300 Karlstadsbor tyckte till om boende och arkitektur


2018-11-05

Bild: Karlstads kommun

Mer variation, mer färg och inte så tätt. Det är några av synpunkterna som Karlstadsborna lämnade in i augusti när Karlstads kommun frågade om arkitekturen i kommunen. Ungefär 300 synpunkter lämnades in och nu är sammanställningen klar.

Den 20-24 augusti fanns Karlstads kommun på Stora torget för att prata om arkitektur och gestaltning med Karlstadsborna. Kommunen ville veta hur de ser på stadens utveckling och det blev ett bra engagemang. Cirka 300 synpunkter lämnades in, antingen direkt till medarbetarna på torget eller via webben.

Stadsarkitekt Henrik Sjöberg har nu gått igenom alla synpunkter och han har hittat sju återkommande teman. En del synpunkter handlade om vad som är bra eller dåligt med det som finns idag medan andra handlade om vad man vill se mer av i framtiden.

– Jag träffade Karlstadsbor som anser att det byggs för tätt och för högt, andra som tycker att det som byggs idag är fantasilöst och andra som är väldigt nöjda med det som finns och byggs i Karlstad idag, säger Henrik.

Framför allt är stadsarkitekten nöjd med samtalen man hade med Karlstadsborna.

– Vi hade väldigt många bra samtal om arkitektur och byggande under de här dagarna. Det kom fram många kloka synpunkter och det här kommer vara ett värdefullt underlag för oss i det fortsatta arbetet med att utveckla Karlstad, säger Henrik Sjöberg.
Källa: Karlstads kommun