Peab bygger om skola i Sollefteå


2018-10-31


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Peab har fått uppdraget att genomföra en ombyggnad av Gudlav Bilderskolan i Sollefteå. Beställare är Sollefteå kommun och kontraktssumman uppgår till 177 MSEK.

Projektet avser ombyggnad av gymnasieskola med tillhörande idrottshall samt uppdatering av installationstekniska system. Ombyggnaden omfattar 15 200 kvm.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i december 2018 och beräknas pågå fram till sommaren 2021.

Projektet orderanmäls under det fjärde kvartalet 2018.Källa: Peab