektet som gått under namnet DigSam, är mycket nöjd med resultatet och menar att det gett en inblick i digitaliseringens möjligheter inom just samhällsbyggnad.


– Målet har varit att genom föreläsningarna inspirera och utbilda kommunerna inom ett antal utvalda områden och ge dem användbara verktyg och metoder. Genom DigSam har vi fått en djup inblick i digitaliseringens möjligheter inom samhällsbyggnad och vi har också skapat ett värdefullt nätverk mellan tjänstemän på kommuner, experter, leverantörer och akademin, säger Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare på Sweco och som har ansvarat för projektet.

Som ett av fem delprojekt i det Vinnovafinansierade projektet DigSam – digital samhällsbyggnad, har Swecos arkitekter ansvarat för en serie utbildningsseminarier med fokus på användning av digital teknik hos kommuner. Seminarierna som pågått sedan hösten 2018 är nu avslutade och totalt har nio kommuner deltagit.

Varje utbildningstillfälle har haft ett särskilt tema, såsom hur digitala verktyg kan användas i medborgar- och aktörsdialog, ITS samt förankring och implementering. Visionen har varit att ge kommunerna kunskap om nya möjligheter inom de olika områdena, exempelvis hur BIM och GIS kan integreras för att minimera barriärer mellan arbetsmetoder, skalor och analyser, hur man i ett tidigt skede med hjälp av datorn kan analysera och ta fram hållbara beslut för klimatkomfort eller med parametrisk styrda metoder undvika större förändringar senare i processen, något som kan kosta tid och minska hållbarheten.

– Det vi framförallt tar med oss är att detta är något vi måste göra tillsammans. Internt inom våra förvaltningar, mellan förvaltningar men även i samarbete med övriga kommuner i Sverige, säger Johan Hellman, planarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs kommun som var en av deltagarna.
– Tack vare DigSam har vi en väldigt bra grund för ett nationellt nätverk med likasinnade personer och kommuner där vi kan stötta och hjälpa varandra. Men vi tar även med oss en mängd idéer och tankar kring hur vi kan utveckla våra verksamheter med hjälp av verktyg som bland annat parametrisk design, XR, nya arbetsprocesser och metoder.

Förutom Andreas Huss har projektet letts av Ulf Ranhagen och Adam Sjödin, båda på Sweco.

Klicka här för att läsa mer om DigSam. Källa: Sweco


Skriv utSkanska bygger förvaringsanläggning i Olkiluoto, Finland för cirka 472 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Posiva om att bygga en förvaringsanläggning för kärnavfall i Olkiluoto, Finland. Kontraktet är värt 45 miljoner euro, cirka 472 miljoner...

Läs mer


Serneke bygger nya simhallen i Linköping

Serneke Bygg har tecknat avtal med Lejonfastigheter om att bygga ny simhall i Linköping....

Läs mer
Vy över det nya området i Barkarby där Skanska Sverige utvecklar och bygger tre kvarter med bostäder, kontorslokaler, kommersiella ytor, hotell, vårdboende och parkeringshus. Parkeringshusen blir fundament för Veddestabron som går genom området och blir en länk till den nya kollektivtrafiknoden i Barkarby med tunnelbana, pendeltåg, ny bussterminal och regionaltågstation.

Järfälla och Skanska Sverige tecknar avtal för tre kvarter och parkeringshus i Barkarby

Järfälla kommun tecknar köpe- och exploateringsavtal med Skanska Sverige för...

Läs mer
Bild: <span>Galaxen Bygg</span>

Galaxen Bygg deltar i arbetet med den nya säkerhetsparken

I närheten av Arlanda flygplats byggs nu en säkerhetspark där de som arbetar i...

Läs mer

Svenska Aerogel vinnare i innovationstävling – Quartzene, isolering med nanoteknologi


Svenska Aerogel tog hem segern i innovationstävlingen”The Insulation Challenge” i...

Läs mer


Malmös färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor presenteras i Almedalen

I Malmö har aktörer från hela byggkedjan gått samman och skapat Sveriges...

Läs mer
Rättvist byggande.

Fler fastighetsbolag går samman mot fusk i byggbranschen

Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Sisab tar ytterligare ett steg...

Läs mer


Ljudmiljöer för framtidens teknikkompetens

Norconsults akustiker har fått i uppdrag att säkerställa ljudkrav i nybyggnation av...

Läs mer

Träindustrin satsar långsiktigt på Trä & Teknik

Ett långsiktigt partneravtal har tecknats mellan Trä & Teknik och...

Läs mer

Detaljplan antagen för tunnelbanestation, 15 nya kvarter och härligt stadsliv i Barkarbystaden

Vy mot det stora torget där Barkarbystadens västra tunnelbaneuppgång kommer att ligga. Här blir stadslivet som mest intensivt med kontor, handel, restauranger och annan service.

Detaljplanen utgör den fjärde etappen i Barkarbystaden och är den mest centrala...

Läs mer


Uppsala kommun satsar på forskning inom hållbar stadsutveckling

Uppsala kommun och Uppsala universitet har inlett ett samarbete där två postdoktorer och...

Läs mer
Marcus Johansson och Emil Eriksson, Bygmastipendiater.

Två elever vid Rekarnegymnasiet belönade med Bygmastipendiet

Sistaårseleverna Marcus Johansson och Emil Eriksson på Bygg- och anlä...

Läs mer
Visionsbild över framtidens Stenungstorg.

Så ska Stenungstorg växa – Citycons plan för 180 nya bostäder kommer upp på samråd

Citycon har i nära samarbete med Stenungsunds kommun tagit fram ett förslag till ny...

Läs mer


1 000 sommarjobbare hos Rikshem

Varje år får ungdomar i Rikshems orter möjlighet att komma ut på...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se