Sweco stärker sin position som expert inom teknisk säkerhet


2019-01-07


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Sweco har slutit avtal om förvärv av Linnunmaa Ltd, ett finskt konsultföretag inom kemikalier och miljöskydd. Förvärvet stärker ytterligare Swecos erbjudande inom teknisk säkerhetskompetens och miljötjänster.

– Förvärvet stärker Swecos position som ledande säkerhetsexpert och kompletterar vårt nuvarande erbjudande i Finland. Företagets kompetens kan även utnyttjas av våra affärsområden utanför Finland. I och med detta förvärv utökar vi även i östra Finland och erbjuder lokal närvaro för våra kunder, säger Markku Varis, vd för Sweco Finland.

Linnunmaa har 17 anställda specialister för konsultverksamhet inom miljö- och kemikaliesäkerhet samt EU-lagstiftning. Förvärvet breddar Swecos erbjudande, särskilt för industrikunder.

– Linnunmaa har byggt sin verksamhet kring en högkvalitativ kombination av naturvetenskaplig, teknisk och juridisk expertis. Med Swecos breda kompetens och starka europeiska närvaro kan vi erbjuda mer omfattande tjänster för produkt- och produktionssäkerhet i Europa. Vi ser fram emot att börja samarbeta med våra nya kollegor, säger Eeva Punta, vd för Linnunmaa Ltd.
Källa: Sweco