Samarbete med LKF och privata hyresvärdar ska minska hemlösheten i Lund


2020-01-15

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\
Bild: Lunds kommun
Nu inleder Lunds kommun och LKF ett ännu tätare samarbete för att kunna minska hemlösheten i Lund.

Nu inleder Lunds kommun och LKF ett ännu tätare samarbete för att kunna minska hemlösheten i Lund. Tillsammans vill man se till att de familjer och barn som idag är hemlösa ska kunna erbjudas en lägenhet. Målsättningen är att även privata hyresvärdar ska ansluta till samarbetet.

Samarbetet innebär att LKF under 2020 erbjuder ett antal lägenheter och ger förtur till de lundabor som idag hyr sin bostad av kommunen, genom Lundafastigheter. På så sätt frigörs Lundafastigheters lägenheter till i första hand de familjer och barn som idag inte har någon egen bostad. Målsättningen är att även hitta ett antal privata hyresvärdar som bidrar med lägenheter under 2020 och kommande år. 

– Genom ett nära samarbete med LKF, privata hyresvärdar och socialförvaltningen, hoppas vi kunna lösa situationen för de lundabor som är hemlösa på ett mer hållbart och långsiktigt sätt, förklarar Sara van Lunteren, chef för bostadsavdelningen på serviceförvaltningen inom Lunds kommun. Genom att få till mer rotation i de lägenheter vi har tillgång till, kan vi erbjuda bostäder till de familjer och personer som idag bor på lägenhetshotell eller vandrarhem. De får då en mer stabil bostad där de kan lösa sina utmaningar och sedan söka ett eget lägenhetskontrakt, samtidigt som vi använder våra resurser på ett bättre sätt.

Socialförvaltningens kartläggning av hemlösheten 2019 ger en ögonblicksbild av läget; det är idag många barn som är hemlösa och bor tillsammans med sina familjer i tillfälliga boendelösningar, som lägenhetshotell och vandrarhem. Trots att barnfamiljer och unga prioriteras till de stödlägenheter som finns tillgängliga idag, räcker dessa bostäder inte till. Genom att hyresvärdarna erbjuder fler lägenheter, kan flyttkedjan fungera bättre.

– Den vanligaste orsaken till att personer blir hemlösa i Lund, är att de saknar förankring på bostadsmarknaden, förklarar Göran Wallén (M), socialnämndens ordförande. De senaste åren har många nyanlända anvisats till Lund och deras anhöriga har sedan sökt sig till Lund. De står alla långt bak i bostadskön och har inte heller några släktingar eller andra nätverk att ta hjälp av. Antalet hemlösa barn är oroväckande högt, vilket är en konsekvens av bostadsbristen i Lund.

Socialförvaltningens uppdrag är att kartlägga och stödja de personer som befinner sig i hemlöshet, så att de på egen hand ska hitta en stadigvarande boendelösning. Orsakerna bakom hemlösheten är många. Arbetet med att stödja barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden är särskilt prioriterat och målet är att på sikt se till att inga barn är hemlösa i Lund.

Fakta om hemlöshet i Lunds kommun
För att motverka och minska hemlösheten gör socialförvaltningen varje år en kartläggning av läget. Kartläggningen ger en ögonblicksbild som visar att den 1 oktober 2019 var totalt 196 personer hemlösa i Lunds kommun. Av dem var 97 vuxna, 60 män och 37 kvinnor, vilket är 8 fler vuxna än vid föregående kartläggning den 1 oktober 2018. Antalet hemlösa barn har ökat från 51 till 99 under samma period.

Under januari 2020 ser vi en positiv förändring, då antalet hemlösa minskat, genom att sju familjer med totalt 20 barn har fått bostad.

Rapporten tas upp på socialnämndens möte den 22 januari 2020 och finns tillgänglig på lund.se/handlingar från eftermiddagen den 15 januari.Källa: Lunds kommun


Skriv ut

Nytt nordiskt klimatprojekt ska minska plåtspillet

Nu startar ett nordiskt projekt med syfte att minska mängden plåtavfall med hela 30 procent. Bristfällig hantering av byggavfall samt dålig kunskap om återvinning har...

Läs mer
Här går BT Kemi-skandalen mot sitt slut. På bilden lastas förorenade massor till den termiska in situ-anläggningen längre upp i bild. Anläggningen kommer att tas i drift under början av 2021.

Unik metod renar förorenad mark i Teckomatorp

På 1970-talet grävde BT Kemi ner hundratals tunnor med giftigt avfall i marken vid sin...

Läs mer
800 nya bostäder byggs på Lappkärrsberget, som kommer bli Sveriges största studentbostadsområde.

Sveriges största studentbostadsområde byggs i Stockholm

På måndagen är det invigning för de första av Stockholms...

Läs mer
Visionsbild för kvarteret Bryggeriet i Malmö (bilden är en illustration).

Gammalt blandas med nytt i kvarteret Bryggeriet

Med de nya planerna för kvarteret Bryggeriet blandas brygghus och bostäder. Fullt utbyggt...

Läs mer


SKB fortsätter stötta Läxhjälpen i Husby

Stockholms Kooperativa Bostadsförening förlänger sitt samarbete med Stiftelsen...

Läs mer


Deras samarbete ska skapa Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt

I stadsdelen Hedensbyn skapas förutsättningar för att möta efterfrågan...

Läs mer


Landmärke blir bostadshus

Malmö kan få fler iögonfallande bostadshus med karaktäristiska former, men med...

Läs mer
Den första årskullen elever vid Yrkesgymnasiet Borås trivs i de nyinredda och ändamålsenliga lokalerna på Getängsvägen.

Unik möjlighet för Yrkesgymnasiet Borås att växa från grunden

Yrkesgymnasiet Borås har bildligt och bokstavligt talat byggts upp från grunden. Nya...

Läs mer
Visionsbild över kvarteret Godisfabriken (bilden är en illustration).

Byggstart för Gavlegårdarnas hållbara hus i Godisfabriken

Nu går startskottet för Gavlegårdarnas bygge av de två hus med träfasad...

Läs mer
Byggarbetet sett från ovan.

Bygget av Svealundsskolan fortskrider enligt planerna

Bygget av Svealundsskolan fortskrider enligt planerna och nu gå man över till nästa...

Läs mer
Visualisering av Kulturhuset Bergsjön. Planerad byggstart 2020.

Kulturhuset Bergsjön får kollektivt skapad konstgestaltning

Konstnären Jelena Rundqvist får uppdraget att skapa en konstgestaltning för det nya...

Läs mer
Visionsbild över det framtida högteknologiska Centralsjukhuset i Karlstad (vilden är en visionsbild).

Region Värmland rekordsatsar på högteknologiskt sjukhus

I onsdags beslutade Region Värmland om sin största investering någonsin, en...

Läs mer
<span><span><span><span>Vinnarna av Sigge Thernwalls pris 2020. Joakim Jeppsson, Georgia Destouni och Thomas Blanksvärd.</span></span></span></span>

Tre eldsjälar delar på Sveriges största byggpris

Under torsdagskvällen delades Sveriges största byggpris ut - Sigge Thernwalls pris. Tre...

Läs mer

Viktigt regeringsbesked för att öka den sunda konkurrensen i byggbranschen

Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Regeringen meddelade under torsdagen att de förstärker och permanentar det...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se