Mer än 30 000 villor värms fortfarande med olja


2018-10-12

Det är bra att många villaägare valt att värma sitt hus med restprodukter från skogen, tycker Scandbios vd Peter Granborn.
Bild: Scandbio
Det är bra att många villaägare valt att värma sitt hus med restprodukter från skogen, tycker Scandbios vd Peter Granborn.

Statistiken över antalet pannor i länet kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Bild: Scandbio
Statistiken över antalet pannor i länet kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen. Därför är det bra att så många villaägare valt en pelletspanna och värmer sitt hus med restprodukter från skogen, säger Peter Granborn, vd på bioenergiföretaget Scandbio.

I Sverige finns totalt 34 975 villaoljepannor, som fortfarande används löpande eller vid behov. Motsvarande siffra för pelletspannor är 82 257. Det innebär cirka 40 pelletspannor per 1 000 småhus.

Men andelen pelletspannor varierar stort mellan länen. Dalarna intar förstaplatsen i pelletstoppen, med cirka 80 pelletspannor per 1 000 småhus. Sistaplatsen innehas av Stockholms län, där motsvarande siffra bara är 11.

– Att byta ut sin oljepanna är ett sätt att bidra till ett fossilfritt samhälle. Pellets däremot är en enkel, trygg och långsiktigt hållbar energilösning. Många villaägare skulle kunna minska både sina utsläpp och uppvärmningskostnader genom att se över sin uppvärmning, säger Peter Granborn.


Om statistiken
Statistiken över antalet pannor i länet kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 
Källa: Scandbio