WSP tecknar ramavtal med Täby kommun


2019-09-17

Bild: Mikael Sjöberg

WSP har vunnit en ramavtalsupphandling i Täby kommun avseende landskapsarkitektur, markprojektering, VA och geotekniska undersökningar. Ramavtalet löper på två år efter kontraktstecknande med möjlighet till två års förlängning.

I WSPs uppdrag ingår både utredningsuppdrag som projekteringsuppdrag i 3D och kan innefatta såväl nybyggnad, renovering, om- eller tillbyggnad av kommunens objekt, från programhandling till relationshandling.

Täby är en del av den expansiva Stockholmsregionen och en viktig tillväxtmotor för Storstockholm. Genom en offensiv satsning på ökat bostadsbyggande, expanderande näringsliv och på förbättrad service med stor valfrihet är visionen att Täby fram till år 2030 ska utvecklas till en attraktiv och stark del av Stockholmsregionen, en av Storstockholms regionala stadskärnor. Det nya Täby som växer fram byggs stadsmässigt i de centrala delarna samtidigt som de stora grönområdena ska bevaras för rekreation och fritid.

– Vi är stolta över att få förtroendet att vara leverantör av utrednings- och projekteringstjänster i samband med Täby kommuns expansion. Att tilldelas en plats på ramavtalet är ett kvitto på att Täby kommun värdesätter våra projekt och att vi levererar med hög kvalitet, säger Marie von Matern, regionchef på WSP i Stockholm.

WSP fick högsta poäng för sin genomförandebeskrivning som var ett kvalitetskriterium för att tillföra stort mervärde. Med en genomförandebeskrivning som upplevs vara mycket förtroendeingivande och som helt möter bedömningsgrunderna och innehöll inga brister.

– Det är en stor fördel att vi har samtliga kompetenser samlade i vår organisation och därför kan erbjuda både den erfarenhet och bredd som Täby kommun efterfrågar, säger Marie von Matérn.

I anbudet kunde WSP referera till både nominerade och prisade referenser från Stockholmsområdet vilka spänner över flera teknikområden och som möter Täby kommuns behov. Exempelvis Tätskiktsrenoveringen av projekt Sergels Torg som nominerades till Årets Bygge 2019 och Glömstaskolan som vann Huddinge kommuns byggnadspris 2018. Även aktivitetsparken i Duvnäs Utskog ingick som en referens. Det är en tillgänglighetsanpassad aktivitetsyta för alla åldrar med syfte att bjuda in även den mindre vane motionären till att röra på sig.

– Det är extra roligt att få lämna referenser som erbjuder lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Våra referenser är goda exempel på hur vi konkret jobbar med sociala hållbarhet så som folkhälsa, i utformningen av våra offentliga rum. Det skapar en bra utgångspunkt för att möta Täby kommuns höga ambitioner samtidigt som vi skapar goda förutsättningar att stärka de sociala aspekterna i kommunen, säger Maria Hernberg, avdelningschef för Landskapsarkitektur på WSP i Stockholm och ansvarig arkitekt för Glömstaskolans utemiljö.Källa: WSP


Skriv utKvarteret Linnean.
Kvarteret Linnean.

Ny idrottsplats och 4 000 nya lägenheter i Järvastaden

En ny idrottsplats i norra Järvastaden och ett tillskott på cirka fyratusen nya bostäder – det möjliggörs med ett beslut i kommunstyrelsen den 11 november 2019.

Läs mer

Genova Property Group ankarbyggherre för Västra Knivsta

Kommunstyrelsen i Knivsta kommun har beslutat att utse Genova till en av fyra ankarbyggherrar...

Läs mer


NCC testar AI-teknik för att göra kranlyft säkrare

På NCC:s projekt Ångströmslaboratoriet i Uppsala testas hur AI-teknik genom...

Läs mer


Ny handbok för normkritisk visualisering ska bidra till mer inkluderande städer

Hur kan man använda normkritisk innovation i visualiseringar inom arkitektur och...

Läs mer


Grönt ljus för Signalistens trygghetsboende i Bergshamra

Signalisten kommer att bygga sitt andra trygghetsboende i Solna. Det står klart när...

Läs mer


Caverion och Byggdialog ingår partneringavtal när Västfastigheter bygger ut Skaraborgs sjukhus i Skövde

Västfastigheter bygger en ny psykiatriavdelning intill sjukhuset i Skövde på totalt...

Läs mer


Rikshem utmanar byggbranschen – för effektiv nyproduktion

Rikshem, som ska bygga tusentals lägenheter framöver utmanar nu byggbranschen för...

Läs mer
Illustration över Lippulaiva köpcentrums exteriör.

Skanska bygger köpcentrum i Esbo, Finland cirka 1,8 miljarder kronor

Skanska har tecknat avtal med Citycon Oyj, en ledande ägare, förvaltare och utvecklare av...

Läs mer
Carl Silbersky tillträder som ny VD på BIMobject.

Carl Silbersky tillträder som ny VD på BIMobject

Carl Silbersky, som fram till nu varit bolagets Senior Vice President of Corporate...

Läs mer

Detaljplaner i Ulleråker tar ett avgörande steg framåt

Den 1 november kom besked från Mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar...

Läs mer


Det är dags att modernisera markförstärkning

Pålning, en traditionell metod för markförstärkning är den lösning...

Läs mer
Anders Fredriksson och Jan Domander, NCC.

Lättviktsskivan ErgoLite klär väggarna på Universitetssjukhuset i Örebro

Vid Universitetssjukhuset Örebro pågår sedan 2016 ett omfattande byggprojekt med...

Läs mer
Tomas Kullberg, ordförande Byggnads Stockholm/Gotland, Lars Mejern Larsson (S) och Jonas Sjöberg, ordförande Byggnads Skåne.

Kraven till Nordiska rådet är överlämnade

Kraven från norska, danska och svenska byggfackförbund har delats ut till delegater i...

Läs mer


Göteborg visar vägen till utsläppsfria bygg och anläggningsplatser

Just nu går stadens alla byggande förvaltningar och bolag samman för att ta fram...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se