WSP på första plats i ramavtalet för Täby park


2019-04-15

Bild: Viktor Kjellberg Double Action AB

WSP har tilldelats första platsen på ramavtalet för Täby park, ett av Sveriges största sammanhållna byggprojekt. Täby park kommer att växa fram på den gamla galoppbanan när Täby tar ytterligare ett steg på vägen att skapa en levande stadsdel med människan i centrum. Här ska gröna miljöer tillsammans med hållbara transporter och möten människor emellan prioriteras.


Stadsdelen blir en viktig del i byggandet av framtidens Täby. Galoppfältets tidigare karaktär som en avskild ”ö” i mitten ska nu omvandlas till en öppen men samtidigt intim stadsdel. Ett stor fokus i den nya stadsdelen är grönstrukturen som består av en stor stadspark och flertalet gröna rum. Cykelvägar och torg är viktiga delar som ska bidra till att skapa ett tryggt och attraktivt område. Samtidigt skapas goda förbindelser till resten av Täby och i förlängningen till hela norra Storstockholm.

– Vi ser fram emot att realisera Täby kommuns visioner om att skapa den stadskaraktär som vi vet är så viktig för att människor ska få en bra känsla på en sådan här plats, säger Christina Leander, landskapsarkitekt och multidisciplinär uppdragsledare på WSP.

Christina Leander har många års erfarenhet av att leda stora stadsbyggnadsprojekt. Hon känner en stolthet över att företagets redovisning av kvalitets- och miljöarbete var en av de avgörande faktorerna som ledde till WSPs höga ranking. Det var även WSPs förmåga att presentera en sammansvetsad projektorganisation med kompetens och kunskap från liknande uppdrag som bidrog till topplaceringen.

– Det är en stor fördel att alla kompetenser för projektet är samlade under samma tak. Placeringen som etta på ramavtalet är en kvalitetsstämpel för oss och visar att vi är duktiga på det vi gör, säger Marie von Matérn, regionchef för WSP Samhällsbyggnad i Stockholm.

Uppdraget som innehåller flertalet olika detaljplaner ställer höga krav på samordning och uppföljning och innebär ett nära samarbete med Täby Park AB och Täby kommun. Omfattningen rymmer såväl tekniska konsulttjänster inom mark- och anläggningsprojektering för utredningar, som förprojektering av detaljplaneområden samt projektering av markhandlingar till förfrågningsunderlag. Fjorton olika teknikområden är involverade, däribland landskapsarkitektur och gestaltning, väg och mark, geoteknik och hydrologi och belysning.

– Samordning, uppföljning och god kommunikation med beställaren såväl som mellan en mängd olika teknikområden och delområden är en avgörande faktor i den här typen av projekt. Det kan låta torrt men är grundläggande för att kunna uppfylla de höga förväntningar som finns på framtidens samhällsbyggnad, säger Christina Leander.
Källa: WSP


Skriv utSerneke bygger ut skola i Vänersborg


Serneke Bygg har skrivit entreprenadavtal med Vänersborgs kommun om att utveckla Öxnered skola med om- och tillbyggnader. Ordersumman uppgår till omkring 136 miljoner kronor.

Läs mer


Statligt startlån för unga kortar tiden till första bostaden med sju år

Ett statligt startlån för unga skulle minska tiden det tar att spara ihop till fö...

Läs mer

NCC bygger nytt avloppsreningsverk i Åre kommun

<span class=\

NCC och Åre kommun ska i samverkan bygga ett nytt avloppsreningsverk i Bydalen i Åre...

Läs mer


BRA Bygg har tecknat avtal om byggnation och renovering av BLUEHOTEL

BRA Bygg har fått uppdraget för ESS GROUP samt Gillesvik Fastigheter att i samverkan...

Läs mer


NCC bygger ny räddningsstation i Luleå

Luleå Räddningsstation är ännu ett nytt samarbete mellan NCC och Luleå...

Läs mer
Gestaltningsförslag på hur Brunnsparken kommer att se ut när Svevias arbete är utfört.

Svevia anlägger för trivsel i Brunnsparken

Brunnsparken i centrala Göteborg ska rustas upp. På uppdrag av Göteborg Stad, park-...

Läs mer


WSP på första plats i ramavtalet för Täby park

WSP har tilldelats första platsen på ramavtalet för Täby park, ett av Sveriges...

Läs mer

Sweco anlitas för modernisering av Hudiksvalls sjukhus

Sweco anlitas för modernisering av Hudiksvalls sjukhus.

Sweco har fått i uppdrag av Region Gävleborg att ta fram programhandlingar när...

Läs mer
Visionsbild Danderyds Centrum Torget.

De bygger nästa etapp av Mörby Centrum

Byggentreprenören TL Bygg har tecknat avtal med Skandia Fastigheter avseende kommande etapp i...

Läs mer

Kommunledningen ändrar sig om de planerade bostäderna på Spiran


Kommunledningen ändrar sig om de planerade bostäderna i kvarteret Spiran i Limhamn....

Läs mer


Peab bygger skola och multihall i Norge

Peab har fått uppdraget att bygga en ny skola och en multihall i Evenes i norra Norge....

Läs mer


Renoverar praktbygge för Universitetet i Oslo

Haga & Berg Entreprenør AS, ett bolag i AF Gruppen, har tecknat ett betydande kontrakt...

Läs mer

Skola och arbetsplatser ersätter bussparkering


Uppsala kommun har beslutat att bygga en ny skola, fullstor idrottshall och en förskola...

Läs mer

Skanska uppgraderar tillverkningsanläggning för cirka 810 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal om att uppgradera en tillverkningsanläggning åt en kund i den...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se