Fredells Byggvaruhus stödjer kampen mot prostatacancer


2018-11-01

Fredells Byggvaruhus
Bild: Fredells Byggvaruhus
Fredells Byggvaruhus

I en kraftigt mansdominerad bransch vill Fredells Byggvaruhus bidra till att kunskap om Sveriges vanligaste cancersjukdom, prostatacancer, når ut till Stockholms hantverkare.

– Många känner inte till att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform – det vill vi vara med och ändra på. Dels genom att bidra monetärt till forskningen, men även genom att sprida information och få de i vår närhet att förstå vikten av att testa sig. En tidig upptäckt kan rädda liv, säger Lina Jelbring, marknadschef.

Varje dag får 27 män prostatacancer, av vilka de flesta kände sig helt friska innan diagnosen. Ett enkelt blodprov på vårdcentralen, så kallat PSA-prov, används för att upptäcka prostatacancer som kan botas om den upptäcks i tid.

– Vi känner något av ett ansvar för våra kunders välmående – många har vi en kollegial relation till då de är här dagligen. Genom Mustaschkampen vill vi uppmuntra alla våra proffsbyggare att prata om sin hälsa med varandra ute på bygget och framförallt stötta sin partner, kollega, kompis, brorsa eller pappa att ta ett enkelt PSA-prov om man är över 50 år. Vi är tillsammans i kampen mot prostatacancer, säger Lina Jelbring.

Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet i samarbete med 27 prostatacancerföreningar och ca 500 företag.
Källa: Fredells Byggvaruhus