Tryggare arbetsplatser – nytt samarbete för en säkrare byggbransch


2020-06-24

Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring
Bild: Susanne Ekström
Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring

Berndt Jonsson, nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor vid Byggföretagen och ledamot i Säkerhetsparkens styrelse.
Bild: Byggföretagen
Berndt Jonsson, nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor vid Byggföretagen och ledamot i Säkerhetsparkens styrelse.

På den svenska arbetsmarknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. De vanligaste olyckorna i byggbranschen är olika typer av fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. Det visar statistik från AFA Försäkring, som nyss ingått ett samarbete med Byggbranschens Säkerhetspark i syfte att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

– Vi kommer att bidra till Säkerhetsparken genom ett treårigt samarbete, som syftar till att utveckla ett utbildningskoncept och erbjuda landets skolor och utbildningar, med koppling till byggbranschen, säkerhetsträning i Säkerhetsparken, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring.
– AFA Försäkring arbetar med kollektivavtalade försäkringar men satsar även på förebyggande insatser för att främja friskfaktorer, minska ohälsa och arbetsskador och bidra till kunskap och praktisk nytta för Sveriges arbetsplatser. 9 av 10 anställda i Sverige har kollektivavtalad försäkring genom jobbet.

Under våren 2020 har AFA Försäkring ingått ett förebyggande samarbete med Byggbranschens Säkerhetspark. Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där människor i byggbranschen får möjlighet att praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder.


Riskutsatt bransch erbjuds praktisk säkerhetsträning
Byggbranschen är en riskutsatt bransch och utgörs ofta av en komplex arbetsmiljö där förutsättningarna och förhållandena hela tiden förändras.

– Färsk statistik från vår senaste statistikrapport visar att exempelvis gruppen byggnadsträarbete, som är en medelstor yrkesgrupp, hade det högsta antalet allvarliga olycksfall år 2018 per 1 000 sysselsatta bland män, nämligen 11,1 olycksfall. Byggnadsträarbetare hade även en relativt hög andel olycksfall som ledde till medicinsk invaliditet jämfört med andra yrkesgrupper 2018, säger Susanna Stymne Airey.

– På sikt vill vi att detta samarbete och projekt ska bidra till färre skadefall inom byggbranschen och minskat antal arbetsplatsolyckor.

Syftet med projektet är att erbjuda landets skolor och utbildningar praktisk säkerhetsträning vid säkerhetsparken.


6 000 ska utbildas och tränas i säkerhetsparken
Under 2019 byggde byggbranschen genom ett branschgemensamt samverkansprojekt upp säkerhetsparken vid Arlanda flygplats.

– I säkerhetsparken har fysiska demonstrationsmiljöer byggts upp och ny pedagogik och ett nytt träningskoncept har utvecklats. Exempel på stationer är arbete vid höjd, ergonomi, buller, beteenden med mera, säger Berndt Jonsson, som är nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor vid Byggföretagen och ledamot i Säkerhetsparkens styrelse.

– Projektet och samarbetet med AFA Försäkring ska bidra till visionen ”Tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser med noll olyckor” och skapa förutsättningar för landets gymnasieskolor, högskolor och universitet att införa koncept och metoder för anpassad praktisk säkerhetsträning i sina befintliga utbildningar. Målet är att under perioden 2020–2023 få 6 000 elever, studenter och lärare att genomföra utbildning och träning i säkerhetsparken, säger Berndt Jonsson.

Delaktiviteter i projektet omfattar att utveckla pedagogiken gentemot målgrupp, anpassa handledarutbildning, definiera målgrupp med mera.Källa: AFA Försäkring


Skriv utDet nya badhuset byggs i två våningar om totalt 10 500 kvadratmeter och ersätter Kirunas befintliga simhall.
Det nya badhuset byggs i två våningar om totalt 10 500 kvadratmeter och ersätter Kirunas befintliga simhall.

Peab bygger toppmodernt badhus i Kiruna

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt badhus i Nya Kiruna Centrum. Beställare är Kiruna Kommun genom WEGroup EPCM Projekt och kontraktssumman uppgår till 290 miljoner...

Läs mer


Byggmaterialbranschen tar ställning:

För gemensam och säker hantering av produkt- och miljödata

Byggmaterialindustrierna verkar för ett gemensamt system och en plattform med ett gemensamt...

Läs mer
Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året.

Köpenhamns bostadsbyggande mot strömmen under förra året

NAVET Analytics presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för byggmarknaden i de nordiska...

Läs mer


Samlad bransch i nationell strategi för klimatneutralt byggande

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen, men också en betydande...

Läs mer


Anbudstävling för ny förskola i centrala Norrtälje

Norrtälje kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av en...

Läs mer
Stadsbyggnadskontoret fortsätter att publicera fler öppna grundläggande geodata med datamängder speciellt riktade till de som arbetar med att utveckla staden: baskartan, adresser och höjdmodell.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg släpper fler öppna grundläggande geodata – nu med projekteringsfokus

I Göteborg pågår en intensiv byggnation och exploatering. Behovet av aktuell och...

Läs mer


Tyréns gestaltar nya Kunskapsparken tillsammans med Lunds kommun

Föreställ dig en stor, grön oas som bjuder på skogsträdgård,...

Läs mer
Visionsbild över Tomtbergavägen.

Titania öppnar grindarna till Hallunda Gård

Efter flera års arbete av Titania, arkitektfirman Arkitema Architects och Botkyrka kommun...

Läs mer

Skanska renoverar Stockholms stadsbibliotek

Skanska har fått i uppdrag av Stockholms Stad, Fastighetskontoret, att förbereda fö...

Läs mer
Störst utsläpp i värdekedjan för bygg och anläggningssektorn står cement- och stålproduktionen för, samt de arbetsmaskiner och fordon som behövs i anläggningsarbetet.

Färdplaner visar hur bygg- och infrastruktursektorn kan nå nettonollutsläpp

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges utsläpp av...

Läs mer
3D-illustration av BoKloks kommande bostadsrättsprojekt vid Gävletravet i Gävle.

Samarbetet mellan BoKlok och K-Fastigheter ger 128 lägenheter i Gävle

I april tecknade BoKlok och K-Fastigheter en avsiktsförklaring med målet att bygga upp...

Läs mer
Innergården i kvarteret Galten, arkitektur av Marge (bilden är en illustration).

Kvarteret Galten ger fler bostäder, mer folkliv i stadskärnan och färre bilar på Mårtenstorget

130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv å...

Läs mer
Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring

Tryggare arbetsplatser – nytt samarbete för en säkrare byggbransch

På den svenska arbetsmarknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade,...

Läs mer
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads välkomnar besked om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

I veckan blev det klart att regeringen går vidare med förslaget att införa så...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se