Sweco medverkar vid projekteringen av nya stadsdelen Visborg på Gotland


2019-12-11

Sweco blir projekteringskonsulter i stadsdelsprojektet Visborg i södra Visby.
Bild: Getty images
Sweco blir projekteringskonsulter i stadsdelsprojektet Visborg i södra Visby.

Region Gotland har genom upphandling utsett Sweco som projekteringskonsulter i stadsdelsprojektet Visborg i södra Visby. Sweco har i uppdrag att i nära samarbete med Region Gotland skapa förutsättningar för en god och hållbar infrastruktur i en stadsdel som ska ta tillvara områdets unika karaktär och samtidigt ge förutsättningar för nya hållbara bostäder, bomiljöer och verksamheter.

Region Gotlands prioriterade målområden för hållbarhet inom stadsutvecklingsprojektet Visborg är mobilitet, innovativa kretslopp, samspel och identitet. För att ge förutsättningar för att uppnå hållbarhetsmålen för Visborg och för att få en fungerande stadsdel behöver utbyggnad av vissa vägar, vatten och avlopp, dagvattendammar samt gång- och cykelstråk projekteras och byggas i ett tidigt skede.

Utbyggnaden kommer att ske etappvis och den omfattar bland annat de delar av infrastrukturen som ska betjäna området som helhet. Sweco kommer att förprojektera och detaljprojektera för landskap, väg/vatten, dagvatten, vägar, broar och belysning.

– Hållbarhetsaspekten är viktig för oss inom Region Gotland och vi vet att Sweco tänker på samma sätt. Vår gemensamma ambition är att skapa förutsättningar för en hållbar och innovativ miljö att bo, leva och verka i. Vi har nu spännande och utmanande agenda att ta tag i tillsammans, säger Susanna Collin markingenjör, Region Gotland.

– Vi gläds verkligen åt att kunna jobba nära Region Gotland i detta spännande utvecklingsprojekt. Vårt fokus ligger på att optimera reduceringen av klimatgasutsläpp i hela processen från design till förvaltning. Med en detaljerad förståelse kan vi hitta det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen, i linje med de globala hållbarhetsmålen, säger Fredrik Wallner, vd för Swecos anläggningsverksamhet.

Stadsdelsprojektet Visborg sträcker sig fram till år 2040. Fullt utbyggt kommer Visborgsområdet att inrymma ca 3500 bostäder samt verksamheter och servicefunktioner. Swecos konsultuppdrag pågår fram till hösten 2024 och engagerar flera av Swecos verksamheter (Swecos anläggningskonsulter, Swecos installationskonsulter, Swecos projektledare och Sweco vatten- och miljökonsulter).


Källa: Sweco


Skriv ut

Verktyg för konstruktionsberäkning på Open Source Wood

Trä är ett förnybart och starkt byggmaterial som lagrar kol. Trots detta används det bara i en bråkdel av allt byggande globalt sett. Open Source Wood är en...

Läs mer
Långbrodalsskolan, med tak och fasad av plåt.

Ny och unik data visar på bred och stor efterfrågan av byggplåt

Svensk Byggplåt samlar Sveriges flesta och största aktörer inom byggplåt. Ny...

Läs mer

Ny gratis e-utbildning inom byggetik ska nå fler

Maria Hernroth, Peabs hållbarhetschef och representant för Byggföretagen inom Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd lanserar ny kostnadsfri e-utbildning som syftar till...

Läs mer

Swerock unik med sin andra våtsikt som återvinner schaktmassor

Våtsikten i Sundsvall.

Genom en elektrifierad effektiv materialåtervinningsprocess kan Swerock, som första...

Läs mer


Urbangreen bygger gröna stadsmiljöer i Järva krog – för cirka 4,4 miljoner kronor

Urbangreen har fått fortsatt förtroende att bygga gröna lösningar för...

Läs mer
Med AddMobiles passagelösningar slipper Sjövalla Byggservice AB nyckelhantering och får tryggare arbetsplatser.

Nyckelfria lösningar underlättar arbetsdagarna för Sjövalla Byggservice AB

Sjövalla Byggservice AB använder flera av AddMobiles passagelösningar; dö...

Läs mer
Kvarteret Gråalen växer fram i Norrtälje. Kvarteret består av åtta byggnader, varav fyra med stomme i KL-trä.

Nytt område växer fram i Norrtälje hamn

Gråalen, ett nytt bostadskvarter med fokus på hållbarhet och användning av...

Läs mer


Wästbygg bygger ut Flüggers anläggning i Bollebygd

Flügger, som är en av de ledande leverantörerna till måleribranschen, har...

Läs mer
Bara två procent av cheferna anser att det är vanligare att man förstärker önskade säkra beteenden än avvikelser.

Samhällsbyggnad på tvärs mot vetenskapen i kampen mot döden på jobbet

Trots decennier av systematiskt säkerhetsarbete är samhällsbyggnad den mest drabbade...

Läs mer

Skanska tecknar tilläggskontrakt för att bygga ut sjukhus i Arlington, USA

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med Virginia Hospital Center för utbyggnad av...

Läs mer


Stor satsning på centrum för cirkulärt byggande

Byggsektorn påverkar klimatet kraftigt och slukar stora mängder material. Ett nationellt...

Läs mer
Det nya badhuset byggs i två våningar om totalt 10 500 kvadratmeter och ersätter Kirunas befintliga simhall.

Peab bygger toppmodernt badhus i Kiruna

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt badhus i Nya Kiruna Centrum. Beställare ä...

Läs mer


Byggmaterialbranschen tar ställning:

För gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata

Byggmaterialindustrierna verkar för ett gemensamt system och en plattform med ett gemensamt...

Läs mer
Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året.

Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året

NAVET Analytics presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för byggmarknaden i de nordiska...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se