Skanska bygger åt Boeing, USA


2018-10-12


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Skanska har tecknat avtal med The Boeing Company för att utföra flera byggprojekt till ett värde av USD 70 M, cirka SEK 620 miljoner, vilket inkluderas i de amerikanska orderingångarna för tredje kvartalet 2018.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda. Källa: Skanska