Peab bygger om och bygger till skola i Kristianstad


2018-10-31


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Peab har fått uppdraget att bygga om och bygga till Helgedalsskolan i Kristianstad. Beställare är Kristianstad Kommun AB och kontraktssumman uppgår till 133 MSEK.

Den befintliga Helgedalsskolan på ca 3 100 kvm kommer att renoveras och en tillbyggnad på ca 2 800 kvm ska uppföras. Skolan kommer då att kunna ge plats för totalt 400 elever, från förskoleklass till och med årskurs sex.

Fastigheten ligger i Helgedal i Kristianstad.

Uppdraget är en totalentreprenad. Projektet startar i november 2018 och kommer att vara färdigt hösten 2021.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2018.
Källa: Peab