Titania öppnar grindarna till Hallunda Gård


2020-06-25

Visionsbild över Tomtbergavägen.
Bild: Arkitema Architects
Visionsbild över Tomtbergavägen.

Översiktsbild, Nya Hallunda Gård (bilden är en illustration).Arkitema Architects - Tomtbergavägen
Bild: Titania
Översiktsbild, Nya Hallunda Gård (bilden är en illustration).Arkitema Architects - Tomtbergavägen

Efter flera års arbete av Titania, arkitektfirman Arkitema Architects och Botkyrka kommun går nu planförslaget för Hallunda Gård i Botkyrka ut på samråd. Beslutet fattades i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun i förra veckan.

Hallunda Gård har varit stängd för allmänheten i 150 år, men nu öppnas grindarna till en sovande pärla. En pärla omgiven av en helt fantastisk natur- och kul­turmiljö som dels ska kunna upplevas på egen hand men även som en del av Kulturspåret, Hälsans stig eller Mälar­promenaden.

– Med stor respekt och omsorg tillgängliggör vi en kulturskatt som få haft möjlighet att besöka, säger Wojciech Wondell, projektchef på Titania AB.

De nya boendemiljöerna omkring Hallunda Gård planeras med stor respekt och omsorg för platsens historia. Själva gårdsmiljön med byggnader lämnas intakt och vart och ett av de nya planerade kringliggande bostadsområdena får sin egen karaktär, starkt präglad av historien och naturen runt omkring.

Projektet är förankrat i områdets historiska anor som går tillbaka till bronsåldern, då området var en av mälardalens viktigaste och största boplatser. I dag kan man finna välbevarade gravar och gravfält belägna på landskapets böljande höjder som åskådliggör platsens historia.

De historiska spåren lägger förutsättningar för områdets nya struktur. Här vävs natur, kultur och arkitektur ihop till en ny komposition som förstärker upplevelsen av herrgårdsmiljön, stärker riksintresset och skyddar de kulturhistoriska värdena. De historiska vägarna och stigarna återskapas och förstärker kopplingen till Mälaren. Hallunda kommer närmare inpå naturen och vattnet. Den nya arkitekturen hämtar inspiration från den existerande gårdsbebyggelsen och är en tolkning av densamma. Kombinationen av gammal och ny skaparspänning och sätter prägel på miljön – en frisk vind som väcker området efter många år i dvala.

I mötet mellan nytt och gammalt finns projektets hjärta – en sprudlande miljö som hämtar sin inspiration från en annan period – från tiden då Hallunda Gård var en viktig jordbruksbygd.

Med nya bostäder skapas ett tryggt rekreationslandskap, där boende och besökare skapar ett nytt rörelsemöns­ter och ökad aktivitet i området.

Tomtbergavägen söder om området byggs till en stadsgata som kantas av en allé och stadsmässiga flerbostadshus. Här samlas kollektivtrafik, handel och områdesservice samt flerbostadshus som erbjuder boende i både stad och park.

Bostäder i en unik miljö
Bostadshusen är mellan tre och fem våningar höga och skapar en stadsmässig inramning av Tomtbergavägen på bägge sidor. Mot Hallunda Gård i norr kliver Torgkvarteren varsamt ner i våningshöjd och kvarteren öppnas upp för att mjukt möta den historiska parkmiljön. Bostadsgårdarna får en unik miljö med stadsliv mot Tomtbergavägen och en lugn oas på gårdarna.

De nya boendemiljöerna erbjuder flera olika skalor som alla kommer byggs i symbios med det historiska Hallunda Gård. De nya byggnaderna förhåller sig och inspireras av den gamla bebyggelsen samtidigt som arkitekturen och byggnaderna ger också en tydlig ny årsring i Hallunda Gård.

– Vi är glada över att få vara med och förvalta och utveckla det historiska arvet och lägga till ytterligare en årsring till dagens Hallunda, säger Ola Göransson, partner i Arkitema.


Fakta:
Nyckeltal: 600–800 bostäder
Byggherre: Titania AB
Arkitekter: Arkitema Architects


Källa: Titania


Skriv utDet nya badhuset byggs i två våningar om totalt 10 500 kvadratmeter och ersätter Kirunas befintliga simhall.
Det nya badhuset byggs i två våningar om totalt 10 500 kvadratmeter och ersätter Kirunas befintliga simhall.

Peab bygger toppmodernt badhus i Kiruna

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt badhus i Nya Kiruna Centrum. Beställare är Kiruna Kommun genom WEGroup EPCM Projekt och kontraktssumman uppgår till 290 miljoner...

Läs mer


Byggmaterialbranschen tar ställning:

För gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata

Byggmaterialindustrierna verkar för ett gemensamt system och en plattform med ett gemensamt...

Läs mer
Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året.

Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året

NAVET Analytics presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för byggmarknaden i de nordiska...

Läs mer


Samlad bransch i nationell strategi för klimatneutralt byggande

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen, men också en betydande...

Läs mer


Anbudstävling för ny förskola i centrala Norrtälje

Norrtälje kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av en...

Läs mer
Stadsbyggnadskontoret fortsätter att publicera fler öppna grundläggande geodata med datamängder speciellt riktade till de som arbetar med att utveckla staden: baskartan, adresser och höjdmodell.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg släpper fler öppna grundläggande geodata – nu med projekteringsfokus

I Göteborg pågår en intensiv byggnation och exploatering. Behovet av aktuell och...

Läs mer


Tyréns gestaltar nya Kunskapsparken tillsammans med Lunds kommun

Föreställ dig en stor, grön oas som bjuder på skogsträdgård,...

Läs mer
Visionsbild över Tomtbergavägen.

Titania öppnar grindarna till Hallunda Gård

Efter flera års arbete av Titania, arkitektfirman Arkitema Architects och Botkyrka kommun...

Läs mer

Skanska renoverar Stockholms stadsbibliotek

Skanska har fått i uppdrag av Stockholms Stad, Fastighetskontoret, att förbereda fö...

Läs mer
Störst utsläpp i värdekedjan för bygg och anläggningssektorn står cement- och stålproduktionen för, samt de arbetsmaskiner och fordon som behövs i anläggningsarbetet.

Färdplaner visar hur bygg- och infrastruktursektorn kan nå nettonollutsläpp

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges utsläpp av...

Läs mer
3D-illustration av BoKloks kommande bostadsrättsprojekt vid Gävletravet i Gävle.

Samarbetet mellan BoKlok och K-Fastigheter ger 128 lägenheter i Gävle

I april tecknade BoKlok och K-Fastigheter en avsiktsförklaring med målet att bygga upp...

Läs mer
Innergården i kvarteret Galten, arkitektur av Marge (bilden är en illustration).

Kvarteret Galten ger fler bostäder, mer folkliv i stadskärnan och färre bilar på Mårtenstorget

130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv å...

Läs mer
Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring

Tryggare arbetsplatser – nytt samarbete för en säkrare byggbransch

På den svenska arbetsmarknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade,...

Läs mer
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads välkomnar besked om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

I veckan blev det klart att regeringen går vidare med förslaget att införa så...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se