Samarbete med LKF och privata hyresvärdar ska minska hemlösheten i Lund


2020-01-15

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\
Bild: Lunds kommun
Nu inleder Lunds kommun och LKF ett ännu tätare samarbete för att kunna minska hemlösheten i Lund.

Nu inleder Lunds kommun och LKF ett ännu tätare samarbete för att kunna minska hemlösheten i Lund. Tillsammans vill man se till att de familjer och barn som idag är hemlösa ska kunna erbjudas en lägenhet. Målsättningen är att även privata hyresvärdar ska ansluta till samarbetet.

Samarbetet innebär att LKF under 2020 erbjuder ett antal lägenheter och ger förtur till de lundabor som idag hyr sin bostad av kommunen, genom Lundafastigheter. På så sätt frigörs Lundafastigheters lägenheter till i första hand de familjer och barn som idag inte har någon egen bostad. Målsättningen är att även hitta ett antal privata hyresvärdar som bidrar med lägenheter under 2020 och kommande år. 

– Genom ett nära samarbete med LKF, privata hyresvärdar och socialförvaltningen, hoppas vi kunna lösa situationen för de lundabor som är hemlösa på ett mer hållbart och långsiktigt sätt, förklarar Sara van Lunteren, chef för bostadsavdelningen på serviceförvaltningen inom Lunds kommun. Genom att få till mer rotation i de lägenheter vi har tillgång till, kan vi erbjuda bostäder till de familjer och personer som idag bor på lägenhetshotell eller vandrarhem. De får då en mer stabil bostad där de kan lösa sina utmaningar och sedan söka ett eget lägenhetskontrakt, samtidigt som vi använder våra resurser på ett bättre sätt.

Socialförvaltningens kartläggning av hemlösheten 2019 ger en ögonblicksbild av läget; det är idag många barn som är hemlösa och bor tillsammans med sina familjer i tillfälliga boendelösningar, som lägenhetshotell och vandrarhem. Trots att barnfamiljer och unga prioriteras till de stödlägenheter som finns tillgängliga idag, räcker dessa bostäder inte till. Genom att hyresvärdarna erbjuder fler lägenheter, kan flyttkedjan fungera bättre.

– Den vanligaste orsaken till att personer blir hemlösa i Lund, är att de saknar förankring på bostadsmarknaden, förklarar Göran Wallén (M), socialnämndens ordförande. De senaste åren har många nyanlända anvisats till Lund och deras anhöriga har sedan sökt sig till Lund. De står alla långt bak i bostadskön och har inte heller några släktingar eller andra nätverk att ta hjälp av. Antalet hemlösa barn är oroväckande högt, vilket är en konsekvens av bostadsbristen i Lund.

Socialförvaltningens uppdrag är att kartlägga och stödja de personer som befinner sig i hemlöshet, så att de på egen hand ska hitta en stadigvarande boendelösning. Orsakerna bakom hemlösheten är många. Arbetet med att stödja barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden är särskilt prioriterat och målet är att på sikt se till att inga barn är hemlösa i Lund.

Fakta om hemlöshet i Lunds kommun
För att motverka och minska hemlösheten gör socialförvaltningen varje år en kartläggning av läget. Kartläggningen ger en ögonblicksbild som visar att den 1 oktober 2019 var totalt 196 personer hemlösa i Lunds kommun. Av dem var 97 vuxna, 60 män och 37 kvinnor, vilket är 8 fler vuxna än vid föregående kartläggning den 1 oktober 2018. Antalet hemlösa barn har ökat från 51 till 99 under samma period.

Under januari 2020 ser vi en positiv förändring, då antalet hemlösa minskat, genom att sju familjer med totalt 20 barn har fått bostad.

Rapporten tas upp på socialnämndens möte den 22 januari 2020 och finns tillgänglig på lund.se/handlingar från eftermiddagen den 15 januari.Källa: Lunds kommun


Skriv utDetaljplanen för Skiljebo innebär bland annat 150 till 200 nya bostäder, en ny aktivitetspark för rekreation och idrott, samt nya gröna miljöer (bilden är en illustration).
Detaljplanen för Skiljebo innebär bland annat 150 till 200 nya bostäder, en ny aktivitetspark för rekreation och idrott, samt nya gröna miljöer (bilden är en illustration).

Här utvecklas Västerås – beslut om flera detaljplaner

På torsdagens byggnadsnämnd väntas flera detaljplaner att antas. Planerna möjliggör utveckling med bostäder och verksamheter på Skiljebo, Kristiansborg,...

Läs mer

Skanska tecknar tilläggskontrakt för tillverkningsanläggning USA – värde cirka 430 miljoner kronor

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med en befintlig kund för att bygga en...

Läs mer

Norrbottens mest digitala byggföretag

Lindbäcks produktionsanläggning på Haraholmen i Piteå.

Byggföretagen i Norrbotten har utsett Lindbäcks till Norrbottens mest digitala byggfö...

Läs mer

Branschskola flyttar till Göteborg

Nya experter under utbildning.

För ett par år sedan startade Golvbranschen en branschskola för att stärka...

Läs mer


Nu växer Sköndal för ungdomar - med 77 nya hyresrätter

Precis intill Sköndals centrum adderar nu Stena Fastigheter ett nytt bostadshus i fem vå...

Läs mer
Fastighetsutbildningen ger arbetslösa rätt verktyg för att lyckas i rollen som husvärd.

Familjebostäder är med och skapar framtidens fastighetsbransch

Efter förra årets framgångsrika pilotprojekt fortsätter nu Familjebostä...

Läs mer
Västra hamnen, Malmö.

Rekordstort internationellt intresse för svenska lösningar inom smarta städer

Svenska lösningar inom smarta och hållbara städer lockar rekordmånga utlä...

Läs mer
Torbjörn Hagelin, Avtalssekreterare, Byggnads.

Byggnads och Glasbranschföreningen växlar avtalsyrkanden

Idag växlar Byggnads och Glasbranschföreningen avtalsyrkanden på Glasmä...

Läs mer
Portkvarten blir en första entré för många som kommer till Brunnshög.

Entrén till centrala Brunnshög börjar ta form

Precis norr om Solbjersvägen i Brunnshög ska varierade kvarter med plats för runt...

Läs mer

Sh bygg blir först i landet – menssäkrar byggbranschen

Sh bygg blir först i landet – menssäkrar byggbranschen. På bilden: Sara Mentzer, Arnold Bergman och Lars Svensson från Sh bygg, samt Terese Lann-Welin från #menssäkrad.

Sh bygg tar ansvar som första byggföretag och menssäkrar alla byggbodar och...

Läs mer

Nya Veidekkebodar för ökad inkludering

Stephanie Olsson och Linnea Johnson, Veidekke.

– Det är inte en dag för tidigt. Även om det redan funnits möjlighet att...

Läs mer


Stort intresse för att bygga nytt boende för äldre i Värmdö

Värmdö kommun har genomfört en markanvisningstävling för att bygga ett...

Läs mer
En nudge var att placera ut synliga stora gula rapporteringsstationer i direkt anslutning till arbetsmomenten ute på arbetsplatsen, likt första hjälpen stationer.

Nudging skapade säkrare byggarbetsplats – fick 87 procent fler att rapportera

Idag är byggarbetsplatsen en av Sveriges farligaste arbetsplatser. Tillbudsrapportering, det...

Läs mer


Första gjutningen för det nya badhuset i Kristianstad

Under tisdagen gjordes den första gjutningen för det nya badhuset på Nä...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se