Helsingborgshem satsar på bättre tillgänglighet och ökad närvaro


2018-11-01

Bild: Helsingborgshem

Helsingborgshem inför nytt arbetssätt för bättre tillgänglighet och ökad närvaro i bostadsområdena. Nu blir det lättare komma i kontakt med bostadsföretaget på kvällar och helger.


Helsingborgshem arbetar på många olika sätt för att Helsingborg ska vara en attraktiv stad att leva och bo i. För att bli mer tillgängliga för hyresgästerna öppnar Helsingborgshem en trygghetsjour. Syftet är också att få bättre kännedom om vad som sker i bostadsområden under kvällar och helger. Trygghetsjouren består av två delar; trygghetsvandrare och telefonjour.

– Livet pågår hela tiden och vi vill att våra kunder ska kunna nå oss dygnet runt. Genom dagliga möten med hyresgäster och löpande enkäter i vårt verktyg Kundbarometern vet vi också att det är ett önskemål från våra kunder, säger Helena Fremle, affärsområdeschef Boendeutveckling och Service på Helsingborgshem.

Satsningen görs i samarbete med Bevakningsgruppen, som blir Helsingborgshems förlängda arm under kvällar, nätter och helger.

– Vi har redan ett liknande uppdrag för Helsingborgs stad och samarbetet med Helsingborgshem ger oss många möjligheter att utveckla uppdraget. Genom dialog och goda relationer bidra till en lugn och trygg miljö i bostadsområdena. Vi är redan igång och har träffat många härliga människor, säger Marcus Nilsson, vice VD/kundansvarig på Bevakningsgruppen.

Till trygghetsjouren kan man vända sig med frågor som gäller trivsel, trygghet och akuta felanmälningar. På helsingborgshem.se finns mer information. 

– Förutom att det nu blir lättare komma i kontakt med oss kommer vi också att på ett strukturerat och metodiskt sätt att kunna lära mer om vad som sker i bostadsområdet. På så vis kan vi successivt utveckla och anpassa hur vi arbetar, avslutar Helena Fremle.

Trygghetsjouren är öppen vardagar klockan 17:00 till 08:00 och dygnet runt under helger och röda dagar. Telefonnumret är 042-20 82 00. Hit kan man vända sig med trygghets- och trivselfrågor samt akuta felanmälningar.Källa. Helsingborgshem