Sweco medverkar vid projekteringen av nya stadsdelen Visborg på Gotland


2019-12-11

Sweco blir projekteringskonsulter i stadsdelsprojektet Visborg i södra Visby.
Bild: Getty images
Sweco blir projekteringskonsulter i stadsdelsprojektet Visborg i södra Visby.

Region Gotland har genom upphandling utsett Sweco som projekteringskonsulter i stadsdelsprojektet Visborg i södra Visby. Sweco har i uppdrag att i nära samarbete med Region Gotland skapa förutsättningar för en god och hållbar infrastruktur i en stadsdel som ska ta tillvara områdets unika karaktär och samtidigt ge förutsättningar för nya hållbara bostäder, bomiljöer och verksamheter.

Region Gotlands prioriterade målområden för hållbarhet inom stadsutvecklingsprojektet Visborg är mobilitet, innovativa kretslopp, samspel och identitet. För att ge förutsättningar för att uppnå hållbarhetsmålen för Visborg och för att få en fungerande stadsdel behöver utbyggnad av vissa vägar, vatten och avlopp, dagvattendammar samt gång- och cykelstråk projekteras och byggas i ett tidigt skede.

Utbyggnaden kommer att ske etappvis och den omfattar bland annat de delar av infrastrukturen som ska betjäna området som helhet. Sweco kommer att förprojektera och detaljprojektera för landskap, väg/vatten, dagvatten, vägar, broar och belysning.

– Hållbarhetsaspekten är viktig för oss inom Region Gotland och vi vet att Sweco tänker på samma sätt. Vår gemensamma ambition är att skapa förutsättningar för en hållbar och innovativ miljö att bo, leva och verka i. Vi har nu spännande och utmanande agenda att ta tag i tillsammans, säger Susanna Collin markingenjör, Region Gotland.

– Vi gläds verkligen åt att kunna jobba nära Region Gotland i detta spännande utvecklingsprojekt. Vårt fokus ligger på att optimera reduceringen av klimatgasutsläpp i hela processen från design till förvaltning. Med en detaljerad förståelse kan vi hitta det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen, i linje med de globala hållbarhetsmålen, säger Fredrik Wallner, vd för Swecos anläggningsverksamhet.

Stadsdelsprojektet Visborg sträcker sig fram till år 2040. Fullt utbyggt kommer Visborgsområdet att inrymma ca 3500 bostäder samt verksamheter och servicefunktioner. Swecos konsultuppdrag pågår fram till hösten 2024 och engagerar flera av Swecos verksamheter (Swecos anläggningskonsulter, Swecos installationskonsulter, Swecos projektledare och Sweco vatten- och miljökonsulter).


Källa: Sweco


Skriv ut

Arcona bygger micro-living i Hammarby sjöstad

Arcona har fått i uppdrag av Aberdeen Standard Investments och Ailon Group, att bygga om fastigheten Påsen 15 i Hammarby sjöstad, Stockholm. Den anrika Transformatorverkstaden ä...

Läs mer
Fotomontage av nya Varso Tower.

AkzoNobels färg når nya höjder med byggandet av Europas högsta byggnad

Inom några år får Europa en ny högsta byggnad i form av den polska Varso...

Läs mer
Sergelgatan vy norrut.

Forsen leder ombyggnad av Sergelgatan

Trängsel, hänsyn till befintliga hyresgäster och en flexibilitet som mö...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu har de första glas- och metallingenjörerna har tagit examen

Det var både högtidligt och familjärt vid de första glas- och...

Läs mer

Samarbete med LKF och privata hyresvärdar ska minska hemlösheten i Lund

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu inleder Lunds kommun och LKF ett ännu tätare samarbete för att kunna minska...

Läs mer

MDH-forskning ska förebygga arbetsplatsolyckor på byggen

Shahina Begum, professor i AI och projektledare förprojektet “Machine Learning for the prevention of occupational accidents in the construction industry”, vid Mälardalens högskola.

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket tillhör byggbranschen en av de branscher i...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Högskolan utbildar Lantmäteriets nyanställda i Kiruna

Högskolan i Gävle utbildar informationsutvecklare vid Lantmäteriet.
– Vä...

Läs mer

Skanska bygger nya lokaler vid USA-universitet för cirka 450 miljoner kronor

Illustration av universitetslokaler New Haven.

Skanska har tecknat ett kontrakt med staten Connecticut om en ny byggnad åt Southern...

Läs mer


Peab bygger lägenheter i Ålesund i Norge

Peab har fått uppdraget att bygga 47 lägenheter i Ålesund i nordvästra Norge....

Läs mer

Första spadtaget för Eslövs centrumombyggnad

Första spadtaget för ombyggnaden av Stora torg togs av det här gänget: Sevim Mehmet Stadskärneföreningen, Malin Gunnarsson projektledare, Janet Andersson, samhällsbyggnadsnämnden, Bengt Andersson samhällsbyggnadsnämnden, Catharina Malmborg kommunalråd, Johan Andersson kommunalråd, Linus Andersson platschef samt Marcus Rydetoftar betschef.

Det första symboliska spadtaget har nu tagits för ombyggnaden av Stora torg i Eslöv....

Läs mer

EU-stöd till projekt för digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

I dag står samhällsbyggnadskontoren i regionen inför stora utmaningar med höga...

Läs mer

Skanska bygger nytt operationscentrum i Atlanta

Skanska har, som del av ett joint venture med H.J. Russell & Company, tecknat avtal med Grady...

Läs mer
HEBEL brandväggar, med brandklassificeringen REI-120-M, är en konkurrenskraftig lösning i hela Norden och håller det nya automationslagret brandsäkert och hållbart.

Nytt distributionslager med brandsäkerhet och automation i fokus

I dagens samhälle är effektivitet A och O och därför går snacket om...

Läs mer


Serneke tecknar stort avtal med Magnolia Bostad

Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Magnolia Bostad för byggnation av lä...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se